De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 122 oktober 2013 Intro in de jeugdraad. 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 2 Opdrachten •Adviezen te geven en voorstellen te formuleren, op eigen initiatief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 122 oktober 2013 Intro in de jeugdraad. 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 2 Opdrachten •Adviezen te geven en voorstellen te formuleren, op eigen initiatief."— Transcript van de presentatie:

1 p. 122 oktober 2013 Intro in de jeugdraad

2 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 2 Opdrachten •Adviezen te geven en voorstellen te formuleren, op eigen initiatief en op verzoek van de VGC •Advies geven over: het jeugdbeleidsplan, de jaarlijkse voortgang van het plan, verantwoordingsnota en een tussentijdse evaluatie van het plan •Samenwerking en overleg te bevorderen tussen de jeugdsector en andere sectoren en/of adviesorganen •Stimuleren van inspraak bij jongeren in het jeugdbeleid

3 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 3 Structuur •Algemene vergadering (AV): >algemene jeugdthema’s, beleidsplannen, input aan de agendacommissie, mandaten geven, 4 à 5 bijeenkomsten, werkgroepen oprichten •Agendacommissie: >voorzitter, 1 à 2 ondervoorzitters, vertegenwoordigers Collegeleden en secretariaat >draaischijf voor informatie, denktank voor jeugdaangelegenheden, jaarplanning, voorbereiding van de AV, bespreking van verslagen en adviezen, informatiedoorstroming over de werkgroepen aan de AV, afstemming van alle jeugdraadactiviteiten •Werkgroep: >Leden uit de AV, kiezen zelf (onder)voorzitter >Visieontwikkeling en advies geven over een specifiek jeugdthema >“Subsidies” en “Vakantiebeleid en speelpleinen”

4 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 4 Samenstelling (1) •Leden >Afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven >Geïnteresseerden jongeren of deskundigen, gecoöpteerd door de jeugdraad >Vertegenwoordigers van de lokale jeugdraden •Waarnemers >Collegeleden en hun vertegenwoordigers >Deelnemers met een politiek mandaat >Administratie >Andere deelnemers (pers, bezoekers, sprekers) >Geïnteresseerden jongeren of deskundigen, gecoöpteerd door de jeugdraad >Vertegenwoordigers van de lokale jeugdraden

5 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 5 Samenstelling (2) •Voorwaarden >16 – 30 jaar of aantoonbare band >Actief betrokken bij de organisatie waardoor aangeduid >Slechts één organisatie vertegenwoordigen >Woonachtig in Brussel of aantoonbare band >Nederlandstalig zijn •Rechten en engagementen >Spreek-, stem- en inzagerecht >Bijwonen van vergaderingen >Informeren van achterban •Beëindiging lidmaatschap >Door de organisatie >Bij ontslag uit de jeugdraad of organisatie >Einde van de legislatuur

6 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 6 Werking •De jeugdraad heeft een open karakter, de leden formuleren het advies. •De voorzitter is het eerste aanspreekpunt, maar kan delegeren naar de ondervoorzitter(s). Hij/zij ondertekent de adviezen en verslagen. •Secretariaat gebeurt door administratie. Communicatie gebeurt via email en de website: www.brusselbazaar.be.

7 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 7 Advies geven •Soorten advies >Verplichte adviesvraag >Advies op eigen initiatief •Vorm >Het advies is een tekst met argumenten en motivatie >Er wordt gestreefd naar consensus •Wat daarna? >De administratie bezorgt het advies aan het college >Het college kan het advies volgen of niet-volgen >Indien het college afwijkt moet het het afwijkend standpunt motiveren binnnen de 60 dagen na de advisering. >Het advies maakt deel uit van het collegebesluit over dat onderwerp


Download ppt "P. 122 oktober 2013 Intro in de jeugdraad. 22 oktober 2013 Jeugdraad p. 2 Opdrachten •Adviezen te geven en voorstellen te formuleren, op eigen initiatief."

Verwante presentaties


Ads door Google