De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMSE WERKBAARHEIDSMONITOR kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart gebracht Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMSE WERKBAARHEIDSMONITOR kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart gebracht Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMSE WERKBAARHEIDSMONITOR kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart gebracht Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009

2 Vlaamse werkbaarheidsmonitor bij wie en hoe werd gemeten ?  schriftelijke enquête bij 20.000 werknemers in Vlaanderen  driejaarlijkse peiling: nulmeting 2004, 2007, 2010…  10.660 bruikbare antwoorden in 2007 = netto-respons 53,3% !  representatief beeld (sectoren) Vlaamse arbeidsmarkt Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009

3  Werkbaar werk… werkbaar wat ?  Cijfers over werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt  Gepast/ongepast: aandacht voor werkbaar werk in crisistijd ?  Hoe werkbaar is het werk in de openbare sector en wat zijn specifieke knelpunten? Agenda

4 “ Van werk mag je niet overspannen of ziek worden, jobs moeten boeiend en motiverend zijn en kansen bieden om bij te blijven, met voldoende ruimte voor gezin en sociaal leven “ Toekomstpact Vlaanderen 2020: “significante verbetering in kwaliteit van de arbeid” STRESS WELBEVINDEN/MOTIVATIE LEERMOGELIJKHEDEN WERK-PRIVÉ WERKBAAR WERK

5 Werkbaar werk in Vlaanderen 20042007  Werkbaar Werk  Werkbaarheidsknelpunten

6 Werkbaar werk in Vlaanderen 20042007 + 40.000 wn.  Werkbaar Werk  Werkbaarheidsknelpunten

7 Werkbaar werk in Vlaanderen 20042007 1.010.000 wn.  Werkbaar Werk  Werkbaarheidsknelpunten

8 Werkbaar werk in Vlaanderen  Problematisch  Acceptabel 600.000 wn. 240.000 wn. 440.000 wn. 400.000 wn. 2007

9  Werkbaar werk… werkbaar wat ?  Cijfers over werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt  Gepast/ongepast: aandacht voor werkbaar werk in crisistijd ?  Hoe werkbaar is het werk in de openbare sector en wat zijn specifieke knelpunten? Agenda

10 Werkbaarheidsdeficit kost geld aan SZ … en aan ondernemingen STRESS % werknemers geconfronteerd met gezondheidsklachten / ziekte 2004

11 Werkbaarheidsdeficit kost geld aan SZ … en aan ondernemingen

12 Werkbaarheidsdeficit rem op hogere activiteitsgraad % werknemers die werken tot de pensioenleeftijd (on)haalbaar achten 2007

13  Werkbaar werk… werkbaar wat ?  Cijfers over werkbaar werk op de Vlaamse arbeidsmarkt  Gepast/ongepast: aandacht voor werkbaar werk in crisistijd ?  Hoe werkbaar is het werk in de openbare sector en wat zijn specifieke knelpunten? Agenda

14 2007 Werkbaar werk in de openbare sector ?

15 2007 Werkbaar werk in de openbare sector ? WERKBAARHEIDSGRAAD

16 Werkbaar werk in de openbare sector ? 2007 WERKBAARHEIDSGRAAD

17 2007 Werkbaar werk in de openbare sector ? WERKBAARHEIDSGRAAD 55.000 wn. 34.000 wn. 37.000 wn. 16.000 wn.

18 Knelpunten in de openbare sector STRESS HOGE WERKDRUK = 22,9% BEPERKTE AUTONOMIE  16,0% GEBREKKIGE COACHING  18,5%

19 Knelpunten in de openbare sector STRESS SAAI GESPANNEN ACTIEF ONTSPANNEN taakeisen/werkdruk regelmogelijkheden en sociale ondersteuning beperkt ruim model van Karasek

20 Knelpunten in de openbare sector WELBEVINDEN/MOTIVATIE ONDERWIJS 2007

21 Knelpunten in de openbare sector WELBEVINDEN/MOTIVATIE 2007 PESTEN OP HET WERK

22 Knelpunten in de openbare sector WELBEVINDEN/MOTIVATIE Effect van pestgedrag op welbevinden/motivatie in openbare sector PESTEN OP HET WERK 2007

23 Knelpunten in de openbare sector LEERMOGELIJKHEDEN 2007

24 Knelpunten in de openbare sector LEERMOGELIJKHEDEN PRIVATE SECTOROPENBAAR BESTUUR Percentage werknemers met/zonder bijscholing in voorbije jaar 2007

25 Knelpunten in de openbare sector WERK-PRIVÉ-BALANS AFWIJKENDE WERKTIJDEN INZ. NACHTARBEID  STRUCTUREEL OVERWERK  WOON-WERK-VERKEER  DEELTIJDS WERK = ONVOORSPELBARE WERKROOSTERS 

26 Knelpunten in de openbare sector WERK-PRIVÉ-BALANS WOON- WERK- VERKEER Percentage werknemers met dagelijkse woon-werk-reistijd + 2uur

27 Knelpunten in de openbare sector WERK-PRIVÉ-BALANS WOON- WERK- VERKEER Effect van reistijd op werk-privé-balans in de openbare sector

28 Vlaamse werkbaarheidsmonitor conclusies  jobs in Vlaanderen zijn (een beetje) werkbaarder geworden, openbare sector haalt reeds 60%-norm  werkstress blijft probleemgebied n° 1, kosten handenvol geld en rukt op in openbare sector  specifieke werkbaarheidsknelpunten openbare sector: ongewenst gedrag, ongelijke scholingskansen, belastende reistijden… Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009

29 ? Vlaamse werkbaarheidsmonitor conclusies meting 2010 www.serv.be/werkbaarwerk Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009


Download ppt "VLAAMSE WERKBAARHEIDSMONITOR kwaliteit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt in kaart gebracht Seminarie ‘Goed Personeelsbeleid’ 11 december 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google