De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder

Verwante presentaties


Presentatie over: "De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder"— Transcript van de presentatie:

1 De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder
Samenwerking en afspraken tussen OCMW en gemeente

2 Partners in het initiatief
Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

3 Relatie gemeente-OCMW
OCMW= gemeentelijke instelling met specifiek statuut: publieke rechtspersoon met eigen beleidswerking en personeelsomkadering geregeld door eigen organieke wetgeving met wettelijk vastgelegde taken en bevoegdheden met nauwe specifieke band met gemeente Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

4 Relatie gemeente-OCMW
Lokaal sociaal beleid → gemeente en OCMW maken samen een beleidsplan Mogelijkheid om gemeenschappelijke diensten uit te bouwen en beroep te doen op elkaars personeel (beheersovereenkomsten) Rol van het schepencollege als draaischijf van het gemeentelijk beleid OCMW-voorzitter lid van het schepencollege : nu nog facultatief, verplicht vanaf 2013 in ongeveer 2/3 van de gemeenten overleg gemeente-OCMW gebeurt binnen het schepencollege, overlegcomité gemeente-OCMW valt weg Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

5 Relatie gemeente-OCMW
College oefent dagelijks toezicht op OCMW uit Nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening Kan schorsend beroep aantekenen bij gouverneur tegen OCMW-beslissingen die het gemeentelijk belang schaden; OCMW-voorzitter mag niet meestemmen Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

6 Relatie gemeente-OCMW
College geeft advies over belangrijke OCMW-beslissingen : meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen Belangrijke gemeentelijke beslissingen moeten voor advies naar de OCMW-Raad : oprichten van gemeentelijke sociale diensten, personeelstatuut Advies : geen beslissingsbevoegdheid, wel politieke toetsing Toezichtfunctie wringt met overlegfunctie ! Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

7 Relatie gemeente-OCMW
Als de OCMW-voorzitter geen lid is van het schepencollege : overleg gemeente-OCMW verloopt via overlegcomité paritaire delegatie van beide besturen met zeker burgemeester en OCMW-voorzitter en schepen van financiën als het over de centen gaat Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

8 Relatie gemeente-OCMW
bevoegdheden : overleggen over belangrijke OCMW-beslissingen (meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen) en gemeentelijke beslissingen (oprichten gemeentelijke sociale diensten, personeelsstatuut). advies : geen beslissingsbevoegdheid, wel politieke toetsing Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

9 Relatie gemeente-OCMW
Rol burgemeester : kan OCMW-raad bijwonen als OCMW-voorzitter geen lid is van het college kan de burgemeester ook de OCMW-raad voorzitten kan er zich laten vervangen door schepen bij gemotiveerde afwezigheid kan dossiers doen verdagen (nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

10 Relatie gemeente-OCMW
Rol gemeenteraad : goedkeuring belangrijke strategische OCMW-beslissingen : meerjarenplan en budgetten (als er geen MJP is) oprichten van nieuwe diensten en uitbreiding bestaande Oprichten van en toetreden tot OCMW-vereniging (publieke en private) Waarom : gemeente is financieel mee verantwoordelijk : werkingssubsidie aan het OCMW (tekort) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

11 Relatie gemeente-OCMW
Wet: grote (operationele) vrijheid voor OCMW maar over belangrijke beslissingen beslist gemeente mee + regeling voor conflictsituaties Praktijk: gelijkwaardige partners nodig om voor de burgers een lokaal sociaal beleid te realiseren Toezicht mag geen rem zijn voor samenwerking! Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

12 Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen
Uitdagingen Positie OCMW-voorzitter in College: geen pariteit wederzijdse expertise erkennen en gebruiken voor integraal lokaal sociaal beleid: zorgen voor meer afstemming van sociale aspecten in alle beleidssectoren OCMW-beleid → OCMW-raad: specifieke eigen expertise, methodieken en beheersvormen vb. garanderen menselijke waardigheid, beheer instellingen Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

13 Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen
Uitdagingen Betere samenwerking door overleg op het inhoudelijke vlak: Voorafgaandelijke vragen: - hoe werken we vandaag samen? - wie doet precies wat en hoe? - wat is precies de dienstverlening van gemeente en OCMW en voor wie? - o.b.v. diensten-doelgroepenmatrix: waarrond kunnen we samenwerken, leemtes, overlappingen,… Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

14 Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen
Uitdagingen Betere samenwerking door overleg op het inhoudelijke vlak over beleidsbeslissingen en operationalisering ervan: - tussen beleidsactoren (vb. afstemming gemeentelijk werkgelegenheidsbedrijf dienstencheques en thuiszorgdienst OCMW - vermijden concurrentie) - tussen leidinggevenden (vb OCMW-secretaris naar managementteam gemeente) - tussen medewerkers (vb. overleg verantwoordelijke sociale dienst OCMW en cultuurbeleidscoördinator over participatie van kansengroepen) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

15 Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen
Uitdagingen Betere samenwerking op het ondersteunende vlak: technische dienst, ICT, vorming… Doel: schaalvoordelen en meer efficiëntie (vb. gezamenlijk groenbeheer, aankoopbeleid,…) Bovenlokale samenwerking Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen


Download ppt "De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder"

Verwante presentaties


Ads door Google