De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Frank Vandenbroucke 17/02/06

Verwante presentaties


Presentatie over: "Frank Vandenbroucke 17/02/06"— Transcript van de presentatie:

1 Frank Vandenbroucke 17/02/06
Sluitende aanpak van spijbelen en schoolverzuim Voorstellen voor parlement Frank Vandenbroucke 17/02/06

2 Opvolgen regelmatig schoolbezoek
Controle leerplicht Opvolgen regelmatig schoolbezoek

3 Actie 1: Gerichte informatiecampagnes
Probleem: gevolgen spijbelen onderschat betrokkenen onderschatten hun verantwoordelijkheid Actie: gerichte campagnes voor huisartsen, hulpverleners, migrantenorganisaties, ouders van kleuters, …

4 Actie 2: betere registratie door scholen
Probleem: gebrekkige registratie gebrekkige signaaldetectie (problemen tijdig onderkennen), preventie en zelfevaluatie Actie: inspectie onderzoekt spijbelaanpak van de scholen actieplan van PBD & CLB om signaaldetectie op punt te stellen veralgemenen lokaal overleg over schoolverzuim elektronisch verwerken gegevens in basisscholen

5 Actie 3: ondersteunen positief schoolklimaat
Probleem: schoolcultuur belemmert soms spijbelbeleid Actie: oog voor schoolklimaat in lerarenopleiding versterken beleidskracht van de scholen indien nodig: verplichte begeleiding

6 Actie 4: duidelijke afspraken school - CLB
Probleem: vraag en aanbod begeleiding vaak niet afgestemd Actie: koepels van scholen & CLB’s moeten afspraken in hun beleidscontracten en –plannen op punt stellen administratie analyseert de nieuwe beleidscontracten en -plannen

7 Actie 5: leerlingen en ouders betrekken
Probleem: gebrekkig contact met kwetsbare groepen verhoogt spijbelkans Actie: LOP’s zoeken structurele samenwerking met organisaties allochtonen en kansarmen 200 extra Jo-Jo’s (= meer dan maal 2) ouderkoepels stimuleren grotere betrokkenheid ouders bij spijbelproblemen

8 Actie 6: beleid op maat van doelgroepen
Probleem: bepaalde types leerlingen vragen een aanpak op maat Actie: kleuters: impulsplan voor vroegere deelname onderwijs deeltijds leerplichtigen: frequentere opvolging spijbelen per centrum inspanningen centra ondersteunen en evalueren voltijds engagement inschrijven in regelgeving residentiële hulpverlening: betere info over opnames in instellingen Vlaams Fonds/Bijzondere Jeugdzorg (“verdwenen leerlingen”) opname als niet-schoolgaande alleen bij vrijstelling van leerplicht

9 Actie 7: afspraken over medische attesten
Probleem: medische attesten verhullen soms spijbelprobleem Actie: overleg met artsenverenigingen (zelf-regulering) indien nodig: nieuwe controlemechanismen

10 Actie 8: Sterkere samenwerking met Welzijn
Probleem: losse samenwerking onvoldoende voor complexe problemen Actie: spijbelen is thema Integrale Jeugdhulp ontwikkelen gemeenschappelijke visie met al wie betrokken is bij leerlingenbegeleiding

11 Actie 9: projecten voor ernstige problemen
Probleem: in sommige gevallen is een intensieve aanpak op maat nodig Acties: time-out structureel verankeren ondersteuning gezinnen met opvoedingsvragen lokale initiatieven inventariseren + indien nuttig ondersteunen

12 Actie 10: Streng als het moet
Probleem: weinig instrumenten als vrije wil ontbreekt Acties: overleg met minister van Justitie duidelijk vervolgingsbeleid werkwijze parketten eventueel aanpassing sanctioneringsmogelijkheid overleg met minister van Welzijn wanneer wordt begeleiding jongeren of ouders gedwongen opgelegd? sancties als ouders gedwongen begeleiding niet aanvaarden

13 Actie 11: Controle door lokale besturen
Probleem: niet alle overheden nemen probleem ernstig Actie: afspraken met steden met grote problemen (incl. Brussel), ook over rol politie en OCMW gezamenlijke visie met VVSG projecten in kader stedelijk onderwijsbeleid gegevensuitwisseling versterken

14 Actie 12: Totale en snelle controle op leerplicht
Probleem: controle leerplicht komt te laat, duurt te lang en is niet sluitend (steekproef) Acties: inschrijvingen registreren vóór 3/9 i.p.v. 1/10 alle leerplichtigen controleren i.p.v. steekproef sancties voor laattijdige inschrijving efficiëntere gegevensverzameling, halvering doorlooptijd verificatie problematische verdwijningen basisonderwijs uitschrijvingen leerplichtigen in secundair via LOP, daarna parket meer controle op huisonderwijs na 2 negatieve controles huisonderwijs: afgelopen

15 Meer info: www.vandenbroucke.com


Download ppt "Frank Vandenbroucke 17/02/06"

Verwante presentaties


Ads door Google