De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkdruk VPT-themadag 7 maart 2011 ‘Veiligheid boven alles!’ Door: Danny Wilms.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkdruk VPT-themadag 7 maart 2011 ‘Veiligheid boven alles!’ Door: Danny Wilms."— Transcript van de presentatie:

1 Werkdruk VPT-themadag 7 maart 2011 ‘Veiligheid boven alles!’ Door: Danny Wilms

2 Definities: waar praten we over ? Oorzaken Gevolgen voor medewerker en bedrijf Oplossingen Onderwerpen

3 Werkdruk Definitie: Het gevoel hebben niet of met veel moeite te kunnen voldoen aan de eisen die het werk stelt. Door bijvoorbeeld: te hoog werktempo, te veel werk hoge kwaliteitseisen, ingewikkelde taken etc.

4 Werkdruk en Arbo-wet Zorgplicht werkgever: naast aandacht voor veiligheid en gezondheid ook voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Werkdruk is een van de vormen van PSA: - agressie en geweld - pesten - seksuele intimidatie Geen norm in Arbo-wet voor maximale werkdruk

5 Werkstress Werkstress is het gevolg van werkdruk. Definitie: Een toestand die als negatief wordt ervaren en die lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. ‘

6 Werkdruk Werkdruk kan voor ieder individu verschillen en anders worden ervaren! Werkdruk wordt bepaald door de balans tussen: Wat iemand op zijn werk moet doen Wat iemand aankan Beinvloedingsmogelijkheden & hulpbronnen

7 Werkdruk en stress Oorzaken: 1.Kenmerken van het werk - tempo, taakvariatie, organisatie, sfeer autonomie, steun, kwaliteit leiderschap, etc 2.Kenmerken van de persoon - persoonlijkheid, competenties, gezondheid, etc 3.Kenmerken van de werk-prive situatie - zorgtaken, gezin, reistijd, etc

8 Stress rond het podium Herkent u de genoemde oorzaken? Zijn er andere oorzaken die nog niet genoemd zijn? Zo ja, welke?

9 Gevolgen Werkstress Let op: kortdurend of aanhoudend? Voor de medewerkers: 1.Gezondheidsklachten 2.Psychische klachten 3.Gedragsmatige gevolgen 4. Arbeidsongevallen of arbeidsongeschiktheid

10 Gevolgen Werkstress Voor het bedrijf: 1.Hoger ziekteverzuim 2.Negatief effect op motivatie/sfeer/ communicatie en kwaliteit 3.Lagere productiviteit 4. Toename arbeidsongevallen

11 Stress rond het podium Herkent u de genoemde gevolgen van werkstress? Hoe uit zich dat bij u? Hoe uit zich dat binnen uw organisatie? Hoe uit zich dat in uw samenwerking met externen?

12 Werkdruk en stress Oplossingen: wat kan de medewerker doen? 1.Preventiemaatregelen - leefstijl (slaap, voeding, bewegen, ontspanning), sociale steun 2.Bij stress: actiegerichte maatregelen - organiseer het werk goed, durf nee te zeggen - let op signalen, neem op tijd actie - praat met collega’s en leiding

13 Werkdruk en stress Oplossingen: wat kan het bedrijf doen? 1.Proces- of cultuurmaatregelen - bespreekbaar maken, contact houden, signaleren, communiceren en steunen. 2.Organisatorische maatregelen - goede functiekwaliteit & werkorganisatie - duidelijke TVB, functioneringsgesprekken - Investeer in arbo & opleiding, reserveer budget

14 Hoe nu verder? Van werkdruk naar werkplezier!! 1.Wat speelt er? Zijn de risico’s bekend? 2. Zorg voor korte termijn successen! 3.Start een dialoog: niet alleen over wat je niet wilt (werkdruk) maar vooral over wat je wel wilt (werkplezier). Wat levert werkplezier de betrokkenen op? Dat leidt sneller tot samenwerking en constructief overleg!

15 Van werkdruk naar werkplezier! Dank voor uw aandacht en succes bij het realiseren van een: - gezonde, - veilige én - inspirerende werkomgeving!. www.wilmsarbeidsinspiratie.nl


Download ppt "Werkdruk VPT-themadag 7 maart 2011 ‘Veiligheid boven alles!’ Door: Danny Wilms."

Verwante presentaties


Ads door Google