De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Directie economische & financiële criminaliteit Partnership in een gewijzigd politielandschap Johan Denolf Directeur Directie economische & financiële.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Directie economische & financiële criminaliteit Partnership in een gewijzigd politielandschap Johan Denolf Directeur Directie economische & financiële."— Transcript van de presentatie:

1 © Directie economische & financiële criminaliteit Partnership in een gewijzigd politielandschap Johan Denolf Directeur Directie economische & financiële criminaliteit 19 juni 2006 3 e Strategisch Comité van het Nationaal Forum van de Administratie der douane en accijnzen Duur: 60

2 Partnership in een gewijzigd politielandschap Vóór de hervorming De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Partnership na de hervorming Vragen?

3 Partnership in een gewijzigd politielandschap Vóór de hervorming De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Partnership na de hervorming Vragen?

4 Vóór de hervorming Drie politiekorpsen = concurrentie Soms: grote inbreng v/d ministeriële departementen –Rijkswacht: iets meer autonomie –Gemeentepolitie: gebonden aan één gemeente –Gerechtelijke Politie: afhankelijk van de Parketten Diverse vormen van samenwerkingsovereenkomsten –Met elkaar –Met externe partners –Ook internationaal –Meestal niet in overleg –Soms tegenstrijdige protocollen Resultaat: partners soms teleurgesteld

5 Partnership in een gewijzigd politielandschap Vóór de hervorming De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Partnership na de hervorming Vragen?

6 Wet van 7 december 1998 GEÏNTEGREERDE POLITIE, GESTRUCTUREERD OP 2 NIVEAUS PARLEMENT REGERING Federale Politie 1 +/- 12.600 Gespecialiseerde politiezorg Lokale Politie 196 +/- 30.700 Basispolitiezorg © Directie economische & financiële criminaliteit

7 Federale Politie – 1 januari 2001

8 Federale Politie – 01-01-2007? “Hervorming van de hervorming” Algemene Directie Gerechtelijke Politie Algemene Directie Bestuurlijke Politie Algemene Directie Steun DIENSTEN VAN DE COMMISSARIS-GENERAAL

9 FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE DGJ 27 directies in de arrondissementen 3.538 7 centrale directies 600

10 Directie economische & financiële criminaliteit -- 237 medewerkers CDBC Alain LUYCKX 64 + 1 M. VERVAENEN 73 + 4 CDBV Alain BOUCAR 27 FCCU Luc BEIRENS 25 ECOFIN-DOC G. CEUPPENS 24 CDGEFID Adviseur (F) Directie Jean-Marie LEQUESNE Adviseur (N) Directie Bart DOMBRET COSEC Support Adjunct van de directeur Martin VANHOECKE 10 + 6 DMLS Directie economische & financiële criminaliteit Directeur Johan DENOLF Federale Procureur Toezicht Corruptie College Proc.-generaal B ijstand ECOFIN en ICT

11 De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Gevolgen Schaalvergroting Invoering van de mandaten = verantwoording! Overleg i.p.v. concurrentie Onderhandelen i.p.v. opleggen Ontwikkeling van strategie (Nationaal Veiligheidsplan) Voor externe partners: –Duidelijkheid –Transparantie –Eén aanspreekpunt –Tijdwinst –Géén mogelijkheid tot ‘shoppen’ meer

12 Partnership in een gewijzigd politielandschap Vóór de hervorming De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Partnership na de hervorming Vragen?

13 Ná de hervorming Ontwikkeling van strategie t.a.v. partnership –intern –extern De meerwaarde staat voorop Betere opvolging van de akkoorden Ook andere vormen van samenwerking –In raden van bestuur – IFA –In beslissingsorganen andere instellingen – CFI –Aanleveren expertise – PZO –“In huis” van de partners – NBB

14 INTERN FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE Optreden als motor voor... - de verbetering van de werking van de bestaande (en op te richten) netwerken - de eventuele oprichting van nieuwe netwerken … met het oog op het verhogen van de expertise en specialisatie v/d federale gerechtelijke politie. Het realiseren van netwerken tussen de federale gerechtelijke directies onderling en met de centrale directies met het oog op het uitwisselen van best practices en benchmarking

15 AANBEVELINGEN: WERKINGSNORMEN Waarom? - Optimaliseren uitwisseling van expertise en best practices - Inbedding in de organisatie: - strategie en kernopdrachten FGP - transparantie en verantwoording

16 AANBEVELINGEN: WERKINGSNORMEN DOELSTELLINGEN - Duidelijke doelstellingen - Combinatie beleidsmatige en operationele - Opslaan EN delen van kennis - Binnen kernopdrachten FGP ACTOREN - Sponsor/peter - Coördinator - Aandacht voor juiste samenstelling

17 WERKING - Structuur en werkingsregels - Agenda - Verslag (o.a. naar externen) - Communicatiekanalen - Ondersteuning - Evaluatie (met externen) OUTPUT - Bepalen van resultaten en producten - Implementatie op 2 niveaus AANBEVELINGEN: WERKINGSNORMEN

18 Enkele protocollen met de Directie economische & financiële criminaliteit PUBLIEKE SECTOR FGP arro (o.a. corruptie) CFI COIV FOD FIN – OCS – fiscal. KMS FOD Economie (ontwerp) DOUANE (ontwerp) FEDICT (ontwerp) NL KLPD Franse PJP OLAF JRC PRIVATE SECTOR IFA POB PZO NBB CBFA BANKSYS MOBILOFONIE Febelfin (ontwerp) …

19 Dank u voor uw aandacht &

20 Vragen

21 Contactgegevens FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE Directie economische & financiële criminaliteit Notelaarsstraat 211 – 1000 Brussel  +32 2 743 74 14 (N) + 15 (F)  +32 2 743 74 16


Download ppt "© Directie economische & financiële criminaliteit Partnership in een gewijzigd politielandschap Johan Denolf Directeur Directie economische & financiële."

Verwante presentaties


Ads door Google