De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop. Turnhout Geconcentreerde stedelijke ontwikkeling Open en gedifferentieerd buitengebied Bovenloop-stad Actief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop. Turnhout Geconcentreerde stedelijke ontwikkeling Open en gedifferentieerd buitengebied Bovenloop-stad Actief."— Transcript van de presentatie:

1 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop

2 Turnhout Geconcentreerde stedelijke ontwikkeling Open en gedifferentieerd buitengebied Bovenloop-stad Actief riolerings- en zuiveringsbeleid: nu 95 %, weldra 98%

3 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop water Noorden: Vennengebied op de waterscheiding Zuiden: beken van het Netebekken In bebouwd gebied: gemengde riolering grachten en lopen opgenomen in riolering

4 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop water actueel Nieuwe projecten: volledige scheiding RWA-DWA Aan de stadsrand: afkoppelingsmogelijkheid Duurzaam waterbeheer is langetermijndenken Water = landschap = ecologie = woonkwaliteit

5 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop woonuitbreiding Geen monotone stadsuitbreiding Eigenheid van de omgeving Waterproblemen als aanknopingspunt Water = landschap = ecologie = woonkwaliteit

6 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop waterproblemen Kanaal en ring als waterverstorende elementen Fouten uit het verleden: verkaveling “in het water” Restanten van oude waterlopen lopen in riolering Infrastructuur: technologie >?< ecologie

7 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop waterproblemen

8 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Wateroplossingen: buis of beek ?

9 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Wateroplossingen buisbeek Onmiddellijk uitvoerbaarAfhankelijk van het vastleggen van ruimtelijke grenzen Eenmalige investeringInvestering + beheer Onzichtbaar systeemlandschapselement Niet beleefbaarEcologisch en sociaal

10 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Wateroplossingen Afvoer via nieuwe beek naar Meirgorenloop Vrijgekomen capaciteit benutten voor riolering-Noord Nieuwe ontwikkeling: scheiding infiltratie buffering

11 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Ruimtelijke concepten Stedenbouwkundig ontwerp “Omgeving” Water als randvoorwaarde van in het begin Wonen in het landschap Duurzame stedelijke ontwikkeling

12 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk gebied Turnhout Aanbodbeleid van wonen (>7000 WoE op 15 jaar) Gefaseerde ontwikkeling woonuitbreidingsgebied Problemen met begrenzing

13 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop timing 1995-96 Studie kanaalomgeving geeft ontwikkelingsperspectief aan 1997 Aanpak blackpoint riolering. Startvergadering met nv Aquafin Afweging 1998 – 2001 Afweging RWA-riolering open waterloop (cf. RO-studie kanaalzone stad Turnhout). Keuze open waterloop (ruimtelijke & financiële afweging) 2004 bepaling traject ifv afbakening stedelijk woongebied “Bruyne Strijd” 2005 – 2006 uitwerking project : bouwaanvraag, onteigening, machtigingsaanvraag, lastenboek, gunning (nv Aquafin) 2007 uitvoering werken

14 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Detailontwerp Combinatie van buffering, infiltratie en afvoer Diepe insnijding in het reliëf geeft soms hoge taluds Onderhoudsweg halverweg het talud als wandelpad Zeer gevarieerde belevingswaarde

15 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Buffering van het “stedelijk water” in 3-delig getrapte gracht

16 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Bestaande gracht herbruikt Wordt de scheiding tussen groene vinger en bebouwde zone

17 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop De nieuwe gracht snijdt dieper in het landschap Getrapt talud met onderhoudsweg = wandelpad

18 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Maaiveld op ooghoogte met koeien en de stad nabij Een belevenis voor kinderen

19 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Smalle plasberm geeft ruimte aan oeverplanten

20 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop Na één zomer al een gevarieerd oever- en waterleven

21 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop toekomst Ontwikkelen van woonprojecten zonder natte voeten Verwerven van “groene vingers” met hulp van private ontwikkelaars

22 Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop toekomst Water als natuurlijk element in een interessante en kindvriendelijke woonomgeving


Download ppt "Afkoppeling Veldekensloop - Heyzijdseveldloop. Turnhout Geconcentreerde stedelijke ontwikkeling Open en gedifferentieerd buitengebied Bovenloop-stad Actief."

Verwante presentaties


Ads door Google