De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat Pedagogisch handelen in de residentiële zorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat Pedagogisch handelen in de residentiële zorg."— Transcript van de presentatie:

1 Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat Pedagogisch handelen in de residentiële zorg

2 Visie op opvoeden Kinderopvang: pedagogische visie en pedagogisch beleidsplan Jeugdzorg: wel een behandelvisie, geen pedagogische visie Kinderen in residentiële voorzieningen  Behandeling, opvoeding en verzorging Basis werkgroep = pedagogisch handelen  Gericht op bevordering welzijn & ontwikkeling kinderen Orthopedagogisch handelen = de specifieke aanpak die bijzondere kinderen en jongeren in een bijzondere situatie nodig hebben

3 Voorwaarde voor hulpverlening Goed pedagogisch klimaat in residentiële jeugdzorg  -> rechten van kinderen op verzorging, opvoeding, veiligheid en ontwikkeling Veilig en stabiel leefklimaat  Verblijf in de groep Effectiviteit: goede relatie tussen hulpverlener en cliënt Uit de ontwikkelingspsychologie: vruchtbare voedingsbodem voor leren en ontwikkelen ontstaat als een kind zich in de relatie met zijn opvoeders en verzorgers veilig voelt en gezien weet, en ruimte krijgt in combinatie met de juiste mate van begrenzing.

4 Open groepsklimaat Positief of ‘open’ groepsklimaat  Positieve invloed op motivatie voor behandeling, actieve inzet en interne locus of control van de jongeren  Locus of control = de mate waarin iemand gelooft dat hij invloed heeft op en verantwoordelijk is voor succes of falen Belangrijkste bestanddelen leefklimaat jongeren  Responsiviteit groepsleider  De mate van gevoel van iets te leren  Structuur  Onderlinge relatie tussen jongeren Kenmerken open groepsklimaat  Vertrouwen in groepsleiding  Zich veilig voelen  Met respect behandeld worden  Ruimte krijgen

5 Pedagogische uitgangspunten Pedagogische visie en uitgangspunten onderschrijven en handelen erop baseren Lopen sterk uiteen, van laissez faire tot streng controlerend en bestraffend 3 basale pedagogische principes  Veiligheid en ondersteuning bieden  Ruimte scheppen voor leren en ontwikkelen  Regels en grenzen stellen

6 Pedagogische uitgangspunten Een model dat als grondslag kan dienen voor een goed pedagogisch klimaat:  Positief Pedagogisch Programma, Triple P  NCKO-kwaliteitsmonitor -> 6 pedagogische uitgangspunten die zowel van toepassing zijn op de relatie en interactie tussen pedagogisch medewerker en kind.

7 Pedagogische uitgangspunten Warmte en ondersteunende aanwezigheid Sensitieve responsiviteit = oog hebben voor de signalen van het kind en daar adequaat op reageren Veiligheid Jongeren behoefte aan individuele aandacht van groepsleiders Openstaan = interesse tonen voor de achtergronden en gewoontes van de jongere, behandelen als individu, niet laten leiden door negatieve verhalen en ervaringen Verbeteren -> als begeleider veel in groep aanwezig zijn 1. Emotionele steun en sensitieve responsiviteit

8 Pedagogische uitgangspunten Ruimte en kansen krijgen -> initiatief nemen Autonomie kinderen  Zoveel mogelijk zelf doen  Zelf problemen oplossen  Stimulatie van begeleiders nodig Ruimte voor eigenheid jeugdige 2. Autonomie en ruimte

9 Pedagogische uitgangspunten Structuur = houvast bij ontdekkingstocht in het leven Duidelijk maken wat van kinderen verwacht wordt, door situaties, activiteiten en taken te structureren Residentiële voorzieningen: structuur -> dagroutine en regels Verbetering: primair naar grenzen kijken ipv regels voorop te stellen Creativiteit 3. Structureren en grenzen stellen

10 Pedagogische uitgangspunten Contact volwassene-kind een meerwaarde geven Kinderen leren begrijpen wat er gebeurt Uitleggen WAAROM gedrag verkeerd is Inleven in het kind, positieve benadering 4. Informatie geven en uitleggen

11 Pedagogische uitgangspunten Van belang in groepen Ervaringen die kinderen opdoen -> veel invloed op welbevinden en ontwikkeling Groepsleiding;: begeleiden interactie kinderen-jongeren Incidenten bespreken met jongeren, samen tot consensus komen 5. Begeleiden van interacties tussen jeugdigen

12 Pedagogische uitgangspunten Rol en plaats van de ouders Stimuleren van contact tussen kind en ouders Relatie vaak moeilijk, extra aandacht in residentiële voorzieningen Band en loyaliteit erkennen en ruimte bieden voor contacten tussen ouders en kind 6. Stimuleren en ondersteunen van interacties tussen kind en ouders


Download ppt "Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat Pedagogisch handelen in de residentiële zorg."

Verwante presentaties


Ads door Google