De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF ’ 17 maart 2010 Miranda van de Brink(intern begeleider) Margreet Kalkman (orthopedagoog) De Windroos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF ’ 17 maart 2010 Miranda van de Brink(intern begeleider) Margreet Kalkman (orthopedagoog) De Windroos."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF ’ 17 maart 2010 Miranda van de Brink(intern begeleider) Margreet Kalkman (orthopedagoog) De Windroos

2 Werken met het ontwikkelingsperspectief 17 maart 2010 Wat verstaan we onder een ontwikkelingsperspectief (OPP)? Waarom een ontwikkelingsperspectief? Hoe stel je het ontwikkelingsperspectief vast? Wanneer en door wie wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld? Hoe gebruik je het ontwikkelingsperspectief in het onderwijs? Wat is de relatie met handelingsgericht werken? Hoe betrek je het kind en de ouders bij het ontwikkelingsperspectief?

3 17 maart 2010 Hoge en realistische verwachtingen koesteren Voorkomen van ‘onderpresteren’ van leerlingen Het verbeteren van het planmatig handelen in school Maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen, leerstofaanbod Het systematisch volgen en in kaart brengen van de ontwikkeling van leerlingen Doelgericht maatregelen nemen om bedreigende factoren aan te pakken En… Werken met het ontwikkelingsperspectief

4 Het actief betrekken van de leerling bij waar school naar toewerkt Afstemming en communicatie met ouders over de mogelijkheden van hun kind en doelen die gesteld worden. Vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs Goede en beargumenteerde overgang naar het v(s)o (doorgaande leer- en zorglijnen) 17 maart 2010

5 Werken met het ontwikkelingsperspectief betekent dus: Een verschuiving van een focus op de beperking (dat wat een kind niet kan) naar zijn of haar mogelijkheden (dat wat het kind wel kan). 17 maart 2010

6 Werken met het ontwikkelingsperspectief … is dus niet primair bedoeld om te volgen, maar om het onderwijsaanbod te plannen! 17 maart 2010

7 Ontwikkeling in perspectief 17 maart 2010 Ontwikkeling wordt bepaald door beschermende en belemmerende factoren in: Cognitieve mogelijkheden Sociaal-emotioneel functioneren Lichamelijke ontwikkeling Spraak- en taalontwikkeling Werkhouding Thuissituatie (omgevingsfactoren) onderwijsleersituatie

8 17 maart 2010

9

10

11 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk 17 maart 2010 Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld door de intern begeleider in samenspraak met de orthopedagoog op basis van het PCL dossier bestaande uit: De aanmeldingsformulieren (o.a. gezinsgegevens) Het onderwijskundig rapport Verslag van psychologisch onderzoek Eventuele aanvullende verslagen (bv. maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie)

12 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk 17 maart 2010 Terminologie: Didactische leeftijd en didactische leeftijdsequivalent Leerrendement Vaardigheidsscore IQ

13 Ontwikkelingsperspectief in de praktijk Vervolgstappen: Bespreken met de leerkracht (intern begeleider en orthopedagoog) Leerkracht bespreekt het OPP met de ouders (met behulp van lijst met aandachtspunten) Leerkracht bespreekt het OPP met het kind (vanaf 9 jaar - idem) Jaarlijks bijstellen en terugkoppelen (leerlingbespreking en oudercontact) Basis voor groepsplan (evt. individueel handelingsplan) 17 maart 2010

14 Werken met het ontwikkelingsperspectief 17 maart 2010 In context met andere ontwikkelingen Passend onderwijs: voor elke leerling staan de kansen op de beste ontwikkeling centraal Doorlopende leerlijnen (in verband met het verhogen van de leeropbrengsten op het gebied van taal en reken) Overgang met primair naar voortgezet onderwijs Handelingsgericht werken 1-zorgroute


Download ppt "‘ WERKEN MET EEN ONTWIKKELINGS PERSPECTIEF ’ 17 maart 2010 Miranda van de Brink(intern begeleider) Margreet Kalkman (orthopedagoog) De Windroos."

Verwante presentaties


Ads door Google