De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplicht - kwalificatieplicht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplicht - kwalificatieplicht"— Transcript van de presentatie:

1 Leerplicht - kwalificatieplicht

2 Wie zijn wij? Esmee Lange Jannelien Abbing Leerplicht en RMC
regio Zuidoost Drenthe (tel: )

3 Leerplicht/RMC Leerplicht Kwalificatieplicht

4 Leerplicht en Kwalificatieplicht!
5 – 16 jaar volledig leerplichtig Kwalificatieplicht Tot 18 jaar Of behalen van een startkwalificatie (= Havo/VWO diploma of MBO 2 diploma) 4

5 Ongeoorloofd Verzuim Absoluut verzuim Relatief verzuim
Geen inschrijving van een leerplichtige op school of instelling zonder vrijstelling van de leerplichtambtenaar Relatief verzuim Zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimen 16 > uur verzuim per 4 weken Luxe verzuim = melding aan de leerplichtambtenaar Signaal verzuim 5

6 Ongeoorloofd verzuim Acties vanuit school bij verzuim
Studieloopbaanbegeleider/mentor maakt afspraken over verzuim Digitale melding door school aan DUO Leerplichtambtenaar / RMC medewerker Leerling wordt gesproken op school i.s.m. studentenadviseur, huisbezoek of andere actie Eventueel hulpverlening Terugkoppeling aan school Proces verbaal opgemaakt door Leerplichtambtenaar (justitie/HALT) 6

7 Voordelen van een diploma
Grotere kans op vinden en behouden van werk in de gevolgde opleiding Versterkt eigenwaarde Meer mogelijkheden op doorontwikkelen Betere vooruitzichten in inkomen 7

8 Consequenties niet behalen diploma/startkwalificatie
Geen werk in opleidingsrichting, dus geen inkomen als …. Leuk werk moeilijk te verkrijgen zonder diploma Zonder basisdiploma geen mogelijkheid om je verder te ontwikkelen Vaak kortdurende baantjes tegen minimumloon. Makkelijk vervangbaar door jongere collega’s als je niet in bezit bent van de juiste kwalificatie Nieuwe regelgeving m.b.t. aanvragen bijstandsuitkering gemeente

9 Studiefinanciering / DUO
Vanaf 18e recht op studiefinanciering en OV jaarkaart 4 jaar recht op studiefinanciering voor een MBO opleiding Vanaf MBO niveau 3 prestatiebeurs Lening moet altijd terug betaald worden Bij afronden niv 3-4 opleiding dan mogelijk verlenging van prestatiebeurs 2 jaar max Bij afronden opleiding prestatiebeurs wordt de beurs kwijt gescholden Bij niet afronden van de opleiding moet de prestatie beurs terugbetaald worden Bij verkrijgen van max.prestatiebeurs dan geen reacht meer op studiefinanciering ook niet bij willen volgen van een lager niv opleiding Studiefinanciering: Gift of lening? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Haal je je diploma, dan wordt het een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs.

10 Studiefinanciering / DUO MBO
Vanaf 2013 Uitwonend Thuiswonend Basisbeurs € 251,76 € 77,15 Aanvullende beurs maximaal € 338,91 € 318,52 Lenen € 168,05 Totaal € 758,72 € 563,72 Bij afronden niv 3-4 opleiding dan mogelijk verlenging van prestatiebeurs 2 jaar max Bij afronden opleiding prestatiebeurs wordt de beurs kwijt gescholden Bij niet afronden van de opleiding moet de prestatie beurs terugbetaald worden Bij verkrijgen van max.prestatiebeurs dan geen reacht meer op studiefinanciering ook niet bij willen volgen van een lager niv opleiding Studiefinanciering: Gift of lening? Doe je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Na je opleiding betaal je alleen een eventuele lening terug. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs. Haal je je diploma, dan wordt het een gift. Als je je diploma niet haalt, moet je alles (behalve de eerste 12 maanden aanvullende beurs) terugbetalen. Ook je studentenreisproduct valt onder de regels van de prestatiebeurs. 10

11 Vragen ???? 11


Download ppt "Leerplicht - kwalificatieplicht"

Verwante presentaties


Ads door Google