De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennisgroep Kwaliteit evalueren van kwaliteit sturen op kwaliteit 1 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennisgroep Kwaliteit evalueren van kwaliteit sturen op kwaliteit 1 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Kennisgroep Kwaliteit evalueren van kwaliteit sturen op kwaliteit 1 maart 2013

2 Samenvatting PPP 13 december 2012

3 Kennis van....... en verantwoording over Goed onderwijs 3

4 Kernkwaliteit..... GEPLANDE AFSTEMMING 4

5 Geplande afstemming van het onderwijs 5 onderwijsvragen en ontwikkelingsvragen leerlingen onderwijsvragen en ontwikkelingsvragen leerlingen onderwijsaanbod

6 1 + 2 = 3 6 onderwijsvragen en ontwikkelingsvragen leerlingen onderwijsvragen en ontwikkelingsvragen leerlingen geplande afstemming onderwijsaanbod geplande afstemming onderwijsaanbod optimale ontwikkeling leerlingen optimale ontwikkeling leerlingen

7 Dus onderzoek naar/ evaluatie van/ verantwoording over.... 1.Ontwikkelings- en onderwijsvragen leerlingen 2.Leren en onderwijzen 3.Opbrengsten 1.Zorg en begeleiding (onderwijsondersteuning) 2.Kwaliteitszorg 3.Het verbeterproces 7

8 Wat wil ik als bestuur weten? 1.Heeft de school een goed beeld van de mogelijkheden en de ontwikkelings- en onderwijsvragen van de leerlingen? 2.Realiseren de leraren geplande afstemming in hun groep? 3.Ontwikkelen de leerlingen zich naar hun mogelijkheden? 8

9 Wat wil ik als bestuur weten? (2) 4.Ondersteunen de IB-ers de leraren effectief bij het realiseren van geplande afstemming? 5.Zorgt de directeur voor systematische evaluaties van de componenten 1, 2, 3 en 4? 6.Werkt de directeur op een planmatige en effectieve manier aan de verdere ontwikkeling van de school? 9

10 Wat is dan schoolontwikkeling?  Zorgen dat de leraren beter les gaan geven.  Dat ze op basis van observatie en analyse van data zien wat leerlingen van hen nodig hebben.  Dat ze leren kijken naar kinderen en geplande afstemming weten te realiseren.  Zorgen dat èn leerlingen èn leraren zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. 10

11 Ontwikkelingscapaciteit  Beschikken de leraren over voldoende basale vaardigheden en zijn ze voldoende leerbaar?  Is de interne begeleider in staat de leraren te begeleiden en ondersteunen bij het realiseren van geplande afstemming?  Is de directeur de onderwijskundig leider van het team en zorgt zij op een planmatige en effectieve manier voor schoolontwikkeling? 11

12 Rol interne begeleider bij realiseren goed en verantwoord onderwijs 1.Leerlingenzorg (zorg en begeleiding) begeleiding:analyse onderwijs- en ontwikkelingsvragen, groepsplannen, volgen en evalueren van de ontwikkeling leerlingen, bijstellen doelen en handelen zorg:tijdig signaleren zorgleerlingen, duiden problematiek, ontwikkelingsperspectieven, coördinatie/uitvoering zorg, evaluatie zorg 12

13 Rol interne begeleider bij realiseren goed en verantwoord onderwijs 2.Lerarenzorg leraren helpen bij realiseren geplande afstemming:  bij analyse resultaatgegevens (opbrengstbewust),  bij maken groepsplannen (datagestuurd, opbrengstgericht)  bij volgen ontwikkeling ( met methodegebonden en niet- methodegebonden door kijken naar vaardigheidsgroei),  bij evaluatie effect van hun handelen  door feedback op basis van vaardigheidsgroei en via observaties op effect van hun handelen/realiseren geplande afstemming  bij het bijstellen van de doelen en groepsplannen 13

14 Rol interne begeleider bij verantwoording 1.Onderwijs- en ontwikkelingsvragen analyse leerlingenpopulatie + problematiek zorgleerlingen 2.Evaluatie Leren en onderwijzen (samen met directie, leraren) evalueren effect van het onderwijs/handelen leraren op de ontwikkeling van de leerlingen 3.Evaluatie Opbrengsten analyse ontwikkeling leerlingen op individueel, groeps- en schoolniveau 4.Evaluatie Zorg en begeleiding 14


Download ppt "Kennisgroep Kwaliteit evalueren van kwaliteit sturen op kwaliteit 1 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google