De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

samenhang Resultaten Processen Persoon Wat het oplevert Wat je doet:

Verwante presentaties


Presentatie over: "samenhang Resultaten Processen Persoon Wat het oplevert Wat je doet:"— Transcript van de presentatie:

1 samenhang Resultaten Processen Persoon Wat het oplevert Wat je doet:
Vakmanschap Persoon Wie je bent

2 Vakwerk Het gaat om afstemming en wisselwerking Het échte vakwerk is het vinden van een goede match tussen de mogelijkheden en behoeften van de leerling (wat het aan kan en ook aan wil) en wat jij als leerkracht te bieden hebt (je onderwijsinhouden) en moet aanbieden om resultaten te behalen. Onderwijs Passend maken HGW

3 Het proces: HGW = OGW Stap 1 Verzamelen gegevens – Wat weet ik van deze kinderen? (Waarnemen) Stap 2 Doelen stellen: wat wil ik met deze leerlingen bereiken? Stap 3 Analyseren gegevens: (Begrijpen) Wat zien we? Welke verklaringen hebben we hiervoor? Wat zijn onze conclusies? Stap 4 Plan van aanpak uitwerken, gebruik makend van effectieve aanpakken (Plannen) Stap 5 Plan van aanpak uitvoeren (Realiseren) De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant 3

4 Handelingsgericht werken
De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant Handelingsgericht werken 1) Evalueren groepsplan en verzamelen leerlinggegevens 2a) Op een rij zetten van de doelen voor de komende periode 6) Uitvoeren van het groepsplan realiseren waarnemen 2b) Signaleren van leerlingen die extra/andere begeleiding nodig hebben 5) Opstellen van het groepsplan plannen begrijpen 3) Benoemen van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 4) Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

5 Betekenis geven op alle onderwijsniveaus
Leerlingenniveau Groepsniveau Schoolniveau Bovenschools niveau Landelijk niveau Het gaat om samenhang 5

6 Op leerlingniveau Leerlingen iedere les
De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal Leerlingen iedere les een helder doel voor ogen geven passend bij wat kinderen kunnen: Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit doen? Wat kunnen we daardoor aan het einde van de les? Evalueren met de kinderen “Je merkt dat kinderen meer greep krijgen op waar ze mee bezig zijn.” 6

7 Op leerkrachtniveau De leerkracht doet er toe Wat wil ik met deze groep dit jaar bereiken? Wat moet er in ieder geval aan bod komen om dit te realiseren? Hoe speel ik hierbij in op verschillen tussen leerlingen? Welke initiatieven moet ik hiervoor nemen? Hoe organiseer ik dit in de groep? “Ik heb vooral geleerd om essentiële zaken goed aan bod te laten komen.” 7

8 De invloed van beleidsvoerend vermogen en leiderschap
Streven naar hoge opbrengsten Zorg voor collectief leren: “Samen de schouders eronder” “We praten er over.’ “Als ik feedback nodig heb, dan kan ik altijd iemand vragen om in de klas te komen kijken.” ‘We werken niet meer op eigen eilandjes, er is veel meer samenwerking in het team. Zo zijn er ook op schoolniveau leerlijnen gekomen.” Leerkrachten aanspreken én ondersteunen Professionalisering leerkrachten mogelijk maken we werken constructief samen 8

9 Effectief innoveren op schoolniveau
Schoolbrede aanpak: iedereen doet mee! Bespreek met elkaar wat je ziet … niets verfraaien of verbloemen Heldere afspraken maken Leren van en met elkaar: Professionele leergemeenschappen Leren in en van de praktijk Successen vieren! we werken constructief samen 9

10 Op bovenschools niveau
Hoe doen onze scholen het? Welke scholen stemmen af en welke nog niet? Hoe komt dit? Welke initiatieven moeten er op schoolniveau worden genomen om te zorgen dat de zwakkere scholen weer op koers komen/de sterke scholen van goed naar beter groeien? Welke ondersteuning is hierbij nodig? 10

11 Alle scholen doen mee! Samen werken aan professionalisering (leernetwerken, scholing, collegiale consultaties, …) Met elkaar opbrengsten analyseren, conclusies trekken en initiatieven nemen (denken/delen/uitwisselen) Een heldere rol- en taakverdeling: wie is waar voor verantwoordelijk Streven naar succes en successen samen vieren! 11

12 Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken door Handelingsgericht werken
Ons handelen is doelgericht De leerkracht doet er toe Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal Gebruik van data om onderwijsproces te verbeteren 12

13 Passend Onderwijs en Opbrengstgericht werken door Handelingsgericht werken
Positieve aspecten zijn van groot belang Constructieve samenwerking Werkwijze is systematisch en transparant Het gaat om afstemming en wisselwerking 13

14 Tenslotte: De zichtbare opbrengsten bestaan bij de gratie
Resultaten Wat het oplevert Processen Wat je doet: Vakmanschap Persoon Wie je bent De zichtbare opbrengsten bestaan bij de gratie van de kwaliteit van de onzichtbare binnenkant.

15 Goed Passend Onderwijs
Stimulerende factoren Belemmerende factoren Factoren in jezelf Factoren binnen de groep en bij ouders Factoren binnen het team Factoren binnen de schoolleiding Factoren in schoolbestuur of SWV


Download ppt "samenhang Resultaten Processen Persoon Wat het oplevert Wat je doet:"

Verwante presentaties


Ads door Google