De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flankerend onderwijsbeleid. Waarom? Vlaams lokaal onderwijsbeleid heeft lokale hefbomen nodig vb inzake kleuterparticipatie, spijbelen,… + lokale besturen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flankerend onderwijsbeleid. Waarom? Vlaams lokaal onderwijsbeleid heeft lokale hefbomen nodig vb inzake kleuterparticipatie, spijbelen,… + lokale besturen."— Transcript van de presentatie:

1 Flankerend onderwijsbeleid

2 Waarom? Vlaams lokaal onderwijsbeleid heeft lokale hefbomen nodig vb inzake kleuterparticipatie, spijbelen,… + lokale besturen hebben meest voeling met lokale noden en behoeften Evolutie inrichter van onderwijs + regie over alle netten ► wettelijk mogelijk maken

3 Wat? Het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren

4 Decreet Sinds 1 januari 2008 Voordelen –Sociale voordelen –Andere voordelen Minimale taken van een gemeenten in FLOB: Leerplicht en kleuterparticipatie FLOB in centrumsteden: –Onderwijsplan – regisseur –neutraliteit –Projecten FLOB in andere gemeenten: –Projecten

5 Sociale voordelen Beperkte lijst: –Ochtend- en avondtoezicht –Middagtoezicht –Ter beschikking stellen infrastructuur –Zwemmen LO (> 1 jaar gratis) –Leerlingenvervoer BaO Voor eigen scholen ► verplicht voor alle scholen grondgebied als die erom verzoeken

6 Andere voordelen Voor eigen scholen ►ook mogelijk voor scholen andere netten als die erom verzoeken Mogelijk om criteria vast te leggen –Alle scholen die aan criteria voldoen gelijk behandelen

7 Rol lokaal bestuur Minimale taken: –Spijbelen, meewerken aan controle leerplicht, kleuterparticipatie –Acties ondernemen, coördineren of ondersteunen –Indien lop: samenwerken Breder FLOB stimuleren via projectsubsidies (financiële input én kwaliteitslabel)

8 Projectsubsidies Centrumsteden –1 464 000 euro/schooljaar –Lokaal onderwijsplan vereist Andere gemeenten –488 000 euro/schooljaar –Ook intergemeentelijke samenwerking is mogelijk Om de 3 jaar algemene oproep, volgende oproep voor 31 januari 2011

9 Ontvankelijkheidvoorwaarden Aanvraagformulier is belangrijk, is enige wat selectiecommissie van uw gemeente ziet Op tijd: voor 1 maart 2011 Max 1 project, max 40 000 euro Geen onderwijsplan, wel visie, begin van FLOB Financiële inbreng van minstens 20% van geraamde benodigde middelen Project is school en netoverschrijdend Advies LOP

10 Selectiecriteria Project beantwoordt aan een duidelijk behoefte in het onderwijsveld, met welomschreven educatieve doelstellingen en resultaten Kwalitatief project (methode, tijdspad en evaluatie) De budgettaire fiche geeft een heldere weergave van de totale kostprijs en van de financieringsbronnen

11 Selectieprocedure Eerst kwaliteit dan GOK: Als budget werd overschreden maakt commissie rangschikking adhv GOK, aantal lln. en mate waarin projecten antwoord bieden op de aanwezige GOK problematiek  volgens die rangschikking worden middelen verdeeld Wie zetelt in selectiecommissie? Twee afgevaardigden van ministerie O&V Een afgevaardigde van agentschap binnenlands bestuur Een afgevaardigde van Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten Een externe deskundige Selectiecommissie geeft advies aan de minister Beslissing minister tegen 15 juni

12 Flankerend onderwijsbeleid 2009- 2014: regierol van de gemeente verstevigen Interpretatieproblemen van sociale en andere voordelen oplossen Samenwerking gemeente / lop evalueren Project legislatuur plan van binnenlandse zaken? Alvast timing onderwijsplan gemeente / beleidsplan lop stroomlijnen

13 Meer info? http://www.ond.vlaanderen.be/lokaalbeleid elke.naessens@ond.vlaanderen.be mariehelene.sabbe@ond.vlaanderen.be (voordelen)mariehelene.sabbe@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Flankerend onderwijsbeleid. Waarom? Vlaams lokaal onderwijsbeleid heeft lokale hefbomen nodig vb inzake kleuterparticipatie, spijbelen,… + lokale besturen."

Verwante presentaties


Ads door Google