De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk SWPBS conferentie 2013 door: T.Heimerikx (Regio-directeur) en J. Bijker (Intern Begeleider) datum: 15 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk SWPBS conferentie 2013 door: T.Heimerikx (Regio-directeur) en J. Bijker (Intern Begeleider) datum: 15 november."— Transcript van de presentatie:

1

2 Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk SWPBS conferentie 2013 door: T.Heimerikx (Regio-directeur) en J. Bijker (Intern Begeleider) datum: 15 november 2013

3 Huidige stand van zaken Binnen de Ambelt = pilot SO Oosterenk

4 3-5% Enkele leerlingen ( h oog risico) Individuele interventies 7-10% Sommige leerlingen (risicoleerlingen) Interventies in de klas, in kleine groepen 85-90% Alle leerlingen schoolbrede aanpak • Gedrags Functie Analyse (GFA) • Individueel pedagogisch handelingsplan • Oudertraining en begeleiding • Multidisciplinaire aanpak • Intensieve training sociale vaardigheden • Individuele pedagogische begeleiding • Preventieve groepstraining voor ouders • Individuele didactische begeleiding • Trainen sociale vaardigheden • Positieve, proactieve benadering • Onderwijzen van gewenst gedrag • Actief toezicht houden • Positieve beloningssystemen • Consequente, duidelijke sancties • Gedragsaanpak op basis van geregistreerde gegevens

5 Kop Subkop Platte tekst Vijf pijlers (SW)PBS 1.Schoolbrede aanpak vanuit gedeelde waarden 2.Gericht op preventie. 3.Positieve insteek; versterken van gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen ten aanzien van gedrag. 4.Planmatige aanpak op basis van data. 5.Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten.

6 Kop Subkop Platte tekst Vanuit welk doel werken met data? • nodig om een beslissing te onderbouwen/ te komen tot beleidsvorming • implementatie te monitoren • wat speelt er? Inzetten van welke interventie? Wat werkt en wat niet?

7 Kop Subkop Platte tekst Oefening Ben jij een datatijger binnen jouw school? Schrijf op een post-it welke data jullie verzamelen op de school waar je werkt?

8 Ambelt Oosterenk SO – cluster 4

9 Kop Subkop Platte tekst Ingezette interventies: 1.Leerkrachtgedrag aanpassen; verspreiden op het plein (specifiek zandbak jonge kinderen), gelijktijdig met je klas naar buiten. 2.Positief bekrachtigen bij gewenst gedrag; munt als beloning. 3.Gedragsverwachtingen helder maken aan de hand van de gekozen waarden; per onderdeel op het plein, visualiseren 4.In de klas les geven over deze gedragsverwachtingen; koppelen aan methode Leefstijl.

10


Download ppt "Datagestuurd werken op de Ambelt Oosterenk SWPBS conferentie 2013 door: T.Heimerikx (Regio-directeur) en J. Bijker (Intern Begeleider) datum: 15 november."

Verwante presentaties


Ads door Google