De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen."— Transcript van de presentatie:

1 De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen.
Auteurs : Ellen Claes - Marc Hooghe – Tim Reeskens

2 Inhoud Spijbelen: een maatschappelijk en pedagogisch probleem
Het spijbelprobleem Absoluut verzuim Relatief verzuim Actieplan van Vandenbroucke

3 Het effect van scholen: 4 types
Effect van opvoedingsstijl op spijbelen Verband spijbelen en schoolresultaten Besluiten

4 Spijbelen: een maatschappelijk en pedagogisch probleem
Minister van Onderwijs wenst een hardere aanpak van het spijbelprobleem in de scholen. Minister van Justitie zal spijbelaars en hun ouders laten vervolgen. Spijbelen is een ongeoorloofd verzuim.

5 Het spijbelprobleem Absoluut verzuim: een leerling is niet ingeschreven in een school. Relatief verzuim: een leerling is zonder geldige reden afwezig. Hiervan bestaan 3 onderverdelingen: 1. Incidentele spijbelaars 2. Berekende spijbelaar 3. Permanent afwezige spijbelaar

6 Absoluut verzuim Belangrijk probleem Zeer moeilijk te controleren:
Geen systematische uitwisseling van leerlingendata tussen Vlaamse en Franse gemeenschap. 2. Een leerling kan in een instelling verblijven. 3. Een Vlaamse leerling kan studeren in Wallonië. 4. Een leerling kan in het buitenland studeren.

7 Relatief verzuim Wordt aangepakt in een actieplan.
Scholen en ouders zijn verantwoordelijk bij het bestrijden van spijbelen. Ouders kunnen bestraft worden als hun kinderen geen les volgen.

8 Actieplan van Vandenbroucke:
In scholen wordt het spijbelprobleem bespreekbaar. Betere registratie van afwezigheden. Aangepaste schoolstijl : meer sterke en warme scholen. Samenwerking tussen school en CLB. Samenwerking tussen school en ouders.

9 Samenwerking school en huisartsen.
Samenwerking tussen school, juridische instanties en hulpverleningsinstellingen. Bestaande diensten beter op elkaar afstemmen. Afspraken binnen departement onderwijs over spijbelen.

10 Het effect van scholen: 4 types
Onverschillig: geen concrete eisen, weinig ondersteuning. Permissief: weinig eisen, veel ondersteuning. Autoritair: veel eisen, weinig aandacht voor ondersteuning. Gezagsvol: veeleisend, warm klimaat, open discussie, veel ondersteuning.

11 Effect van opvoedingsstijl op spijbelen:
Onverschillige scholen: slechtste resultaat Permissieve scholen: lager dan gemiddeld Autoritaire scholen: geen goed resultaat ondanks de nadruk op discipline Gezagsvolle scholen : zijn tegelijk “warm” en “sterk” en beperken het spijbelen

12 Verband spijbelgedrag en schoolresultaten
Scholen met ernstige spijbelproblemen scoren lager in kennis- en vaardigheidstesten van alle leerlingen. Pedagogische opdracht wordt niet waargemaakt bij scholen met spijbelproblemen. Scholen moeten het spijbelen aanpakken en zo lagere schoolprestaties vermijden.

13 Besluiten Het type school maakt het verschil: gezagsvolle scholen die het spijbelprobleem aanpakken scoren het best. Het tegengaan van spijbelen is een belangrijke opdracht van het onderwijs.

14 Bronnen


Download ppt "De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen."

Verwante presentaties


Ads door Google