De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 22 april 2013 Handelingsgericht Werken Prins Mauritsschool Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 22 april 2013 Handelingsgericht Werken Prins Mauritsschool Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 22 april 2013 Handelingsgericht Werken Prins Mauritsschool Delft

2 Kern van Handelingsgericht werken ‘Wat heeft deze leerling nodig, in deze klas, op deze school, bij deze leerkracht!’

3 Inhoud presentatie •Doel avond •Waarom •Wat •Wie •Wanneer •Hoe

4 Doel presentatie •Kennismaking met Handelingsgericht werken (HGW) •Implementatie van HGW op school •Doel van HGW •Ouders en HGW

5 Waarom HGW? (1) 2003 – 2007: GIP Klassenmanagement- model Instructiedoelgroep Vanaf 2009: Nieuwe zorgstructuur 3 Intern Begeleiders Nieuw zorgtraject Verbetering… maar Zorgtraject lineair Cyclisch Doelen stellen Evalueren Nieuwe doelen Opbrengsten verhogen

6 Waarom HGW (2) •Samen werken op dezelfde manier •Frisse kijk op je hele groep •Bouwt verder op GIP •Minder individuele handelingsplannen •Onderwijsvernieuwing → kwaliteit van het onderwijs verhogen •Relatie met het nieuwe samenwerkingsverband

7 Wat is HGW? (1) •Onderdeel van 1-zorgroute

8 Wat is HGW? (2) •Cyclisch – twee keer per jaar ‘rond’ in vier fasen •Gezamenlijke aanpak – in elke groep dezelfde plannen •Groepsoverzichten •Groepsplannen •Evaluatie groepsplannen •Groepsoverdracht

9 Wat is HGW? (3)

10 Groepsoverzicht

11 Groepsplan

12 Evaluatie groepsplan

13 Groepsoverdracht •Pedagogische aanpak Sfeer in de groep Relatie groep - leerkracht Relatie kinderen onderling •Didactisch niveau Algemeen ontwikkelingsniveau Sterke en zwakke vakken •Organisatie Zelfstandigheid Instructie Werkplekken •Aandachtsleerlingen Didactisch, gedrag, HB •Overige Externe instanties

14 Wie? •De hele groep in beeld •Individuele hulp •Ouders en kind •Zorgtraject •Interne zorgcommissie •Externe zorgcommissie •Speciaal (basis)onderwijs -

15 Wanneer? •Groepsbesprekingen –november –februari –juni Implementatietraject t/m schooljaar 2013-2014

16 Hoe? •Begeleiding door OinO advies (Ondernemers in Onderwijs) •Rol van Intern Begeleiders •Gestart met één vakgebied: rekenen •Spelling – groep 1 en 2: taal •Volgend schooljaar: begrijpend lezen

17 Afsluiting


Download ppt "Informatieavond 22 april 2013 Handelingsgericht Werken Prins Mauritsschool Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google