De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SAMEN SCHOOL ZIJN! Samenstelling MR Werknemers schoolAfvaardiging Ouders Alize Diepgrond (GMR)Geert van Kruistum (voorzitter/GMR)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SAMEN SCHOOL ZIJN! Samenstelling MR Werknemers schoolAfvaardiging Ouders Alize Diepgrond (GMR)Geert van Kruistum (voorzitter/GMR)"— Transcript van de presentatie:

1

2 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SAMEN SCHOOL ZIJN!

3 Samenstelling MR Werknemers schoolAfvaardiging Ouders Alize Diepgrond (GMR)Geert van Kruistum (voorzitter/GMR) Corine TaballyEllis de Leeuw Ina Tamerus (secretaris)Rose Marie Slootweg Jorine VerburgKees van Vreeswijk (notulist)

4 Missie betrokkenheid bij de school open gesprek met en geven van adviezen aan de leiding van de school: – verbetering van het onderwijsklimaat voor de kinderen – verbetering van het werkklimaat voor de medewerkers – vergroten van de betrokkenheid van de ouders – kwaliteit van het onderwijs in het algemeen – vanuit een christelijk perspectief.

5 Visie Aandachtspunten 2013-2014 Vergroten betrokkenheid ouders bij de school: – Informeren – Thema avond Na nieuwbouw/renovatie monitoren dat verbouw leidt tot – verbetering van het onderwijsklimaat – verbetering van het werkklimaat – vergroten van de betrokkenheid van de ouders MR communicatie richting ouders en leerkrachten via site school Ontwikkelingen passend onderwijs

6 Doel MR Bijdrage aan kwaliteit schoolleiding Zorgen voor draagvlak En zo bijdragen aan: – Goed onderwijs – Goed werkgeverschap – Goede schoolorganisatie

7 Rechten MR Recht op informatie Recht op overleg Recht op initiatief Adviesrecht Instemmingsrecht Geschil bespreekbaar maken

8 Plichten MR Bevorderen openheid op school – Notulen en vergaderdata op site Tegengaan ongelijke behandeling Opstellen jaarverslag Overleg met achterban als zij dat wenst

9 6 vergaderingen per schooljaar Na voorbereiding overleg met directeur Bas van Kooten Onderwerpen agenda – Ontwikkelingen school – Jaarplan/schoolplan/jaarverslag – begroting – Ouderbijdrage/kascontrole – Vakantierooster – Formatieplanning – Ouderraad – Schoolgids – Evaluatie klachten – GMR nieuws – ICT Organisatie

10 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 2 afgevaardigden van MR’s: – Rehobothschool – Pr. Beatrixschool – Patrimoniumschool – Engelenburgschool (incl. De Bron) Schooloverstijgende/gemeenschappelijke onderwerpen – Begroting – Beleid – Formatie Overleg met bestuur Stichting Hervormde Scholen Veenendaal (SHS)

11 Klachtenbureau? De MR is geen klachtenbureau voor ouders en werknemers. – Klachten via schoolleiding – Wel evaluatie klachten met directie Ideeën ter verbetering: MELD HET ONS!

12


Download ppt "MEDEZEGGENSCHAPSRAAD SAMEN SCHOOL ZIJN! Samenstelling MR Werknemers schoolAfvaardiging Ouders Alize Diepgrond (GMR)Geert van Kruistum (voorzitter/GMR)"

Verwante presentaties


Ads door Google