De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FAQ Activering – Nieuws. WINWIN Is WINWIN Activaplan ook van toepassing op OCMW- gerechtigden?

Verwante presentaties


Presentatie over: "FAQ Activering – Nieuws. WINWIN Is WINWIN Activaplan ook van toepassing op OCMW- gerechtigden?"— Transcript van de presentatie:

1 FAQ Activering – Nieuws

2 WINWIN Is WINWIN Activaplan ook van toepassing op OCMW- gerechtigden?

3 WINWIN Vanaf 01.01.2010 is het zogenaamde WIN-WIN Activa-plan in werking getreden. Anti-crisis maatregel : voor 2010 en 2011 Het gaat om verhoogde werkuitkeringen aan bepaalde categorieën van werkzoekenden tijdens hun werkhervatting. Deze verhoogde uitkering wordt aan de werknemer betaald door de RVA. De doelgroepen : -laaggeschoolde -26jarigen, -50plussers -personen die minstens 1 jaar en maximum 2 jaar werkloos.

4 WINWIN → 26 jarige OCMW-gerechtigden komen ook in aanmerking voor het win-win Activaplan. De werkuitkering wordt uitbetaald door RVA en niet door het OCMW. Zoals al initieel voorzien in de maatregel win-win, loopt deze af op 31.12.2011. Nieuwe werkgevers kunnen dus geen werknemers meer in dienst nemen na 31.12.2011 met de voordelen van deze maatregel.

5 WINWIN •De algemene regeling Activa blijft verder bestaan. •Om de overgang van win-win naar de gewone regeling Activa te begeleiden, wordt nu voorzien dat tewerkstellingen met de voordelen van win-win worden gelijkgesteld met periodes van inschrijving als niet werkende werkzoekende. Op die wijze kan een werknemer die werkloos zou worden na een tewerkstelling win-win, gemakkelijker voldoen aan de algemene Activavoorwaarden.

6 Geschorst door de RVA Kan een persoon die geschorst is door de RVA geactiveerd worden met toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet op de OCMW’s van 1976 ?

7 Geschorst door de RVA Ja Voorwaarden Recht op Maatschappelijke Integratie. De toepassing van artikel 60§7 heeft in dit kader 2 doelstellingen : a) indien de geschorste persoon een stage moet doorlopen zodat de schorsing opgegeven zou worden, dan kan deze persoon een aantal dagen presteren binnen een bepaalde referentieperiode. Na deze periode is deze persoon terug sociaal verzekerd. De persoon kan (terug) genieten van volledige sociale uitkeringen. De periode van artikel 60§7 wordt beschouwd als een stage. b) indien de geschorste persoon in het kader van zijn sanctie geen stage moet doorlopen, dan kan het OCMW ervoor opteren om de persoon aan het werk te zetten met toepassing van art.60§7. In dit geval heeft deze activering tot doel de cliënt een werkervaring aan te reiken, wat het risico op een nieuwe schorsing zou moeten voorkomen

8 Wachtuitkering Kan een OCMW iemand tewerk stellen met toepassing van artikel 60§7 die wachtuitkering krijgen van de RVA ?

9 Wachtuitkering Ja. Het OCMW kan een jongere tewerk stellen met toepassing van artikel 60§7 voor de duur die noodzakelijk is om gerechtigd te worden op een volledige werkloosheidsuitkering op basis van tewerkstelling. Gedurende heel deze periode blijft de toelage verschuldigd.

10 Verhoogde staatstoelage Kunnen bestaande werknemers, aangeworven met toepassing van artikel 60§7 waarvoor de normale staatstoelage geldt, vervangen worden door werknemers waarvoor de verhoogde staatstoelage geldt ?

11 Verhoogde staatstoelage Artikel 4 KB 11 juli 2002 tot toekenning van een verhoogde staatstoelage voor specifieke initiatieven, gericht op sociale inschakeling, binnen de sociale economie. Bijkomende tewerkstelling •het moet gaan om nieuwe aanwervingen voor het OCMW •het moet gaan om bijkomende aanwervingen eveneens binnen de context van het sociale economie-initiatief.

12 Verhoogde staatstoelage De overgang van een "klassieke" tewerkstelling met toepassing van artikel 60§7 naar een tewerkstelling waarvoor de verhoogde staatstoelage geldt, zal echter enkel kunnen overwogen worden wanneer het OCMW tegelijkertijd een bijkomende aanwerving doet om de persoon die tewerkgesteld was in het kader van het "klassieke" artikel 60§7 te vervangen.


Download ppt "FAQ Activering – Nieuws. WINWIN Is WINWIN Activaplan ook van toepassing op OCMW- gerechtigden?"

Verwante presentaties


Ads door Google