De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSNOTA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSNOTA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSNOTA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING

2

3 SITUATIE Armoederisicograad van de Belgische bevolking (14,6%) Armoederisicograad bij kinderen tot 16 jaar (18,5%)

4 UITDAGING 380.000 mensen minder in armoede tegen 2020 MIJN ROL Maatregelen nemen Coördineren

5 PRIORITAIRE DOELGROEPEN 1.Kinderen in armoede 2.Alleenstaande ouders 3.Personen ver van de arbeidsmarkt PIJLERS VAN MIJN BELEID 1.Activering 2.Strijd tegen (kinder) armoede 3.Meer OCMW op straat 4.Strijd tegen sociale fraude

6 1. Activering van iedereen  Naar de arbeidsmarkt op maat  Naar arbeidsmarktprojecten  Naar integratie in de maatschappij

7

8 a. Federaal plan armoedebestrijding Acties: Actualiseren en uitvoeren Samenwerking met de federale collega’s Overleg met verenigingen waar armen het woord nemen 2. Strijd tegen (kinder)armoede

9 b. Strijd tegen kinderarmoede Kinderen zo vroeg mogelijk kansen geven Generatiearmoede doorbreken Acties: Ondersteuning bij opvoeding Plan kinderarmoedebestrijding Maatregelen socio-culturele participatie Strijd tegen (kinder)armoede

10 c. Inzet ervaringsdeskundigen Doel: * De toegang tot diensten verbeteren * De kloof met overheid dichten Acties: Project verderzetten en bijsturen Expertise benutten Samenwerking stimuleren Strijd tegen (kinder)armoede

11 d. Andere acties Dienst Alimentatievorderingen verbeteren Collectieve schuldbemiddeling verbeteren Minnelijke schikking evalueren Aandacht voor armoede bij zelfstandigen Controle op agressieve kredietpraktijken en kredietreclame Plan inzake digitale kloof opmaken Strijd tegen (kinder)armoede

12 3. Meer OCMW op straat OCMW = regisseur op lokaal vlak Proactief armoede opsporen  6 e zintuig: uniek voor OCMW Acties a.Administratieve vereenvoudiging Analyse terugbetalings % leefloon Benutten sociale maribel Werklastmeting bij OCMW organiseren

13 b.Verderzetten en optimaliseren bestaande maatregelen Sociale en culturele participatie Gas- en elektriciteitsfonds Sociaal stookoliefonds Inkomensgarantie voor ouderen OMNIO-statuut Derdebetalerssyteem Meer OCMW op straat

14 4. Strijd tegen sociale fraude Tegen: * Domiciliëringsfraude * Cumul van uitkeringen * Fraude met leefloon * …. Acties: Samenwerken met de bevoegde staatssecretaris De OCMW’s ondersteunen

15


Download ppt "BELEIDSNOTA MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN ARMOEDEBESTRIJDING S TAATSSECRETARIS VOOR A SIEL EN M IGRATIE, M AATSCHAPPELIJKE I NTEGRATIE EN A RMOEDE ­ BESTRIJDING."

Verwante presentaties


Ads door Google