De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Forum Kinderrechtencoalitie Ella Desmedt - kabinet minister Vandenbroucke 22 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Forum Kinderrechtencoalitie Ella Desmedt - kabinet minister Vandenbroucke 22 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Open Forum Kinderrechtencoalitie Ella Desmedt - kabinet minister Vandenbroucke 22 april 2008

2 Thema’s Brede School Lokaal flankerend onderwijsbeleid (LOP’s)

3 Samenhang Vlaamse onderwijsbeleid lokaal versterken Waarom?  Ongelijke onderwijskansen: vaak onderwijs niet enige probleem – financieel, gezondheid, huisvesting, werk,…  School niet alleen verantwoordelijk – expertise buiten schoolmuren  Netwerk van voorzieningen sputtert soms – hulpverleners vergelijkbare vragen als leerkrachten  Onderlinge solidariteit scholen  Samenwerking onderwijs – andere sectoren Lokale niveau meest aangewezen om overleg en samenwerking te realiseren

4 Brede School Actief netwerk van partners uit verschillende sectoren in functie van de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren

5 Visie Visietekst ‘Brede school in Vlaanderen en Brussel’  BS-idee vertalen naar Vlaamse context  Bottom-up: consultatie veld SJ ’05-’06 > 50 pers  Gedragen door ministers •Onderwijs •Cultuur, jeugd en sport •Welzijn •VGC  Voorgesteld december 2006  Eerder theoretische tekst – proefprojecten om ‘BS praktisch’ uit te werken

6

7

8 Proefprojecten Proefprojecten Vlaamse overheid  15 Onderwijs Vlaanderen •3 SJ, gestart sep 2006  2 VGC •Parallel met Vl projecten  8 Cultuur, Jeugd & Sport Vlaanderen •3 SJ, start sep 2007 •Focus: toeleiding naar vrijwilligerswerk & brede vrijetijdscircuit

9 Proefprojecten XL Ook steden kiezen voor Brede School  Antwerpen •10 projecten, 3 SJ sinds sep 2006  Leuven •Brede School Wilsele  Gent •Sluizeken-Tolhuis-Ham-Blaisantvest-Voormuide •Brugse Poort •Sint-Amandsberg Met middelen van FOB, Stedenfonds, tijdelijke projecten kunstinitiatie,…

10 Opvolging en evaluatie Interdepartementale stuurgroep  Samenhang bewaken  Ook met andere beleidsacties, vb. gezondheid op school Steunpunt GOK 4 onderzoekers  Begeleiding 17 proefprojecten •Visietekst leidraad  Contacten met Antwerpen, Leuven en Gent  Doel: ‘BS praktisch’ + beleidsaanbevelingen

11 Realisaties Decreet lokaal flankerend onderwijsbeleid  ‘Andere’ voordelen Fiches ‘BS in de praktijk’ op website  De opstart van een Brede School  De coördinatie van een Brede School  Een reflectiemoment in een Brede School-project Omzendbrief vrijstelling onroerende voorheffing

12 Structurele verankering? Beleidsaanbevelingen afwachten: wat is er precies nodig om BS structureel te verankeren?  Nog 1 SJ projecten opvolgen: zomer 2008

13 Invloed op kansengroepen? Projecten vooral in scholen met veel kansarme lln of in kansarme buurten  Grenzen eigen draagkracht (problemen ↑ - hulpbronnen ↓) ► nood aan samenwerking Geen consensus over ‘focus op kansengroepen’  Stigmatiserend? Recht van alle kinderen?  Visie: •Alle kinderen en jongeren – uitwisseling •Alert zijn voor Mattheuseffecten! Invloed? Daar hopen we toch op…

14 Meer info & vragen www.ond.vlaanderen.be/bredeschool/ 16 mei 2008 - tweede studiedag Brede School

15 Lokaal flankerend onderwijsbeleid Decreet 30 november 2007 (B.S. 11/02/2008)

16 Waarom? Vlaams onderwijsbeleid lokale hefbomen nodig (vb. kleuterparticipatie, spijbelen,…)  Elke stad/gemeente eigenheid  Lokale besturen meest voeling met lokale noden en behoeften Evolutie IM ►regie over alle netten  Wettelijk en financieel mogelijk maken ‘Verbindingsstad’

17 Flankerend onderwijsbeleid Het geheel van acties van een lokale overheid om, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend bij het Vlaamse onderwijsbeleid, een onderwijsbeleid te ontwikkelen in samenwerking met de lokale actoren

18 Decreet Voordelen  Sociale voordelen  Andere voordelen Leerplicht en kleuterparticipatie FOB in centrumsteden  Onderwijsplan - neutraliteit  Projecten FOB in andere gemeenten  Projecten

19 Sociale voordelen Beperkte lijst:  Ochtend- en avondtoezicht  Middagtoezicht  Ter beschikking stellen infrastructuur  Zwemmen LO (> 1 jaar gratis)  Leerlingenvervoer BaO Voor eigen scholen ► verplicht voor alle scholen grondgebied Andere voordelen (vb. Sinterklaasfeest, brooddozen,…) in principe verboden  Lokaal beleid t.a.v. scholen onmogelijk

20 Andere voordelen Voor eigen scholen ►ook mogelijk voor scholen andere netten Mogelijk om criteria vast te leggen  Alle scholen die aan criteria voldoen gelijk behandelen

21 Rol lokaal bestuur Spijbelen  Medewerking controle leerplicht  Acties ondernemen, coördineren of ondersteunen  http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/ http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/ Kleuterparticipatie  Indien LOP: LOP draaischijf  Indien geen LOP: gemeente draaischijf  I.s.m. zorg+-er scholengemeenschappen  http://www.ond.vlaanderen.be/jaarvandekleu ter/ http://www.ond.vlaanderen.be/jaarvandekleu ter/

22 Centrumsteden 1,5 miljoen euro/schooljaar  Verdeelsleutel Projecten – 1 april Onderwijsplan vereist  Visie  Doelstellingen & acties  Betrokkenheid lokale actoren •Overleg •Neutraliteit garanderen •Samenwerking LOP

23 Niet-centrumsteden 500.000 euro/schooljaar  Op basis van projectaanvragen, max. 40.000 euro/gemeente Projecten – 1 maart  Geen onderwijsplan  Advies LOP Ook intergemeentelijke samenwerking mogelijk

24 LOP en FOB Leerplicht en kleuterparticipatie  Gemeente doet, coördineert of steunt acties  Werkt hiervoor samen met het LOP Onderwijsplan (in CS)  LOP betrokken bij totstandkoming  Wijze van samenwerken in plan •Ook verhouding t.o.v. eventuele stedelijke onderwijsraad

25 LOP en FOB Projecten (in CS en NCS)  In BaO of SO: advies van LOP •Niet noodzakelijk AV DUS: LOP’s blijven belangrijke lokale actoren!

26 Meer info & vragen www.ond.vlaanderen.be/lokaalbeleid www.vvsg.be/nl/flankerend_onderwijs beleid.shtmlwww.vvsg.be/nl/flankerend_onderwijs beleid.shtml? Ella.Desmedt@vlaanderen.be


Download ppt "Open Forum Kinderrechtencoalitie Ella Desmedt - kabinet minister Vandenbroucke 22 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google