De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"— Transcript van de presentatie:

1 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
SAMEN SCHOOL ZIJN!

2 Samenstelling MR Werknemers school Afvaardiging Ouders
Alize Diepgrond (GMR) Geert van Kruistum (voorzitter/GMR) Corine Tabally Ellis de Leeuw Ina Tamerus (secretaris) Rose Marie Slootweg Jorine Verburg Kees van Vreeswijk (notulist)

3 Missie betrokkenheid bij de school
open gesprek met en geven van adviezen aan de leiding van de school: verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers vergroten van de betrokkenheid van de ouders kwaliteit van het onderwijs in het algemeen vanuit een christelijk perspectief.

4 Visie Aandachtspunten 2013-2014
Vergroten betrokkenheid ouders bij de school: Informeren Thema avond Na nieuwbouw/renovatie monitoren dat verbouw leidt tot verbetering van het onderwijsklimaat verbetering van het werkklimaat vergroten van de betrokkenheid van de ouders MR communicatie richting ouders en leerkrachten via site school Ontwikkelingen passend onderwijs

5 Doel MR Bijdrage aan kwaliteit schoolleiding Zorgen voor draagvlak
En zo bijdragen aan: Goed onderwijs Goed werkgeverschap Goede schoolorganisatie

6 Rechten MR Recht op informatie Recht op overleg Recht op initiatief
Adviesrecht Instemmingsrecht Geschil bespreekbaar maken

7 Plichten MR Bevorderen openheid op school
Notulen en vergaderdata op site Tegengaan ongelijke behandeling Opstellen jaarverslag Overleg met achterban als zij dat wenst

8 Organisatie 6 vergaderingen per schooljaar
Na voorbereiding overleg met directeur Bas van Kooten Onderwerpen agenda Ontwikkelingen school Jaarplan/schoolplan/jaarverslag begroting Ouderbijdrage/kascontrole Vakantierooster Formatieplanning Ouderraad Schoolgids Evaluatie klachten GMR nieuws ICT

9 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
2 afgevaardigden van MR’s: Rehobothschool Pr. Beatrixschool Patrimoniumschool Engelenburgschool (incl. De Bron) Schooloverstijgende/gemeenschappelijke onderwerpen Begroting Beleid Formatie Overleg met bestuur Stichting Hervormde Scholen Veenendaal (SHS)

10 Klachtenbureau? De MR is geen klachtenbureau voor ouders en werknemers. Klachten via schoolleiding Wel evaluatie klachten met directie Ideeën ter verbetering: MELD HET ONS!

11


Download ppt "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD"

Verwante presentaties


Ads door Google