De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Langer aan de slag met meer werkbaar werk? Enkele cijfers uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Langer aan de slag met meer werkbaar werk? Enkele cijfers uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV."— Transcript van de presentatie:

1 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Langer aan de slag met meer werkbaar werk? Enkele cijfers uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV

2 Grafiek 1: Inschatting werken tot pensioen en werkbaar werk 201 0 Werkbaarheidsmonitor SERV 2010 werkbaarheidsindicatoren zijn: psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden en werk-privé-balans

3 Enkele resultaten toegelicht: 2 hoe minder werkbaarheidsknelpunten men ervaart in de job, hoe hoger de bereidheid om langer aan de slag te blijven (grafiek 1). Twee op drie werknemers zegt in staat te zijn haar/zijn huidige job voort te zetten tot aan de pensioenleeftijd. Indien het werk aangepast wordt, wil 95% doorgaan met werken. 50-plussers hebben niet minder werkbaar werk dan hun jongere collega’s. In 2010 ondervond 53,5% van alle 50+werknemers geen enkel werkbaarheidsknelpunt.

4 Enkele resultaten toegelicht: 3 Wanneer 50plussers knelpunten ondervinden gaat het in de eerste plaats over psychische vermoeidheid. 30% rapporteert dit als problematisch. Maar dit aandeel ligt niet hoger dan bij werknemers jonger dan 50 jaar. Een tweede belangrijk knelpunt is het gebrek aan leermogelijkheden en bovendien is dit probleem groter bij oudere dan bij jongere werknemers. 23% van de 50plussers ondervindt een gebrek aan leermogelijkheden tegenover 17% bij de 50minners. Slechts een kleine minderheid van de 50plussers (9%) rapporteren problemen met combinatie werk en gezin. Bij werknemers jonger dan 50 jaar is dat 11%. 50plussers zijn doorgaans sterker betrokken op hun werk en meer gemotiveerd (welbevinden op het werk). 14% zegt problemen te hebben met welbevinden tegen 17% bij de 50minners.

5 Enkele resultaten toegelicht: 4 De SERV definieert zes risico-indicatoren voor werkbaarheid: werkdruk, emotionele belasting, afwisseling, autonomie, relatie leiding en (fysiek) belastende arbeidsomstandigheden Slechts op één risico-indicator scoren oudere werknemers slechter dan jongere. 50plussers ervaren minder steun van hun leidinggevenden dan 50minners. 18% van de 50plussers scoort op dit punt problematisch tegenover 14% bij de 50minners. Op de risico-indicatoren ‘werkdruk’ en ‘belastende arbeidsomstandigheden’ scoren 50plussers beter dan 50minners. 27% van de 50+ vindt de werkdruk problematisch tegenover 32% bij de 50minners. 10% van de 50plussers vindt de arbeidsomstandigheden problematisch tegenover 14% bij de 50minners.

6 Opgelet !: 5 de cijfers over 50-plussers zijn wellicht overmatig gebaseerd op werknemers met werkbare jobs, omdat oudere werknemers met minder werkbare jobs sneller stoppen met werken (“gezonde-werknemers-fout”/healthy worker effect).


Download ppt "DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Langer aan de slag met meer werkbaar werk? Enkele cijfers uit de werkbaarheidsmonitor van de SERV."

Verwante presentaties


Ads door Google