De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOORN 17 AUGUSTUS 2014 Overleg GMR - R.v.T.. 1. Opening 2. Kennismaking met Raad van Toezicht 3. Transitie naar R.v.T.- model 4. Status bijeenkomst 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOORN 17 AUGUSTUS 2014 Overleg GMR - R.v.T.. 1. Opening 2. Kennismaking met Raad van Toezicht 3. Transitie naar R.v.T.- model 4. Status bijeenkomst 5."— Transcript van de presentatie:

1 HOORN 17 AUGUSTUS 2014 Overleg GMR - R.v.T.

2 1. Opening 2. Kennismaking met Raad van Toezicht 3. Transitie naar R.v.T.- model 4. Status bijeenkomst 5. Hoe functioneert de GMR? a) hoe organiseert GMR adviezen richting RvT? b) eigen overleg ouder- en leerkrachtengeleding? 6. Wat verder ter tafel komt 7. Sluiting Agenda

3 Beoogd leden Raad van Toezicht: Jan Kees Meijers: bestuurlijke verhoudingen (voorzitter) Cor de Raadt: kennis van onderwijs en jeugdzorg Jeroen Voorn: financieel economische kennis Tineke van Lente: filosofisch-antropologische, theologische achtergrond Theo Karsten: HRM-achtergrond (statutaire zetel GMR) Kennismaken R.v.T.

4 * Bestuur op afstand * Mandatering algemeen directeur * Verantwoording via monitoring informatie en jaarverslag * Besturingsfilosofie Policy Governance Huidige situatie Penta

5 - Inrichting en functioneren bestuur - Geldend vanaf 1 augustus 2010 - Streefdatum invoering Penta: 1 september 2012, uitstel naar 1 januari 2013 op verzoek van beoogd leden R.v.T. Code Goed Bestuur

6 Uitgangspunten Code Dualisme (zie: politiek, gemeente) Complementair

7 Uitgangspunten Code Functiescheiding bevoegd gezag BestuurIntern toezicht (= directeur/bestuurder)(= Raad van Toezicht)

8 Documenten Statuten Stichting Penta (juridisch document) Basisdocument Stichting Penta (volgens Code Goed Bestuur in het PO) PO-Raad: Code Goed Bestuur in het PO (juridisch document/onderlegger) Reglement R.v.T. Bestuursreglement Reglement Audit Commissie Klokkenluidersregeling

9 Toezicht op organisatie en bestuur in het bijzonder Vaststellen begroting, jaarverslag en goedkeuren strategisch beleid Zorgen voor de inrichting van het bevoegd gezag (statuten) Werkgeverschap naar directeur/bestuurder Advies en klankbordfunctie naar directeur/bestuurder Raad van Toezicht

10 directeur-bestuurder schooldirecteuren Ondersteuning door staffunctionarissen: financieel manager personeelsmanager Integraal management MT

11 Status vergadering in relatie tot transitie naar R.v.T.-model? Statuten: (Een delegatie van) de Raad van Toezicht heeft ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst met de GMR De directeur/bestuurder bereidt de bijeenkomst voor én leidt de bijeenkomst Aan de bijeenkomst neemt (een delegatie) van de Raad van Toezicht deel alsmede de GMR N.B. Geen overname van rol van bestuurder in het kader van de medezeggenschap GMR en R.v.T.

12 Bindende voordracht 1 zetel R.v.T. door GMR: * Commissie bestaande uit: - 1 lid R.v.T. - bestuurder - 1 lid GMR Rol GMR Bindende voordracht lid R.v.T. met HRM- achtergrond aan Commissie * Positief advies -> benoeming Negatief advies -> hernieuwde voordracht GMR Positief advies -> benoeming Negatief advies -> R.v.T. voorziet naar eigen inzicht in vacature

13 Rol GMR Voorgenomen besluit directeur/bestuurder Advies/instemming GMR (positief of negatief) Ter goedkeuring-> Raad van Toezicht

14 Afsluiting Opmerkingen Vragen


Download ppt "HOORN 17 AUGUSTUS 2014 Overleg GMR - R.v.T.. 1. Opening 2. Kennismaking met Raad van Toezicht 3. Transitie naar R.v.T.- model 4. Status bijeenkomst 5."

Verwante presentaties


Ads door Google