De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een vitale organisatie positief werkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een vitale organisatie positief werkt"— Transcript van de presentatie:

1 Waarom een vitale organisatie positief werkt
Jo Scheeren Rick van Workum Miriam Appelman Werkvermogen: Mate waarin men in fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Employability: * Samentrekking van de Engelse begrippen employment (werk) en ability (bekwaamheid, vermogen), capability (vermogen, capaciteit) of adaptability (aanpassingsvermogen). * Vermogen van mensen om productief en belonend werk te krijgen en te houden * Vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat en blijvend te vervullen, zowel in eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.

2 inzetbaar en vitaal Stimuleren van inzetbaarheid en vitaliteit; een verkenning van aangrijpingspunten. Door: Rick van Workum (Voion) Met dank aan prof. dr. T. van Vuuren

3 duurzame inzetbaarheid in staat zijn om huidig en toekomstig werk uit te kunnen en willen voeren
Werkvermogen: Mate waarin men in fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken. Employability: * Samentrekking van de Engelse begrippen employment (werk) en ability (bekwaamheid, vermogen), capability (vermogen, capaciteit) of adaptability (aanpassingsvermogen). * Vermogen van mensen om productief en belonend werk te krijgen en te houden * Vermogen om nu en in de toekomst verschillende werkzaamheden en functies adequaat en blijvend te vervullen, zowel in eigen bedrijf als in een ander bedrijf of sector.

4 vitaliteit

5 . Een vitale organisatie: het huis van werkvermogen als model.

6 leefstijl werkvermogen fysieke en mentale klachten ziekteverzuim
kop leefstijl werkvermogen fysieke en mentale klachten ziekteverzuim

7 kop aansluiting competenties op huidige functie
gevolgde scholing en scholingsbereidheid veranderbereidheid (m.b.t. taak/functie) werkzekerheid arbeidsmarktpositie willen en kunnen doorwerken

8 kop houding en motivatie betrokkenheid bij de school
tevredenheid met het werk belang van werk aansluiting tussen waarden en werk

9 kop arbeidsinhoud en -omstandigheden
arbeidsverhoudingen en -voorwaarden arbeidsbelasting / draaglast personeelsbeleid schoolorganisatie en -cultuur management en leiderschap draaglast werkgever werknemer draagkracht

10 kop werk prive privé situatie thuiswonende kinderen
huishoudelijke taken zorgtaken: mantelzorg schulden, scheiding etc. werk prive

11 Tevredenheid/werkplezier van werknemers
Aspecten die tevredenheid/werkplezier van werknemers in het vo kunnen verhogen Door: Jo Scheeren (CAOP)

12 Verdiepende analyse op Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2012
In totaal personeelsleden in het vo, merendeel onderwijzend personeel Hoe tevreden is personeel in het vo? Welke aspecten beïnvloeden de tevredenheid in het vo en kunnen instellingen gebruiken om de tevredenheid in de eigen organisatie te verhogen?

13 Stand van zaken 78% van het vo-personeel is tevreden met zijn/haar baan 57% van het vo-personeel is tevreden met de organisatie. Ontevredenheid ten aanzien van de organisatie betreft vooral de bureaucratie Leraren zijn minder tevreden met beide aspecten dan management- en ondersteunend personeel. Belangrijkste aspecten voor tevredenheid: Werk zelf Mensen op het werk Werkomstandigheden Leraren zijn minder vaak tevreden over de werkomstandigheden dan management- of ondersteunend personeel: Werkdruk Hoeveelheid werk en mentale belasting Kwaliteit leidinggevenden

14 Factoren die tevredenheid met baan beïnvloeden
1. Tevredenheid gesprek met leidinggevende 2. Werk zelf 3. Vertrouwen in beroepsexpertise 4. Werkomstandigheden 5. Organisatie Dissatisfiers: Als deze aspecten niet in orde zijn, wordt personeel ontevreden, maar als ze wel in orde zijn leidt een verbetering op deze aspecten niet tot meer tevredenheid Randvoorwaarden Collega’s

15 Factoren die tevredenheid met organisatie beïnvloeden
1. Tevredenheid gesprek met leidinggevende 2. Organisatie 3. Werkomstandigheden 4. Werk zelf Dissatisfier: Randvoorwaarden Functieduur: Hoe langer in dienst hoe meer ontevredenheid ten aanzien van bureaucratie binnen organisatie

16 Wat kunnen werkgevers doen om tevredenheid te verbeteren?
Zorg voor een goede dialoog tussen leidinggevende en werknemer Gebruik de dialoog om tevredenheid te monitoren Verbeter de organisatie en verminder de werkdruk Geef medewerkers vertrouwen in hun eigen kunnen Voorkom ontevredenheid over de randvoorwaarden en de sfeer op het werk Beperk de bureaucratie Besteed extra aandacht aan ouderen/mensen die lang in dienst zijn

17 Aan de slag met knoppen

18 ‘Huiswerk’

19 ‘Huiswerk’ Maatregelen invoeren o.g.v. een gedragen en onderbouwd plan van aanpak. Neem bijvoorbeeld het ‘V-model’ als hulpmiddel: Verkennen (wat is er aan de hand?) Voorlichten (werknemers erbij betrekken) Vitaliseren (vergroten belastbaarheid) Verlichten (beperken werkbelasting) Vertrekken (ander werk of stoppen met werken)

20 ‘Huiswerk’

21 rick.van.workum@voion.nl MiriamAppelman@vo-raad.nl j.scheeren@caop.nl
Bedankt! Vragen?

22


Download ppt "Waarom een vitale organisatie positief werkt"

Verwante presentaties


Ads door Google