De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CvdL 05-01-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CvdL 05-01-2010."— Transcript van de presentatie:

1 CvdL

2 Aanmeldingsprocedure en criteria indicatiestelling

3 REC 3-18 Zuidoost-Brabant
3 subregio’s Helmond Eindhoven De Kempen

4 Deelnemende scholen ZMLK* : Antoon van Dijkschool, Helmond
ZMLK* : Mgr. Bekkersschool, Eindhoven ZMLK* : De P.W.Alexanderschool, Veldhoven ZMLK* : De Groote Aard, Eersel LZK** : De Berkenschutse, Heeze LG : De Mytylschool, Eindhoven LG/MG : De Emiliusschool, Son * Ook MG ** Ook ZMLK/MG

5 Aanmeldingsprocedure:
Door ouders op de betreffende school/CVI Trajectbegeleiding door school; dossiervorming Dossier naar CVI Besluit CVI binnen 2 maanden na aanmelding

6 Criteria voor een cluster 3 -
indicatie

7 De 3 hoofdcriteria voor alle clusters zijn:
De aard van de stoornis/beperking van de leerling; en De onderwijsbeperking die de stoornis tot gevolg heeft; en Het niet toereikend zijn van de zorg binnen het reguliere onderwijs.

8 Stoornis Onderwijsbeperking Ontoereikende zorg Criteria voor LG en LZK
Medische diagnose Onderwijsbeperking Leerachterstand of zeer geringe zelfredzaamheid of langdurig verzuim Ontoereikende zorg Onvoldoende effect van de zorg

9 Criteria voor ZML (1) Stoornis IQ lager dan 70 Echter voor kinderen < 8 jaar met IQ tevens: Een gediagnosticeerde bijkomende stoornis die het leren extra bemoeilijkt.

10 Onderwijsbeperking IQ < 55 Hoeft niet te worden aangetoond IQ 55-70
Criteria voor ZML (2) Onderwijsbeperking IQ < 55 Hoeft niet te worden aangetoond IQ 55-70 Zeer geringe sociale redzaamheid en zeer geringe vorderingen.

11 Ontoereikende zorgstructuur
Criteria voor ZML (3) Ontoereikende zorgstructuur IQ < 55 Hoeft niet te worden aangetoond. IQ 55-70 Onvoldoende effect van de zorg.

12 Stoornis Onderwijsbeperking Ontoereikende zorg Criteria voor LG-MG (1)
Één of meerdere stoornissen die de motorische beperking veroorzaken en leiden tot ernstige onderwijsbeperkingen én IQ < 70 Onderwijsbeperking Leerachterstand of zeer gering zelfredzaamheid of langdurig verzuim Ontoereikende zorg Onvoldoende effect van de zorg

13 Stoornis Onderwijsbeperking Ontoereikende zorg
Criteria voor ZML-MG (2) Stoornis Geschat IQ <20 óf IQ tussen met medische of gedragsproblemen (beperkt gedragsrepertoire) Onderwijsbeperking Hoeft niet te worden aangetoond Ontoereikende zorg

14 Algemene voorschriften (1)
Onderzoek is uitgevoerd door een daartoe bevoegde deskundige, Onderzoek is uitgevoerd met een door de beroepsgroep als geschikt aangemerkt onderzoeksinstrumentarium, Onderzoeksgegevens zijn betrouwbaar, Stoornis is geclassificeerd binnen DSM IV of ICD-10.

15 Algemene voorschriften (2)
Rapportage (para)medisch onderzoek niet ouder dan 1 jaar, Rapportage psychodiagnostisch/psychiatrisch onderzoek niet ouder dan 2 jaar , Het onderwijskundig rapport zo recent mogelijk; niet ouder dan 6 maanden, getekend door directie school, Alle onderzoeksrapportages voorzien van handtekening, naam, functie en bevoegdheid onderzoeker.

16 Informatie De scholen van REC3-18 Zuidoost Brabant REC en CVI
/ Cees van der Linden Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven Tel:


Download ppt "CvdL 05-01-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google