De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie Tapijnkazerne Tima van der Linden - Gemeente Maastricht en Maastricht-LAB ‘Nu al eenvoudig beter’ excursie 12.06.2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie Tapijnkazerne Tima van der Linden - Gemeente Maastricht en Maastricht-LAB ‘Nu al eenvoudig beter’ excursie 12.06.2013."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie Tapijnkazerne Tima van der Linden - Gemeente Maastricht en Maastricht-LAB ‘Nu al eenvoudig beter’ excursie 12.06.2013

2 Maastricht-LAB •Ontstaan als katalysator in zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling •Tijdelijk platform (tot 2014) •Drie pijlers: –Nieuwe coalities –Experimenteren –Kennisuitwisseling

3 EXP02 Flexibel bestemmingsplan Tapijn

4

5

6 Gekocht! En nu? •Nieuw soort uitdaging •Gewenste eindbestemming onderwijs en onderzoek en daaraan gerelateerde functies (waaronder lezingen, conferenties, kantoren, studentenhuisvesting, bibliotheek, museum, startende ondernemers, horeca, recreatie) •Op dit moment onvoldoende programma om gebied te vullen met functies binnen eindbestemming •Transitieperiode van 10 jaar. In die periode mogelijk ook ander bestemmingen •Verrekeningsclausule RVOB indien bestemming of gebruik hoogwaardiger is dan eindbestemming

7 Samenwerkingsovereenkomst UM/provincie/gemeente •Gemeente eigenaar grond •Gemeente verantwoordelijk voor realisatie park (gefaseerd, parallel aan openstelling en invulling) •UM/Provincie gezamenlijk eigenaar gebouwen (tot 2023) •Exploitatiemaatschappij voor tijdelijk gebruik •UM beoogd eindgebruiker in 2023

8 Opgaven •Integraal plan voor de eindsituatie Een integrale visie voor de transformatie van het gebied tot openbaar park met in de gebouwen onderwijs- en onderzoek en daaraan gerelateerde functies. •Plan van aanpak voor de transitieperiode Een visie voor het huisvesten van tijdelijke initiatieven in het gebied. Voor de transitieperiode geldt het uitgangspunt dat uiteraard toegewerkt wordt naar de eindsituatie maar tegelijkertijd ruimte wordt geboden voor tijdelijke functies die het eindconcept versterken en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied. •Bestemmingsplan waarin eindbestemming en stransitiefase juridisch geborgd zijn -Gebied is aangemeld voor crisis- en herstelwet -Gewenste eindbestemming op hoofdlijnen is duidelijk -Zowel kaders als ruimte nodig voor de transitieperiode

9 Interactief vervolgproces •Voor zowel de herinrichting van het openbaar gebied als de tijdelijke functies wordt een proces ingericht waarbij ideeën worden opgehaald vanuit de Maastrichtse samenleving •Bij het planologisch proces wordt een zodanig traject ingericht zodat belanghebbenden zowel in het formele gedeelte (maken van bestemmingsplan) als in de weg daar naar toe goed worden betrokken.

10 Vraagstukken •Hoe benut je de ‘tussentijd’ om te komen tot een breed gedragen cocreatieproces voor de herontwikkeling? •Welk typen tijdelijk gebruik sluiten aan bij de beoogde toekomst van het terrein? •En hoe borg je in een bestemmingsplan vrijheid van (tijdelijke) functies én rechtszekerheid voor gebruikers en omwonenden?

11 Vragen?


Download ppt "Transformatie Tapijnkazerne Tima van der Linden - Gemeente Maastricht en Maastricht-LAB ‘Nu al eenvoudig beter’ excursie 12.06.2013."

Verwante presentaties


Ads door Google