De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Atlas van de woonuitbreidingsgebieden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Atlas van de woonuitbreidingsgebieden."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Atlas van de woonuitbreidingsgebieden

2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Reeds bebouwd Nog onbebouwd : 1.komt in aanmerking voor ontwikkeling 2.komt niet in aanmerking voor ontwikkeling 3.komt misschien in aanmerking voor ontwikkeling na verder onderzoek Aangegeven door kleurcode Geheel WU of delen van een WU of Inleiding : inhoud van de Atlas

3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

5 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

6 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Hoe komen tot 3 groepen? 1.Onderzoek naar juridische toestand: 1.Reeds verkaveld 2.Reeds in een BPA, APA of RUP opgenomen waarin de woonbestemming behouden is 3.Geen claims vanuit de sector, m.n. Duinendecreet en Habitatrichtlijngebieden 4.Opties van goedgekeurde gemeentelijke structuurplannen 2.Onderzoek naar de planologische toestand: 1.In het kader van de omzendbrief omtrent de WU-gebieden al vrijgegeven? 2.In het kader van de screening van de eigendommen van de VHM/SHM al vrijgegeven?

8 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Onderzoek naar de planologische toestand (vervolg): 3.Ontwikkeling voorzien via de afbakeningsprocessen van de stedelijke gebieden? 4.Gelegen in een waterrijk gebied? 5.Restperceel? 6.Gelegen in een geselecteerde woonkern? 7.Inbreidingsgericht? 8.Optie volgens ontwerp-GRS? 9.Overige: te onderzoeken Coderen van de gebieden Hoe komen tot 3 groepen? SG w r k i oGRS

9 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

10 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas Reeds bebouwd Gelegen in een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling Voldoet aan criteria van een restperceel Kan ontwikkeld worden volgens de opties van het G.R.S. Kan niet ontwikkeld worden volgens de opties van het G.R.S. Nummer van het gebied vrvr GRS 13029_03

11 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Detail van de Atlas 1.Terreinbezoek 2.Landgebruik karteren 3.Bebouwing karteren 4.Onbebouwde ruimte toewijzen en coderen Onderzoek tot op perceel Geen uitspraak per individueel kadastraal perceel Kaartbeeld op 1/20 000 Topografische kaart als achter- grond (situering) Nummering van de WU-gebieden (situering)

12 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 3.Afweging maken op basis van : 1.Hiërarchie inbouwen in afweging: welke ‘code’ weegt door voor het bepalen van de ‘kleur’? 2.Juridische toestand: verkaveling, BPA, RUP, duinendecreet, … 3.Planologische toestand: GRS, afbakening, inbreiding, restperceel,... Hoe komen tot 3 groepen?

13 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het gebied bebouwd? JA NEE Gebieden die reeds BEBOUWD zijn Is het gebied bezet door omvangrijke infrastructuur?

14 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Alle onbebouwde gebieden onderzoeken en coderen 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn

15 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het Duinendecreet van toepassing op het gebied ? JA NEE 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn d Is het gebied gelegen in een verkaveling ? v

16 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het gebied gelegen in een APA, BPA of RUP ? JA NEE v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p d p met woonbestemming? zonder woonbestemming? Is het gebied gelegen in Habitatrichtlijngebied ? h

17 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Is er een goedgekeurd Gem. Ruimt. Structuurplan ? GRS, maar tussen 2007 en 2012 tenzij restperceel Mag het gebied volgens het GRS worden ontwikkeld ? p p h d v 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas JA NEE 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn GRS, vóór 2007 ONZEKER r NEE

18 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is er vroeger al een princip. akkoord aangevraagd ? JA NEE v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p GRS r PRIAK GRS d h p PRIAK GRS PRIAK Was de beslissing gunstig ? ONZEKER

19 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is er een uitzonderingsmaatregel van toepassing ? JA NEE v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p GRS r PRIAK GRS d h p PRIAK GRS PRIAK UIT Is het gebied vroeger vrijgegeven o.b.v. een WBS ? WBS

20 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het gebied gelegen in een stedelijk gebied ? JA NEE v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p GRS r PRIAK GRS d h p PRIAK GRS PRIAK UIT WBS SG Mag het gebied ontwikkeld worden ? SG ONZEKER SG

21 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het gebied gelegen in waterrijk gebied ? JA NEE v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p GRS r PRIAK GRS d h p PRIAK GRS PRIAK UIT WBS SG w Is het een restgebied ? r Is het gebied gelegen in een woonkern ? k

22 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris oGRS verder te onderzoeken 1.Afwegingsschema a.d.h.v. vraagstelling Categorieën van de Atlas Is het gebied inbreidingsgericht ? ONZEKER ZEKER NIET v 1.Gebieden die WEL kunnen ontwikkeld worden 2.Gebieden die NIET kunnen ontwikkeld worden 3.Gebieden waarover MOMENTEEL geen uitspraak wordt gedaan Gebieden die reeds BEBOUWD zijn p GRS r PRIAK GRS d h p PRIAK GRS PRIAK UIT WBS SG w k i Is er een ontwerp Gem. Ruimt. Structuurplan ? JA oGRS NEE omvang t.o.v. kern afstand t.o.v. centrum openheid: randen bebouwd

23 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Afwegingsschema

24 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas

25 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Kaartbeeld van de Atlas optie afbakening stedelijk gebied Gemeente met een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente zonder een (ontwerp-) gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gemeente zonder een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, maar wel deels stedelijk gebied wel ontwikkelen volgens het GRS verkaveld restperceel niet te ontwikkelen volgens het GRS nog te onderzoeken volgens het GRS verder te onderzoeken ligt in waterrijk gebied ligt niet in een geselecteerde kern

26 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Aandachtspunten 1.Dynamische Atlas: 1.Veel diverse brongegevens (schaalniveau, aard, datum) 2.Steeds nieuwe beleidsgegevens (update nodig) 2.Monitoring beleid woonuitbreidingsgebieden: 1.Beleidskeuzen worden ‘zichtbaar’ 2.Kwantitatieve en kwalitatieve impact op de ruimte 3.Atlas vervangt bestaande plannen niet

27 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Raadplegen op het web www.vlaanderen.be/wugatlas www.ruimtelijkeordening.be demo


Download ppt "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap AROHM - afdeling Ruimtelijke Planning Toelichting Verenigde Commissies 30/11/2005 Isabelle Loris Atlas van de woonuitbreidingsgebieden."

Verwante presentaties


Ads door Google