De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slim samenwerken tussen OCMW’s 7 maart 2013. VVSG - Overzicht Verzelfstandiging Intern Politieke organen Secretaris (en verder) Budgethouder Intern Verzelfstandigde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slim samenwerken tussen OCMW’s 7 maart 2013. VVSG - Overzicht Verzelfstandiging Intern Politieke organen Secretaris (en verder) Budgethouder Intern Verzelfstandigde."— Transcript van de presentatie:

1 Slim samenwerken tussen OCMW’s 7 maart 2013

2 VVSG - Overzicht Verzelfstandiging Intern Politieke organen Secretaris (en verder) Budgethouder Intern Verzelfstandigde Agentschappen Ziekenhuis Niet-ziekenhuis Extern Alleen Titel VIII, Hfst I Met andere partners Dus: samenwerking 2 -

3 VVSG - Overzicht Samenwerking Feitelijke samenwerking Publiekrechtelijke OCMW-vereniging Titel VIII, Hfst I Voor beheer ziekenhuis (A.V.) Niet-ziekenhuis Privaatrechtelijke OCMW-vereniging (vzw/vso) Ziekenhuis: Titel VIII, Hfst II Andere: Titel VIII, Hfst III Woonzorgcentra: Titel VIII, Hfst IV (Nieuw) Intergemeentelijk Decreet IGS Gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm Met gemeente zelf (beheersovereenkomst) 3 -

4 VVSG - Intern verzelfstandigd agentschap Wat? Intern Duidelijk omschreven taken OCMW Operationele autonomie Beheerd buiten algemene diensten OCMW Hoofd: personeelslid Hoe? Oprichtingsbesluit Beheersovereenkomst 4 -

5 VVSG - Intern verzelfstandigd agentschap Voordelen? Dagelijks personeelsbeheer Budgethouder Makkelijk oprichten/afschaffen Profilering dienst Nadelen? Nieuw Onduidelijke verhouding met andere OCMW-diensten Geen “echte” verzelfstandiging, geen samenwerking 5 -

6 VVSG - Feitelijke samenwerking Wat? Het OCMW doet beroep op medewerking van persoon of inrichting of dienst (openbare of private) Geen rechtspersoonlijkheid Feitelijke vereniging  Beslissingsmacht blijft bij OCMW Voorbeelden: Samenwerkingsverband Balen, Dessel, Mol en Retie OCMW Nazareth, Deinze, Lochristi voor het delen van een kwaliteitscoördinator OCMW Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem voor een dienst schuldbemiddeling ISOM? … 6 -

7 VVSG - Feitelijke samenwerking Voordelen? Ruime keuze partners Samenwerkingsovereenkomst niet altijd overheidsopdracht Ruime inhoudelijke mogelijkheden Eigen beslissingsmacht en autonomie Soepele werkvorm  Bijna onbeperkte mogelijkheden Nadelen? Toezicht op samenwerkingsbeslissing Rechten derden garanderen Best een Comité oprichten dat stuurt Subsidies?  Meer voordelen dan nadelen! 7 -

8 VVSG - Publiekrechtelijke OCMW-Vereniging H.I Leden? Alleen (eenmansvereniging) Of met anderen: andere OCMW’s openbare besturen rechtspersonen zonder winstoogmerk Doel? Ter uitvoering van een welomschreven opdracht (deeltaak) die tot het taakgebied van de OCMW-sector behoort  Zeer ruime mogelijkheden Invulling van leidinggevende, staf-, experts-, en managementfuncties, Exploiteren van een ziekenhuis, of een gedeelte ervan. 8 -

9 VVSG - Publiekrechtelijke OCMW-Vereniging H.I Specifieke kenmerken? Publiekrechtelijk Algemene Vergadering/Raad van beheer (enkel raadsleden) Idem als OCMW maar enkele beperkte afwijkingen: BBC, maar beperkter Voorbeelden: Welzijnszorg Kempen Zorgbedrijf Antwerpen Welzijnsband Meetjesland Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland Social … 9 -

10 VVSG - Publiekrechtelijke OCMW-Vereniging H.I Voordelen? Nieuwe dynamiek Vlotter management Minder belasting beleid OCMW Makkelijkere profilering Vlaanderen doet niet moeilijk Schaalvergroting Nadelen? Blijft publiekrechtelijk Democratische controle? Relatief zware oprichtingsprocedure Moeilijk uittreden Enkel raadsleden (behalve bij ziekenhuis) 10 -

11 VVSG - Privaatrechtelijke OCMW-vereniging H.III Wat? VZW of VSO Leden? Minimum drie partners, waarvan minimum: een OCMW en een private partner zonder winstoogmerk Doel? Enkel voor sociale doeleinden Maar: aan één strenge voorwaarde voldoen: Opgelegd door W/D om bepaalde erkenning of subsidie te krijgen Nodig om door W/D gevraagde schaalgrootte of regionale spreiding te bereiken OCMW biedt nieuwe dienst aan: Streng toezicht machtiging VL. Reg. 11 -

12 VVSG - Privaatrechtelijke OCMW-vereniging H.III Specifieke kenmerken? Enkel toezicht bij oprichting Ook niet-raadsleden in bestuursorganen Geen publiekrechtelijk statuut: Geen eenzijdig bindende beslissingen Geen openbaarheid bestuur Geen motiveringsplicht Privaat statuut personeel … Maar: wel onder overheidsopdrachtenwet Voorbeelden: SVK Noord-Limburg VZW Woon- en Zorgcentrum Ter Kempen 12 -

13 VVSG - Privaatrechtelijke OCMW-vereniging H.III Voordelen? Meeste voordelen van een vereniging Titel VIII, Hfst. I + Echt verzelfstandigen Goedkoper personeel (?) Ook deskundigen Nadelen? Democratisch deficit Zeer moeilijk op te richten Dicht bij afstoting Lijkt goedkoper, maar is niet altijd zo 13 -

14 VVSG - Privaatrechtelijke OCMW-vereniging H.IV Wat? = vergelijkbaar met OCMW-vereniging hoofdstuk III, maar veel “makkelijker” op te richten. Enkel voor woon- en zorgcentra Nood aan dossier met: Een motiveringsnota Een bestuursplan Een financieel plan Een ontwerp van statuten. Waarborgen voor o.a. continuïteit Soms bijzondere meerderheden nodig 14 -

15 VVSG - Slot Samenvattend Veel mogelijkheden !!! Ondoorzichtig kluwen Blijf bij wet/decreet Juridische vragen? Pieter.vanderstappen@vvsg.be Telefoon: 02/211.55.78 15 -


Download ppt "Slim samenwerken tussen OCMW’s 7 maart 2013. VVSG - Overzicht Verzelfstandiging Intern Politieke organen Secretaris (en verder) Budgethouder Intern Verzelfstandigde."

Verwante presentaties


Ads door Google