De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2 Met Zorg Ondernemen 2011 Kansen zien, kansen benutten Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2 Met Zorg Ondernemen 2011 Kansen zien, kansen benutten Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi."— Transcript van de presentatie:

1

2 Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2 Met Zorg Ondernemen 2011 Kansen zien, kansen benutten Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi

3 Programma  Tussendoelen in de theorie  Tussendoelen in de praktijk - beginnende geletterdheid - beginnende gecijferdheid  Kansen

4 Tussendoelen in de theorie

5 Doelen 1.Kerndoelen 2.Referentiekader/doelen 3.Tussendoelen

6 1. Kerndoelen  Nederlands  Engels  Friese taal  Rekenen/wiskunde  Oriëntatie op jezelf en de wereld  Kunstzinnige oriëntatie  Bewegingsonderwijs

7 2. Referentiekader/doelen  Rekenen en taal  Doelstelling referentieniveaus - Houvast - OGW - Overdracht PO naar VO - Eenduidige taal  www.taalenrekenen.nl

8 3. Tussendoelen Kerndoelen LeerlijnenTussendoelen

9 Wat zijn tussendoelen?  Geen methode  Cruciale stappen in een leerlijn  Maken verschillen tussen kinderen zichtbaar en herkenbaar  Zijn uitgangspunt voor het didactisch handelen  Zorgen voor kwaliteitsverbetering: geven samenhang in het aanbod en zorgen voor een doorgaande lijn

10 sociaal- emotionele ontwikkeling reken- ontwikkeling taal- ontwikkeling Ontwikkelingsdoelen in samenhang

11 Beginnende gecijferdheid 1.Tellen 2.Meten 3.Meetkunde

12 Beginnende geletterdheid 1.Boekoriëntatie 2.Verhaalbegrip 3.Functies van geschreven taal 4.Taalbewustzijn 5.Alfabetisch principe 6.Functioneel schrijven en lezen 7.Technisch lezen en schrijven

13 Tussendoelen in de praktijk

14 Activiteiten  In methoden voor groep 1/2  In vrije thema’s

15 Morgen aan de slag…  Kinderen leren het beste binnen thema’s  Thema’s die passen bij de belevingswereld  Sinterklaas zit niet in mijn methode map  Sla ik dat dan over?!  Of werk 3 weken niet aan tussendoelen….

16 Opdracht  In de doos zitten materialen of een les.  Welke tussendoelen kunnen worden aangeboden met de materialen die in de doos zitten?

17 Kansen

18 Je bereikt meer... als je goed weet wat je wílt bereiken!

19 Plannen

20 Opbrengstgericht werken met kleuters Doelen stellen Geven van onderwijs Verzamelen van gegevens Analyseren en interpreteren Vaststellen onderwijs behoeften Samenstellen passend aanbod (Groeps)plan en Organisatieplan opstellen Uitvoeren van het (groeps)plan Evalueren en reflectere n

21 Leerlingregistratie

22 Groepsanalyse en interventie  Hoe analyseren we de leerlinggegevens?  Meer dan kijken naar scores….  Welke interventies vinden er vervolgens plaats?  Registratie? Opstellen groepsplan

23 Opbrengstgericht werken met kleuters Doelen stellen Geven van onderwijs Verzamelen van gegevens Analyseren en interpreteren Vaststellen onderwijs behoeften Samenstellen passend aanbod (Groeps)plan en Organisatieplan opstellen Uitvoeren van het (groeps)plan Evalueren en reflectere n

24 Naslagwerk in de reader  Tussendoelen beginnende geletterdheid  Tussendoelen beginnende gecijferdheid  Taalontwikkeling van het jonge kind: de Doelen  Ontwikkeling van jonge kinderen van 2-7 jaar: rekenontwikkeling  Sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind: de doelen  Opbrengstgericht werken; Kennis en vaardigheden leerkracht groep 1-2  Kleuterplein en het nieuwe Protocol Leesproblemen en Dyslexie voor groep 1 en 2  Lessuggesties

25 Afsluiting  Heeft u vragen? Laat het ons weten!  Arjanne Hoogerman & Pepijn Dousi  www.malmberg.nl

26 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Tussendoelen in de praktijk van groep 1/2 Met Zorg Ondernemen 2011 Kansen zien, kansen benutten Arjanne Hoogerman en Pepijn Dousi."

Verwante presentaties


Ads door Google