De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? DE OVERHEID

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? DE OVERHEID"— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? DE OVERHEID
Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan ruimtelijke ordening in het verleden. Wie moet zorgen voor ruimtelijke ordening? DE OVERHEID Vlaams minister van ruimtelijke ordening Philippe Muyters

2 WANORDE

3 Gewestplannen Ontwikkeling van gewestplannen vanaf de jaren ‘60
Wat ? Bodembestemmingsplannen Doel ? Voor elk gewest (48 gewesten over heel België) werd een bodembestemmingsplan opgesteld met als doel een rem te zetten op de aantasting van de open ruimte en conflicten tussen verschillende ruimtegebruikers te vermijden.

4 Gewestplan van Roeselare

5 APA en BPA APA = Algemeen plan van aanleg
Een gedetailleerder bodembestemmingsplan met stedebouwkundige voorschriften voor een hele gemeente. BPA = Bijzonder plan van aanleg Een bodembestemmingsplan met stedebouwkundige voorschriften voor slechts een deel van een gemeente. Vb. één wijk of één bepaalde buurt

6 Voorbeeld BPA

7 Kritiek op gewestplannen
Stroef plan, kan moeilijk aangepast worden. Bestemmingskeuzes beïnvloed door politiek, financiële overwegingen, economische belangen,… Plannen van aanleg door veel gemeentebesturen misbruikt. Gewestplannen brengen onvoldoende oplossingen !

8 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Structuurplanning : Het accent ligt op een geheel van afspraken om de ruimte in de toekomst zo efficiënt mogelijk te gebruiken. RSV 4 principes: Stedelijke gebieden : ‘gedeconcentreerde bundeling’ Voldoende ruimte voor ‘POORTEN’ Verkeersinfrastructuur beter benutten Open ruimte behouden en versnippering tegengaan

9

10 Structuurplanning op verschillende niveaus
Provinciale en gemeentelijke structuurplannen om op lokaal niveau te kunnen werken => gedetailleerder Provinciaal structuurplan West-Vlaanderen

11 Gemeentelijk structuurplan Kortrijk

12 RUP = ruimtelijk uitvoeringsplan
Kaarten en documenten die voor een bepaalde plaats de bestemming van de bodem vastleggen en voorschriften bevatten over het beheer en de inrichting van het gebied. Op termijn gaan ze de gewestplannen vervangen !


Download ppt "Ruimtelijke ordening Oorzaak ruimtelijke problemen? DE OVERHEID"

Verwante presentaties


Ads door Google