De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezint eer ge begint Enige gedachten over “werkdruk in relatie tot de gewenste productie” als object van onderzoek bij de Rechtbanken in Nederland 16-7-20141Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezint eer ge begint Enige gedachten over “werkdruk in relatie tot de gewenste productie” als object van onderzoek bij de Rechtbanken in Nederland 16-7-20141Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Bezint eer ge begint Enige gedachten over “werkdruk in relatie tot de gewenste productie” als object van onderzoek bij de Rechtbanken in Nederland 16-7-20141Inleiding NVVR

2 16-7-20142Inleiding NVVR Kwaliteit van : de Rechtspraak de arbeid Efficiëntie van de productie Stress- reacties Bevlogenheid Persoonlijke hulpbronnen Energie bronnen Werk stressoren werkdruk Werk/privé Rolconflict Etc Steun Autonomie Feedback Etc. Werkcultuur Conceptueel-model voor het onderzoek naar werkdruk en werkstress + + + + - - - + + - -

3 Theorie: Stress en copinggedrag OmgevingPersoonEffecten Risico’s:Gedrag: Veiliheidsrisico’sVeiligheidsgedragOngevallen Gezondheidsrisico’sGezondheidsgedragZiekte Stressrisico’sCopinggedragStress LeermogelijkhedenLeergedragLeren 16-7-20143Inleiding NVVR

4 Kwantitatieve werkdrukKwalitatieve werkdruk *Taken* Regelproblemen *Uren* Regelmogelijkheden *Regelmogelijkheden (autonomie) Werkdruk Beroep ArbeidsorganisatiePersoneelsbeleidCollega’sCombinatie Werkgebonden oorzaken Persoonsgebonden oorzaken Werkstress Werkdruk

5 Kwantitatieve werkdruk Medewerkers hebben een te grote taakomvang:  Te veel taken toegewezen  Te weinig uren voor de toegewezen taken  Hebben niet de mogelijkheid dit probleem zelfop te lossen. Let op!: Onderzoek vereist de aanwezigheid van een taaklastverdelingsmodel: een systematiek voor het toewijzen van taken en uren. 16-7-20145Inleiding NVVR

6 7-11-2000college sociotechniek voor HBO6 Kwalitatieve werkdruk Het Karasek-model Regelvereisten LaagHoog Laag Hoog Regel- capaciteit Stressrisico’s Leermogelijk heden

7 Probleem Zelf oplossen? Met anderen oplossen? In periodiek overleg oplossen? Stiekem oplossen? Toename kans op problemen Afnemende flexibiliteit Versterken controle en arbeidsverdeling Inefficiënte en onbeheersbare organisatie Geheime normen Wat-hoe-hoeveel Gedrag: verzuim Houding: vervreemding Gevoel: stress Probleem opgelost ja nee ja Ja, voor mezelf nee Kwalitatieve werkdruk

8 16-7-20148Inleiding NVVR Hoofcategorieën:TaakcategorieënHoofdtaken en taken Tijdsbesteding en knelpunten Regelmoge- lijkheden Onderwijstaken: Uitvoering van onderwijs (als leergroep begeleider, trainer/specialist, assessor en supervisor): Ingeroosterde onderwijstaken: Onderwijstaken met vrije inroostering: Onderwijsgerelateerde taken: Ondersteuning :  Overleg leergroep begeleiders;  Rolverantwoordelijkheid;  Afstemming tussen assessoren Coördinatietaken :  Afstuderen  Internationalisering  etc. Bestuurlijke taken:  Medezeggenschapsraad SASS;  Etc. Projecten  Onderzoek binnen lectoraten  Programma-eigenaarschap (PE) Externe taken  Inzet bij commerciële poot van de hogeschool als trainer/specialist  Overige externe taken Overige taken  Indirecte uren  Staf en ander overleg  Deskundigheidsbevordering Administratieve taken:  Mailen; printen, Kopiëren;  e.d. Takentabel voor werkdrukonderzoek


Download ppt "Bezint eer ge begint Enige gedachten over “werkdruk in relatie tot de gewenste productie” als object van onderzoek bij de Rechtbanken in Nederland 16-7-20141Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google