De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenhang Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenhang Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent."— Transcript van de presentatie:

1 samenhang Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent

2 Vakwerk Het échte vakwerk is het vinden van een goede match tussen de mogelijkheden en behoeften van de leerling (wat het aan kan en ook aan wil) en wat jij als leerkracht te bieden hebt (je onderwijsinhouden) en moet aanbieden om resultaten te behalen. Het gaat om afstemming en wisselwerking Onderwijs Passend maken HGW

3 Het proces: HGW = OGW Stap 1Verzamelen gegevens – Wat weet ik van deze kinderen? (Waarnemen) Stap 2Doelen stellen: wat wil ik met deze leerlingen bereiken? Stap 3Analyseren gegevens: (Begrijpen)  Wat zien we?  Welke verklaringen hebben we hiervoor?  Wat zijn onze conclusies? Stap 4Plan van aanpak uitwerken, gebruik makend van effectieve aanpakken (Plannen) Stap 5Plan van aanpak uitvoeren (Realiseren) De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

4 Handelingsgericht werken waarnemen begrijpenplannen realiseren 1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens 2b) Signaleren van leerlingen die extra/andere begeleiding nodig hebben 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften 6) Uitvoeren van het groepsplan 5) Opstellen van het groepsplan 2a) Op een rij zetten van de doelen voor de komende periode De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant

5 Betekenis geven op alle onderwijsniveaus Leerlingenniveau Groepsniveau Schoolniveau Bovenschools niveau Landelijk niveau Het gaat om samenhang

6 Op leerlingniveau Leerlingen iedere les een helder doel voor ogen geven passend bij wat kinderen kunnen:  Wat gaan we doen?  Hoe gaan we dit doen?  Wat kunnen we daardoor aan het einde van de les? Evalueren met de kinderen “Je merkt dat kinderen meer greep krijgen op waar ze mee bezig zijn.” De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal

7 Op leerkrachtniveau “Ik heb vooral geleerd om essentiële zaken goed aan bod te laten komen.” Wat wil ik met deze groep dit jaar bereiken? Wat moet er in ieder geval aan bod komen om dit te realiseren? Hoe speel ik hierbij in op verschillen tussen leerlingen? Welke initiatieven moet ik hiervoor nemen? Hoe organiseer ik dit in de groep? De leerkracht doet er toe

8 D e invloed van beleidsvoerend vermogen en leiderschap Streven naar hoge opbrengsten Zorg voor collectief leren: “Samen de schouders eronder”  “We praten er over.’  “Als ik feedback nodig heb, dan kan ik altijd iemand vragen om in de klas te komen kijken.”  ‘We werken niet meer op eigen eilandjes, er is veel meer samenwerking in het team. Zo zijn er ook op schoolniveau leerlijnen gekomen.” Leerkrachten aanspreken én ondersteunen Professionalisering leerkrachten mogelijk maken we werken constructief samen

9 Effectief innoveren op schoolniveau Schoolbrede aanpak: iedereen doet mee! Bespreek met elkaar wat je ziet … niets verfraaien of verbloemen Heldere afspraken maken Leren van en met elkaar:  Professionele leergemeenschappen  Leren in en van de praktijk Successen vieren! we werken constructief samen

10 Op bovenschools niveau Hoe doen onze scholen het? Welke scholen stemmen af en welke nog niet? Hoe komt dit? Welke initiatieven moeten er op schoolniveau worden genomen om te zorgen dat de zwakkere scholen weer op koers komen/de sterke scholen van goed naar beter groeien? Welke ondersteuning is hierbij nodig?

11 Alle scholen doen mee! Samen werken aan professionalisering (leernetwerken, scholing, collegiale consultaties, …) Met elkaar opbrengsten analyseren, conclusies trekken en initiatieven nemen (denken/delen/uitwisselen) Een heldere rol- en taakverdeling: wie is waar voor verantwoordelijk Streven naar succes en successen samen vieren!

12 Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken door Handelingsgericht werken Ons handelen is doelgericht De leerkracht doet er toe Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal Gebruik van data om onderwijsproces te verbeteren

13 Positieve aspecten zijn van groot belang Constructieve samenwerking Werkwijze is systematisch en transparant Het gaat om afstemming en wisselwerking Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken door Handelingsgericht werken

14 Tenslotte: De zichtbare opbrengsten bestaan bij de gratie van de kwaliteit van de onzichtbare binnenkant. Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent

15 Goed Passend Onderwijs Stimulerende factoren Belemmerende factoren Factoren in jezelf Factoren binnen de groep en bij ouders Factoren binnen het team Factoren binnen de schoolleiding Factoren in schoolbestuur of SWV


Download ppt "Samenhang Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent."

Verwante presentaties


Ads door Google