De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een vitale organisatie positief werkt Jo Scheeren Rick van Workum Miriam Appelman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een vitale organisatie positief werkt Jo Scheeren Rick van Workum Miriam Appelman."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom een vitale organisatie positief werkt Jo Scheeren Rick van Workum Miriam Appelman

2 inzetbaar en vitaal Stimuleren van inzetbaarheid en vitaliteit; een verkenning van aangrijpingspunten. Door: Rick van Workum (Voion) Met dank aan prof. dr. T. van Vuuren

3 duurzame inzetbaarheid in staat zijn om huidig en toekomstig werk uit te kunnen en willen voeren

4 vitaliteit

5 .

6 kop leefstijl werkvermogen fysieke en mentale klachten ziekteverzuim

7 kop aansluiting competenties op huidige functie gevolgde scholing en scholingsbereidheid veranderbereidheid (m.b.t. taak/functie) werkzekerheid arbeidsmarktpositie willen en kunnen doorwerken

8 kop houding en motivatie betrokkenheid bij de school tevredenheid met het werk belang van werk aansluiting tussen waarden en werk

9 kop arbeidsinhoud en -omstandigheden arbeidsverhoudingen en -voorwaarden arbeidsbelasting / draaglast personeelsbeleid schoolorganisatie en -cultuur management en leiderschap draaglast werkgever werknemer draagkracht

10 kop privé situatie thuiswonende kinderen huishoudelijke taken zorgtaken: mantelzorg schulden, scheiding etc. werkprive

11 Tevredenheid/werkplezier van werknemers Aspecten die tevredenheid/werkplezier van werknemers in het vo kunnen verhogen Door: Jo Scheeren (CAOP)

12 Verdiepende analyse op Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012 In totaal 2.497 personeelsleden in het vo, merendeel onderwijzend personeel Hoe tevreden is personeel in het vo? Welke aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo en kunnen instellingen gebruiken om de tevredenheid in de eigen organisatie te verhogen?

13 Stand van zaken 78% van het vo-personeel is tevreden met zijn/haar baan 57% van het vo-personeel is tevreden met de organisatie. Ontevredenheid ten aanzien van de organisatie betreft vooral de bureaucratie Leraren zijn minder tevreden met beide aspecten dan management- en ondersteunend personeel. Belangrijkste aspecten voor tevredenheid: Werk zelf Mensen op het werk Werkomstandigheden Leraren zijn minder vaak tevreden over de werkomstandigheden dan management- of ondersteunend personeel: Werkdruk Hoeveelheid werk en mentale belasting Kwaliteit leidinggevenden

14 Factoren die tevredenheid met baan beïnvloeden 1. Tevredenheid gesprek met leidinggevende 2. Werk zelf 3. Vertrouwen in beroepsexpertise 4. Werkomstandigheden 5. Organisatie Dissatisfiers: Als deze aspecten niet in orde zijn, wordt personeel ontevreden, maar als ze wel in orde zijn leidt een verbetering op deze aspecten niet tot meer tevredenheid Randvoorwaarden Collega’s

15 Factoren die tevredenheid met organisatie beïnvloeden 1. Tevredenheid gesprek met leidinggevende 2. Organisatie 3. Werkomstandigheden 4. Werk zelf Functieduur: Hoe langer in dienst hoe meer ontevredenheid ten aanzien van bureaucratie binnen organisatie Dissatisfier: Randvoorwaarden

16 Wat kunnen werkgevers doen om tevredenheid te verbeteren? Zorg voor een goede dialoog tussen leidinggevende en werknemer Gebruik de dialoog om tevredenheid te monitoren Verbeter de organisatie en verminder de werkdruk Geef medewerkers vertrouwen in hun eigen kunnen Voorkom ontevredenheid over de randvoorwaarden en de sfeer op het werk Beperk de bureaucratie Besteed extra aandacht aan ouderen/mensen die lang in dienst zijn

17 Aan de slag met knoppen

18 ‘Huiswerk’

19 Maatregelen invoeren o.g.v. een gedragen en onderbouwd plan van aanpak. Neem bijvoorbeeld het ‘V-model’ als hulpmiddel: Verkennen (wat is er aan de hand?) Voorlichten (werknemers erbij betrekken) Vitaliseren (vergroten belastbaarheid) Verlichten (beperken werkbelasting) Vertrekken (ander werk of stoppen met werken)

20 ‘Huiswerk’

21 Bedankt! Vragen? rick.van.workum@voion.nl MiriamAppelman@vo-raad.nl j.scheeren@caop.nl

22


Download ppt "Waarom een vitale organisatie positief werkt Jo Scheeren Rick van Workum Miriam Appelman."

Verwante presentaties


Ads door Google