De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010

2 Historiek 1.Interprofessioneel Akkoord d.d. 22 december 2008  Enkel met betrekking op commerciële private sector  In werking vanaf 1 april 2009  Overgangsbepalingen tot 1 januari 2011

3 Historiek (2) 2. Onderdeel wetsontwerp economische herstelwet  Teruggetrokken na inroepen belangenconflict door Vlaams Parlement 3. Advies NAR nr d.d. 20 februari 2009  Bevestiging eerder IPA-akkoord

4 Historiek (3) 4. Advies NAR nr d.d. 7 oktober 2009  Concretisering eerdere voorstellen  Ook voorstellen tot vereenvoudiging voor niet-commerciële private sector  In werking in 2010 met overgangsbepalingen tot eind Wetsontwerp tot vereenvoudiging Banenplannen  Niet behandeld  Kamers ontbonden

5 Basisprincipe Vereenvoudiging Afschaffen doelgroepvermindering en versterken lagelonenmaatregel •Veel kritiek op doelgroepenbeleid: substitutie, ‘effets d’aubaine’, Mattheus-effect, … •Efficiëntie lagelonenmaatregel op tewerkstelling

6 Deel 1 versterking structurele vermindering

7 Deel 1 versterking structurele vermindering (2)

8 Deel 1 versterking structurele vermindering (3)

9 Deel 2 Doelgroepverminderingen Algemeen  In principe afschaffen  Toch worden een (groot) aantal doelgroepmaatregelen, al dan niet gedeeltelijk, behouden  Stuk van uitgespaarde budget transfereert naar activering werkloosheidsuitkering

10 Doelgroepvermindering Oudere werknemers  Bestaat enkel voor categorie 1  Wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders  Afschaffing reden dat Vlaanderen tegen is.

11 Doelgroepvermindering jongeren (1) 1. Algemene maatregelen voor jongeren onder 30 jaar  Bestaat enkel voor categorie 1  wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders 2. Jongerenprojecten non-profit  Tegenhanger voor non-profitsector  Blijft bestaan

12 Doelgroepvermindering jongeren (2) 3. Maatregel laaggeschoolde jongeren  Afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders 4. Maatregel erg-laaggeschoolde jongeren  behouden

13 Langdurig werkzoekenden (1) 1.Activa  wordt volledig afgeschaft  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders Maar:  Versterking Activering  Activa-PVP blijft behouden

14 Langdurig werkzoekenden (2) 2. SINE  Blijft behouden 3. Doorstromingsprogramma’s  Blijft behouden

15 Eerste Aanwervingen  Wordt behouden voor categorie 1  Wordt afgeschaft voor categorie 2 en 3  Overgangsfase: niet meer voor nieuwe intreders

16 Andere verminderingen 1. Andere doelgroepverminderingen •Collectieve Arbeidsduurvermindering •Herstructureringen  Behouden 2. Andere RSZ-verminderingen •Bv. Gesco’s  behouden

17 Luik 3 Activering  Fusie van Activa en Activa-Start  Geen betrekking op Sine, DSP, Activa PVP, niet voor DCH Twee groepen: 1.UVW + 1 jaar NWW  24 maand 500 euro 2.UVW + 2 jaar NWW  12 maand euro + 16 maand 500 euro

18 Luik 3 Activering 1.Doelgroep 1: Laaggeschoolde jongeren  Jonger dan 26 jaar  Reeds na 6 maand NWW  Zeer laaggeschoold gelijkgesteld aan UVW 2. Doelgroep 2: Ouderen  Minstens 45 jaar  Reeds na zes maand NWW  Cumulverbof met brugpensioen opgeheven 3. Doelgroep 3: Personen met verminderde arbeidsgeschiktheid  Reeds na één dag NWW

19 Nieuwe maatregelen Structurele vermindering  Lageloongrens van 5870,71 naar 6030,00  Enkel voor categorie 1  Enkel voor 2010 en Sociale Maribel  Forfait van 365 euro naar 375,94 in 2010 naar 387,83 in 2011  doel: 400 euro (gelijk aan privé-sector)

20 Win Win Plan  Uitbreiding van Activa  Tijdelijk, enkel voor 2010 en 2011  Voor jongeren (-26 jaar): •Laaggeschoold en drie maand werkzoekend •Middengeschoold en zes maand werkzoekend •Cumuleerbaar met DGV Activa/jongeren  Voor ouderen (50+ jaar): •UVW en zes maand werkzoekend  Andere * UVW en twaalf maand werkzoekend

21 Activa 1.Maatregel voor mindervaliden  niet-getekend  Op komst??? 2. Nieuwe berekening deeltijds  vroeger: op basis van contractuele arbeidsregeling  Voortaan: op basis van werkelijke prestaties

22 Startbanen (1) 1. Definitie startbaanovereenkomst Sinds 1 april 2010  voorwaarde “werkzoekend” is opgeheven  Startbaankaart afgeschaft  Voorwaarde “werkzoekend” behouden voor recht op DGV jongeren  Attestering via werkkaart 2. Erg jonge werknemers (<19 jaar)  Voor 2010 en 2011  Volledige vrijstelling RSZ-bijdragen

23 Startbanen (1) 3. Dubbeltellingen  Stagiairs tellen dubbel  Opgelet! KB moet nog ondertekend worden 4. Nieuwe (gedeeltelijke) vrijstellingen startbaanverplichtingen door aanbieden stageposten  Minstens voor 1/3de startbaanverplichting  Gevolg: vrijstelling van 1/3de verplivhting

24 Doelgroepvermindering Mentors  Sinds 1 januari 2010  DGV van 400 euro voor mentors  5 stageposten en 400 uren per mentor  Mentor: mentoropleiding en beroepservaring  Sluiten overeenkomst met opleidingsinstelling

25 Doelgroepvermindering Opleiders  Sinds 1 januari 2010  Enkel voor opleidingsinstellingen

26 Einde Tom Parys Directie van de jongere en oudere werknemers FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg E. Blerotstraat 1, 1070 Brussel


Download ppt "Vereenvoudiging Banenplannen Stand van Zaken Mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google