De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad algemene ouderavond 31 oktober 2013 René Roossien.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad algemene ouderavond 31 oktober 2013 René Roossien."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad algemene ouderavond 31 oktober 2013 René Roossien

2 Samenstelling MR 2013-2014  Personeelsgeleding  Gitte Liebe, Tineke Stelwegen, Geertje Linneman, Joop Lijfering, Ageeth Meijer.  Oudergeleding  Rene Roossien (voorzitter), Meidina Oldenziel, Carolien van Holten (secretaris), Hilde Erkelens, Esther Boelens

3 Gezichten MR Joop Lijfering Ageeth Meijer Geertje Linneman Esther Boelens Meidina Oldenziel Rene Roossien Gitte Liebe Hilde Erkelens Carolien van Holten Annet Zomers

4 Waarom een MR?  Plannen maken, nemen van beslissingen en doorvoeren veranderingen gebeurt toch door de school en haar bestuur?  Ligt de verantwoordelijkheid voor beleid niet bij de directie?

5 Daarom een MR!  Achterliggend beleid gaat leerkrachten, leerlingen én ouders aan!!!  Waak voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen  Belangrijke beslissingen mogen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden  Zo bezien is medezeggenschap ook partnerschap: partners in het realiseren van goed onderwijs

6 Wat betekent de MR voor u  Via MR uw stem laten horen!  Oudergeleding vertegenwoordigen alle ouders  Geen behandeling individuele problemen, maar algemene aangelegenheden

7 Verhoudingen Medezeggenschap GMR Emmens de Dobbe … … de Peppel De Drift obs Bonnen Jan Thies obs Anloo De Eshoek MR

8 Op GMR-niveau (voorbeelden)  Formatie overall (“bestuursformatie”)  Strategisch beleidsplan  Begroting  Functiebeschrijvingen  Functiemix  Mediaprotocol ……

9 Op MR-niveau (voorbeelden)  Vakantierooster en margedagen  Veiligheidsbeleid zoals pesten en verkeersveiligheid  Formatie / groepen  TSO/BSO  Nieuwe lesmethoden ……

10 Wijze van medezeggenschap  Adviesrecht  Instemmingsrecht  Recht op informatie  Recht van initiatief

11 Wat is er afgelopen jaar gebeurd?  Lees het MR jaarverslag op de website!

12 Wat staat op stapel voor 2013/2014 Activiteitenkalender  Onderwerpen en planning via een Activiteitenkalender zoals:  Communicatie en informatie, Schooljaarplan, Vakantieregeling 2014/2015, Veiligheidsbeleid (o.a. pestprotocol), Formatie / groepen 2014/2015, TSO/BSO, Aandacht voor GMR-zaken, Overige beleidszaken op initiatief van ouders of personeelsleden

13 Communicatie en informatie  Mailadres MR: ………….  Publicatie agenda en verslagen MR  Maar ook: vernieuwing website  Heeft u wensen t.a.v. de informatie op de website? Meld het ons!

14 Vragen?


Download ppt "Medezeggenschapsraad algemene ouderavond 31 oktober 2013 René Roossien."

Verwante presentaties


Ads door Google