De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schepen ruimtelijke ordening te Brugge

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schepen ruimtelijke ordening te Brugge"— Transcript van de presentatie:

1 Schepen ruimtelijke ordening te Brugge
Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – veranderingen voor Sint-Pieters Mercedes Van Volcem Schepen ruimtelijke ordening te Brugge

2 goedkeuringsprocedure
voorlopige vaststelling door Vlaamse Regering op 11 december 2009 openbaar onderzoek van 20 januari t.e.m. 20 maart 2010  iedereen: opmerkingen/bezwaren  gemeenteraad/provincieraad: advies gemotiveerd advies VLACORO bij Vlaamse Regering 90 (+ ev. 30) dagen na einde openbaar onderzoek definitieve vaststelling door Vlaamse Regering 180 (ev. 210) dagen na einde openbaar onderzoek goedkeuringsprocedure

3 ten opzichte van 2de voorontwerp (mei 2009) zijn geen bijkomende gebieden opgenomen in het ontwerp die niet onderzocht zijn in de plan-MER of besproken op de plenaire vergadering op 2 juni 2009, wel wijzigingen inhoud RUP

4 1.nieuwe bedrijventerreinen : zeer belangrijk voor de toekomstige tewerkstelling in de regio
de Spie gemengd regionaal bedrijventerrein (42 ha) vanaf 2013 (nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein : 78.5 ha): ten westen van Blankenbergse Steenweg inhoud RUP – bedrijven

5 inhoud RUP – bedrijven brugge
deelgebied 18 Spie gemengd regionaal bedrijventerrein gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge

6 inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP
deelgebied 18 ten W van Blankenbergse Stwg nabestemming vanaf 2013 gemengd regionaal bedrijventerrein inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP

7 herbestemming bestaande bedrijventerreinen
Blauwe Toren gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe) Sint-Pieterskaai specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en kantoren Waggelwater gemengd regionaal bedrijventerrein inhoud RUP – bedrijven

8 inhoud RUP – bedrijven brugge
deelgebied 18 Blauwe Toren gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe) gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge

9 inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP
deelgebied 15 Sint-Pieterskaai specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en kantoren inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP

10 inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP
deelgebied 16 Waggelwater gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe) inhoud RUP – bedrijven brugge gewestplan ontwerp RUP

11 inhoud RUP – stedelijke activiteiten
Stedelijke activiteiten – Entrepot Bouw van de nieuwe politietoren

12 inhoud RUP – stedelijke activiteiten brugge gewestplan ontwerp RUP
deelgebied 15 Entrepot gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen oa kantoren ifv openbaar nut (bv politie) bestaande vrachtwagenparking kan behouden blijven inhoud RUP – stedelijke activiteiten brugge gewestplan ontwerp RUP

13 inhoud RUP – groen brugge gewestplan ontwerp RUP
deelgebied 18 parkbegraafplaats park met overdruk natuurverweving ecologisch waardevol gedeelte in Z: natuurgebied met overdruk grote eenheid natuur inhoud RUP – groen brugge gewestplan ontwerp RUP

14 inhoud RUP – sport en recreatie
Sint-Pietersplas : zone voor sport en recreatie inhoud RUP – sport en recreatie

15 inhoud RUP – sport en recreatie brugge
deelgebied 18 Sint-Pietersplas gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – sport en recreatie brugge

16 inhoud RUP – sport en recreatie brugge
deelgebied 18 Sint-Pietersplas(opmerkingen van de stad om camping zuidelijker te leggen, weerhouden) ten oosten van Blankenbergse Dijk: recreatiegebied, met volgende inrichtingsprincipes: meest noordelijk deel: recreatief bos (aansluitend op Ooievaarsbos) middengebied: verblijfsrecreatie (camping) zuidelijk deel: laagdynamische dagrecreatie en sportvelden ten westen van de Blankenbergse Dijk: hoofdzakelijk bestemd voor laagdynamische recreatie met uitz van hoevesite en sporthotel plas en aangrenzende gronden: recreatiegebied met overdruk natuurverweving (in zone met bebouwing geen natuurverweving) ten N van plas: trekkersweide verder noordwaarts (langs Spreeuwenstraat): nabestemming voor openluchtrecreatieve activiteiten (voetbalvelden) inhoud RUP – sport en recreatie brugge Blankenbergse Dijk (natuurgebied + verbinding langzaam verkeer)

17 inhoud RUP – lijninfrastructuur
Infrastructuur : N31 Blankenbergse Steenweg inhoud RUP – lijninfrastructuur

18 inhoud RUP – lijninfrastructuur brugge
deelgebied 18 N31 Blankenbergse Steenweg gebied voor wegeninfrastructuur gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – lijninfrastructuur brugge

19 Ik kan komen spreken voor een groep (tel 050448503)
Wil u meer informatie over de ruimtelijke ontwikkeling op Sint –Pieters ? Ik kan komen spreken voor een groep (tel ) U kan ook uitleg krijgen na afspraak op diro ( )


Download ppt "Schepen ruimtelijke ordening te Brugge"

Verwante presentaties


Ads door Google