De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale dienst Liliane Moons. Inleiding  Woningpatrimonium OCMW  Doorgangswoningen  Huurwaarborg en OCMW  installatiepremie  Leefloon  Voordelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale dienst Liliane Moons. Inleiding  Woningpatrimonium OCMW  Doorgangswoningen  Huurwaarborg en OCMW  installatiepremie  Leefloon  Voordelen."— Transcript van de presentatie:

1 Sociale dienst Liliane Moons

2 Inleiding  Woningpatrimonium OCMW  Doorgangswoningen  Huurwaarborg en OCMW  installatiepremie  Leefloon  Voordelen verbonden aan het leefloon  Andere (financiële) tussenkomsten  Mogelijk te maken afspraken  Minderjarigen

3 Woningpatrimonium OCMW  Verschillend van OCMW tot OCMW  Sociale verhuring?

4 Doorgangswoning OCMW  Verschillend van OCMW tot OCMW  Leuvense situatie – 5 doorgangswoningen – Daklozen – Voorrang aan gezinnen met kinderen

5 Huurwaarborg en OCMW  Wanneer kan men een huurwaarborg aanvragen  Waar kan men deze aanvragen?  bank  Op wiens rekening wordt deze waarborg betaald  Hoe terugbetalen

6 Installatiepremie  Binnen wetgeving RMI  Leefloon/leefgeld  Dakloos zijn  Samenwonenden komen elk in aanmerking voor de installatiepremie  876,50 €

7 Installatiepremie  Binnen organieke wet (OCMW)  Vervangingsinkomen of inkomen lager dan OCMW-uitkering  Dakloos  Bij samenwonenden enkel één installatiepremie  876,50 €

8 Installatiepremie  Wanneer aanvragen?  Waar aanvragen?  Installatiepremie geen alternatief voor huurwaarborg

9 installatiepremie  Wanneer aanvragen?  Waar aanvragen?  Installatiepremie verschilt van huurwaarborg

10 RMI: voorwaarden •De belangrijkste voorwaarden voor het recht op maatschappelijke integratie zijn: •Belg zijn, ofwel EG-werknemer, erkend vluchteling of staatsloze, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister •meerderjarig zijn •in België verblijven •Werkbereid zijn, tenzij je gezondheidsproblemen hebt of andere ernstige redenen.

11 • rechten op sociale uitkeringen laten gelden. Bijvoorbeeld: op werkloosheidsuitkering, op ziektevergoeding, op loon • rechten op onderhoudsgelden laten gelden (echtgenoot, ex- echtgenoot, ouders, kindern, adoptant, geadopteerde) • over onvoldoende bestaansmiddelen kunnen beschikken Als je eigen inkomen hoger ligt dan het bedrag van het bestaansminimum, heb je geen recht. Ligt het lager, dan is een bijpassing mogelijk RMI: voorwaarden

12 RMI en jongeren  vooral gericht op maatschappelijke integratie van jongeren (-25 jarigen). Sterke koppeling van de uitkering aan de tewerkstellingsverplichting.  binnen de 3 maanden een aangepaste tewerkstelling vinden. Kan dit niet, slechts leefloon toekennen als er een individueel traject afgesproken is, dat leidt naar tewerkstelling. (ook vorming of studies)  Voor + 25 jarigen mogelijk, maar niet verplicht.

13 Het bedrag van het RMI verschilt volgens de gezinssituatie:  Samenwonenden : 436,25EUR/maand  Alleenstaanden : 657,37EUR/maand  Persoon die samenwoont :876,50 EUR/maand met een minderjarig kind ten zijne laste RMI: bedrag

14 voordelen gekoppeld aan het leefloon  Voorkeurtarief ziekteverzekering  Attest de lijn  Sociaal tarief gas- en elektriciteit  Sociaal tarief telefoon  Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenonderwijs  Vrijstelling heffing op waterverontreiniging  Eventueel tussenkomst socio-culturele participatie, sportcheques…

15 Financiële hulp  Verschil tussen OCMW’s  huurtussenkomst  Tussenkomst in medicatie  Tussenkomst in therapeutische kosten  ….

16 Te maken afspraken  Wanneer kan men bij het OCMW terecht  Terugbetaling waarborg  begeleiding

17 Minderjarigen  Principe: geen OCMW-hulpverlening tenzij gehuwd zwanger kind ten laste  Illegale minderjarigen  Niet begeleide minderjarigen

18 Beroepsmogelijkheden  Bij aanvraag: ontvangstbewijs afleveren  Binnen de maand gemotiveerde beslissing  Beroeps mogelijk bij de arbeidsrechtbank


Download ppt "Sociale dienst Liliane Moons. Inleiding  Woningpatrimonium OCMW  Doorgangswoningen  Huurwaarborg en OCMW  installatiepremie  Leefloon  Voordelen."

Verwante presentaties


Ads door Google