De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Atrium Brussel de Handelskerncontracten Erik Baptist ATRIUM BRUSSEL CENTRUM Mechelen 22 November 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Atrium Brussel de Handelskerncontracten Erik Baptist ATRIUM BRUSSEL CENTRUM Mechelen 22 November 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Atrium Brussel de Handelskerncontracten Erik Baptist ATRIUM BRUSSEL CENTRUM Mechelen 22 November 2007

2 Handelskerncontracten in Brussel

3 Opbouw uiteenzetting Inleiding Evolutie HKC Atrium structuur Praktijk & Werking Toepasbaarheid

4 Inleiding 1989 oprichting Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1992 voorbereidende studie kader GeWop 1995 Gewestelijk ontwikkelingsplan 1996 detailstudie = basis van HKC 1997 lancering HKC onder lokale handelaarscomités 1998 opstellen HKC 1999 -2001 : 1ste HKC 2002-2005 : evaluatie & 2de HKC 2005-2008 : evaluatie & 3de HKC (= Atrium)

5 Evolutie HK-contracten :opstart OPSTARTFASE 1998 Oproep : gelanceerd in augustus 1997 Jury : academici,middenstandsverenigingen, departementen economie, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening Ondertekening HKC : Handelsverenigingen & gemeenten

6 Evolutie HK-contracten :werking Opvolging door Raad van beheer (51-49% verhouding publiek/privé) Voorzitter = schepen van handel Plaatselijke equipe voert uit werkingsbudget : 25.000 €(gewest) + 15.000 €(stad) Loonkosten gedragen door gewest Equipe : 1 manager, 1 assistent(e), 4 stadswachten (53u/maand), 2 stewards 1 coordinator

7 Evaluatie HW-contracten HKC 1+2 Tussen handelaarsverenigingen & gemeente Winkelketens moeilijk bereikbaar Weinig coordinatie Allemaal verschillende antennes Financiële armslag Al dan niet strategisch plan

8 Evaluatie HK-contracten HKC 3 Professioneler Grafisch charter voor alle antennes en communicatie Strategisch Plan vanuit Atrium + Gewest Implementering ervan in Actieplan door antennes Meer financiële armslag schaalvergroting

9 ATRIUM 1 coordinatiecentrum 17 wijkantennes 20 managers Projectassistenten Stewards stadswachten

10

11 Atrium sinds 2005 Bevorderen van investeringen Transversaal management

12 Bevorderen van investeringen Handelaars, inwoners, eigenaars,overheid,investeerders Betrokkenheid stimuleren bij vernieuwing en dynamisering Samen oplossingen zoeken

13 Transversaal beheer Partnership met de betrokken actoren Afgebakend gebied Doelgerichte strategie

14 Doeltreffend netwerk Informatiedoorstroming Atrium als interface

15 Strategisch Plan creACTIVITEIT urbACTIVITEIT attrACTIVITEIT

16 OliGO, analyse & beheersinstrument Tevredenheidsbarometer –kwaliteitsindicatoren Sociaal-economische profielen Verbruikersprofielen Voetgangersstromen Verzorgingsgebieden Analyse van handelsmix …

17 Actieplan per wijk Implementering van het strategisch plan In overleg met de plaatselijke actoren Onderbouwd door analyse en studies Goedgekeurd door gewest en gemeente Opvolging van de uitvoering

18 website www.atrium.irisnet.be


Download ppt "Atrium Brussel de Handelskerncontracten Erik Baptist ATRIUM BRUSSEL CENTRUM Mechelen 22 November 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google