De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp."— Transcript van de presentatie:

1 Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp

2 Onderwerpen presentatie a.Flexibel bestemmen: Verkenning ‘Uitnodigingsplanologie’ b.Faalfactoren c.Tijdelijk gebruik d.Het bestemmingsvrije bestemmingsplan

3 …passieve ontwikkelstrategie …geleidelijke omvorming …ander gebruiksregime …eindbeeld in tijd of uiterlijke verschijningsvorm staat niet vast …veelheid van stedelijke functies …stedelijke functies met zowel een permanent als een tijdelijk karakter …groeiscenario …de lokale bevolking is zeer betrokken Tapijnkazerne in steekwoorden

4 Uitnodigingsplanologie Niet maken, maar groeien Geen eindbeeld, maar scenario’s Geen project, maar proces

5 Procesgericht bestemmingsplan met intrinsieke flexibiliteit Zoektocht naar ‘ruimte’ Faciliterend Stip op de horizon Ontwikkeling mengt met beheer Strategie i.p.v. eindbeeld Ja, mits i.p.v. nee, tenzij Uitnodigingsplanologie

6 Zoektocht naar ruimte 1. Stip op de horizon Etiketteren sfeer, identiteit, concept 2. Belemmeringenpakket milieuzonering, diskwaliteiten, conceptbrekers 4. Toelichting Regels Verbeelding Ruimst denkbare bestemmingswijze ‘Gemengd’ Belemmeringenpakket 3. Speelruimte bestuurlijke durf Uitnodigingsplanologie

7 Iteratief proces bestemmingsplan

8 1.Uitsterfregeling/maatwerkbestemming 2.Beleidsenclave 3.Eigen milieuzonering 4.Eigen geluidbeleid 5.Communicatie intern / extern 6.Voorwaardelijke verplichting (b.v. duurzaamheid) 7.Beloningsplanologie 8.Afroming van bestaande rechten 9.Actief gedoogbeleid 10.Introductie ‘Pauzelandschap’ 11. (….) ‘Woonvisie’ ‘Detailhandelsvisie’ ‘Groenbeleid’ ‘Kantorennota’ ‘Parkeerbeleid’ ‘Bedrijvennota’ ‘….’ Uitnodigingsplanologie Speelruimte creëren

9 Juridisch-planologisch 1.Begripsbepalingen 2.Doeleindenomschrijving 3.Bouwregels 4.Specifieke gebruiksregels 5.Binnenplanse flexibiliteit a.Wijzigingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder a); b.Uitwerkingsplichten (3.6 lid 1 onder b); c.Afwijkingsbevoegdheden (3.6 lid 1 onder c); d.Nadere eisen (3.6 lid 1 onder d). 6.Kleuren en vlakken Aan de slag!

10 Faalfactoren Uitnodigingsplanologie 1.Veronachtzaming beheerfase 2.De vijfde colonne 3.Kritische massa 4.Communicatie 5.Democratische legitimatie

11 ‘de tussentijd’ Pauzelandschap: Terrein dat in afwachting is van een stedelijke ontwikkeling. Het eindbeeld is bekend maar is nog niet haalbaar. Nu Later Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Voordelen: • genereert een bijdrage aan de financiële lasten van het gebied; • biedt kansen om te experimenteren met de ‘vraagzijde’; • lage investeringslasten voor startende ondernemingen; • vliegwiel-functie. Terrein openstellen voor tijdelijk gebruik. Risico’s: • tijdelijke functies conflicteren met bestaande functies (o.a. milieu, verkeer); • tijdelijk gebruik werkt remmend op gewenst eindgebruik (uitstraling); • tijdelijk recht wordt permanent recht (bestemmingsplan, omgevingsvergunning). Tijdelijk gebruik

12 Tijdelijk gebruik en planhorizon Planhorizon is 10 jaar: ‘… de bestemming moet binnen 10 jaar worden verwezenlijkt’ 2 opties: A.Niets mag aan verwezenlijking binnen 10 jaar in de weg staan. B.Zeker moet zijn dat de bestemming binnen 10 jaar wordt verwezenlijkt. Chw? Verlengde looptijd

13 Tijdelijk gebruik en de wijzigingsbevoegdheid

14 Uitstapje: het bestemmingsvrije bestemmingsplan Bestemmen volgens het principe van contramal onbeperkte ruimteingeperkte ruimte


Download ppt "Flexibel bestemmen en tijdelijk gebruik Excursie Tapijnkazerne Maastricht BügelHajema Adviseurs Mr Jan Oosterkamp."

Verwante presentaties


Ads door Google