De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – veranderingen voor Sint-Pieters Mercedes Van Volcem Schepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – veranderingen voor Sint-Pieters Mercedes Van Volcem Schepen."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – veranderingen voor Sint-Pieters Mercedes Van Volcem Schepen ruimtelijke ordening te Brugge

2  voorlopige vaststelling door Vlaamse Regering op 11 december 2009  openbaar onderzoek van 20 januari t.e.m. 20 maart 2010  iedereen: opmerkingen/bezwaren  gemeenteraad/provincieraad: advies  gemotiveerd advies VLACORO bij Vlaamse Regering 90 (+ ev. 30) dagen na einde openbaar onderzoek  definitieve vaststelling door Vlaamse Regering 180 (ev. 210) dagen na einde openbaar onderzoek goedkeuringsprocedure

3 ten opzichte van 2 de voorontwerp (mei 2009) zijn geen bijkomende gebieden opgenomen in het ontwerp die niet onderzocht zijn in de plan-MER of besproken op de plenaire vergadering op 2 juni 2009, wel wijzigingen inhoud RUP

4 •de Spie gemengd regionaal bedrijventerrein (42 ha) •vanaf 2013 (nabestemming gemengd regionaal bedrijventerrein : 78.5 ha): –ten westen van Blankenbergse Steenweg 1.nieuwe bedrijventerreinen : zeer belangrijk voor de toekomstige tewerkstelling in de regio inhoud RUP – bedrijven

5 deelgebied 18 Spie gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge gemengd regionaal bedrijventerrein

6 deelgebied 18 ten W van Blankenbergse Stwg gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge nabestemming vanaf 2013 gemengd regionaal bedrijventerrein

7 •Blauwe Toren gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe) •Sint-Pieterskaai specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en kantoren •Waggelwater gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe) herbestemming bestaande bedrijventerreinen inhoud RUP – bedrijven

8 deelgebied 18 Blauwe Toren gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe)

9 deelgebied 15 Sint-Pieterskaai gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel en kantoren

10 deelgebied 16 Waggelwater gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – bedrijven brugge gemengd regionaal bedrijventerrein (bestaande vergunde kleinhandel en kantoren kunnen behouden blijven, verbouwen en uitbreiden binnen het perceel, geen nieuwe)

11 •Stedelijke activiteiten – Entrepot •Bouw van de nieuwe politietoren inhoud RUP – stedelijkeactiviteiten

12 deelgebied 15 Entrepot gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – stedelijkeactiviteiten brugge gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen •oa kantoren ifv openbaar nut (bv politie) •bestaande vrachtwagenparking kan behouden blijven

13 deelgebied 18 parkbegraafplaats gewestplanontwerp RUP inhoud RUP – groen brugge park met overdruk natuurverweving ecologisch waardevol gedeelte in Z: natuurgebied met overdruk grote eenheid natuur

14 •Sint-Pietersplas : zone voor sport en recreatie inhoud RUP – sport enrecreatie

15 deelgebied 18 Sint-Pietersplas gewestplan ontwerp RUP inhoud RUP – sport enrecreatie brugge

16 deelgebied 18 Sint-Pietersplas(opmerkingen van de stad om camping zuidelijker te leggen, weerhouden) inhoud RUP – sport enrecreatie brugge ten oosten van Blankenbergse Dijk: recreatiegebied, met volgende inrichtingsprincipes: •meest noordelijk deel: recreatief bos (aansluitend op Ooievaarsbos) •middengebied: verblijfsrecreatie (camping) •zuidelijk deel: laagdynamische dagrecreatie en sportvelden ten westen van de Blankenbergse Dijk: hoofdzakelijk bestemd voor laagdynamische recreatie met uitz van hoevesite en sporthotel  plas en aangrenzende gronden: recreatiegebied met overdruk natuurverweving (in zone met bebouwing geen natuurverweving)  ten N van plas: trekkersweide  verder noordwaarts (langs Spreeuwenstraat): nabestemming voor openluchtrecreatieve activiteiten (voetbalvelden) Blankenbergse Dijk (natuurgebied + verbinding langzaam verkeer)

17 •Infrastructuur : N31 Blankenbergse Steenweg inhoud RUP –lijninfrastructuur

18 deelgebied 18 N31 Blankenbergse Steenweg gewestplanontwerp RUP inhoud RUP –lijninfrastructuur brugge gebied voor wegeninfrastructuur

19 Wil u meer informatie over de ruimtelijke ontwikkeling op Sint –Pieters ? •Ik kan komen spreken voor een groep (tel 050448503) •U kan ook uitleg krijgen na afspraak op diro (050448503)


Download ppt "Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – veranderingen voor Sint-Pieters Mercedes Van Volcem Schepen."

Verwante presentaties


Ads door Google