De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderbetrokkenheid op het MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderbetrokkenheid op het MBO"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderbetrokkenheid op het MBO
april ’17 Ouderbetrokkenheid op het MBO Hoe kan een effectieve samenwerking tussen ouders en MBO bijdragen aan optimale ontwikkelingskansen voor jong volwassen met zorgbehoefte Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

2 Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO
april ’17 Opzet: Voorstellen, toelichting Ouderbetrokkenheid op het MBO Ervaringen Van knelpunten naar samenwerken: opdrachten Terugkoppeling en inventarisatie ‘good practice’ Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

3 Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO
april ’17 Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO

4 Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO
april ’17 voorstellen Balans is de landelijke oudervereniging voor ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij leren en/of gedrag Steunpunt passend onderwijs en Steunpunt dyslexie: website, advies en informatie telefonisch en per mail Informatieve boeken, brochures over o.a. AD(H)D, ASS en dyslexie Tijdschrift Balans Magazine en Balans kids Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

5 Participatie of betrokkenheid?
april ’17 Participatie of betrokkenheid? Ouderparticipatie: meehelpen op school, bijv. MR-lid Ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap: ‘een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school-)ontwikkeling van het kind’ (CPS, 2012) Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

6 Belang van ouderbetrokkenheid
april ’17 Belang van ouderbetrokkenheid Wanneer ouderbetrokkenheid goed wordt vormgegeven dan heeft dit een positief effect op de cognitieve ontwikkeling, de leerprestaties, werkhouding en het welbevinden van leerlingen  ouders dragen bij aan het succes van het behalen van opleiding! Uitgangspunt: gemeenschappelijk belang van ouders en school: de ontwikkeling van het kind (Pameijer, 2012) Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

7 Kernbegrippen ouderbetrokkenheid
april ’17 Kernbegrippen ouderbetrokkenheid Gezamenlijke en gelijkwaardige verantwoordelijkheid Heldere en gelijkwaardige communicatie: vertrouwen, positief, open, respectvol en transparant, uitspreken van (reële!) verwachtingen Eenduidige informatie, afspraken, afstemming en rolverdeling Betrokkenheid zowel op individueel als op schoolniveau Samen actief in schoolontwikkeling (beleid, visie, werkwijze, begeleiding, leerlingdossier) Ouders zijn welkom in de school! (bronnen: Ouderbetrokkenheid voor elkaar (CPS 2012), Ouders en school: samen sterk! (Pameijer, 2012), Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

8 Ouderbetrokkenheid: ouders willen graag dat een MBO:
meer informatie geeft over waar kind op MBO mee bezig is en hoe ouders dit thuis kunnen ondersteunen informatie geeft over wat ouders van MBO mogen verwachten contact opneemt met ouders wanneer er problemen zijn op MBO ouders serieus neemt als gesprekspartner en bereid is te luisteren meedenken (en meebeslissen) van ouders waardeert niet te snel conclusies trekt en creatief zoekt naar oplossingen voor problemen social media en andere nieuwe vormen van informatieverstrekking effectief inzet In het MBO: ouders hebben meer behoefte aan meer contact met MBO en informatie over de MBO! Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO

9 Ouderbetrokkenheid: MBO willen graag dat ouders:
MBO op de hoogte stellen van wat er thuis speelt, zodat daar rekening mee gehouden kan worden realistische verwachtingen hebben van de mogelijkheden van/op MBO actieve betrokkenheid tonen en thuis zo nodig extra ondersteuning/oefening bieden Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO

10 Belang van ouderbetrokkenheid op het MBO
april ’17 Belang van ouderbetrokkenheid op het MBO Leren gaat (nog steeds) niet ‘vanzelf’: op alle fronten extra en gerichte inzet nodig, thuis, op MBO. Alle betrokkenen hebben elkaar nodig en hebben een gezamenlijk doel. Bij goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen worden problemen vroegtijdig gesignaleerd, is hulp effectief en voorkom je het gevaar van ‘langs elkaar heen werken’ met alle gevolgen van dien: dubbel werk, verschillende aanpak, overbelasting, frustratie! Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

11 Wanneer is samenwerking ouders-MBO van belang:
april ’17 Wanneer is samenwerking ouders-MBO van belang: “De ouder verantwoordelijk neemt af naarmate het kind oud wordt en meer op zijn eigen benen komt te staan. Ouderbetrokkenheid blijft echter bestaan, ongeacht leeftijd van ouders en kind”. Algemeen: informatie – en kennisuitwisseling, communicatie Signaleren van studieproblemen en van de risico’s daarop Dispensatie en compensatie Acceptatie/omgaan met een gedrag en/of leerstoornis Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

12 Knelpunten in de samenwerking tussen ouders-mbo
Opdracht (subgroepjes): welke knelpunten ervaar je zelf in de samenwerking tussen ouders en het mbo? Onder welke noemer/situatie passen deze knelpunten? Ga per knelpunt na welke kernbegrippen van ouderbetrokkenheid in het geding zijn Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO

13 Effectief sámenwerken
april ’17 Effectief sámenwerken ‘Door de intensieve samenwerking hebben de verschillende mensen op MBO gezien dat mijn zoon echt graag wil en dat het niet aan z’n motivatie ligt.’ Opdracht (subgroepjes): zoek per knelpunt naar een aanpak waarbij wél effectief wordt samengewerkt door ouders en MBO. Ga daarbij uit van de kernbegrippen van ouderbetrokkenheid en gebruik uw eigen ervaringen Plenair: terugkoppeling, overzicht van de beste ‘tips en tops’ Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO Jessica Westerweel en Joli Luijckx Oudervereniging Balans workshop Ouderbetrokkenheid en dyslexie november 2012

14 Kijk ook eens op www.balansdigitaal.nl
Dank voor uw aandacht! Kijk ook eens op Workshop ouderbetrokkenheid op het MBO


Download ppt "Ouderbetrokkenheid op het MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google