De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstromingsstages. Juli 2012 Relancestrategie Relancestrategie van de federale Regering 3 assen: de koopkracht van de burgers ondersteunen de competitiviteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstromingsstages. Juli 2012 Relancestrategie Relancestrategie van de federale Regering 3 assen: de koopkracht van de burgers ondersteunen de competitiviteit."— Transcript van de presentatie:

1 Doorstromingsstages

2 Juli 2012 Relancestrategie Relancestrategie van de federale Regering 3 assen: de koopkracht van de burgers ondersteunen de competitiviteit van onze economie versterken kwaliteitsvolle jobs creëren Oorsprong

3 Principe Om de tewerkstelling te ondersteunen, wil de federale Regering bijzondere steunmaatregelen nemen bij de tewerkstelling van jongeren → Vanaf 2013 10.000 stageplaatsen per jaar creëren voor jongeren die de school verlaten met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs

4 Principe Voordelen voor de betrokken jongeren Voordelen voor de betrokken jongeren: 1 ste beroepservaring Stagevergoeding vastgelegd op 26,82 Euro/dag Maandelijkse vergoeding van 200 Euro ten laste van de stage-aanbieder

5 Principe Voordelen voor de stage-aanbieder Voordelen voor de stage-aanbieder : In geval van aanwerving op het einde van de stage, vermindering van werkgeversbijdragen

6 Principe Wie kan stage-aanbieder zijn? Onderneming VZW Administratieve overheid

7 Principe Duur Duur: Minstens 3 maanden en maximaal 6 maanden Elke stagiair zal een of meerdere stages kunnen uitoefenen gedurende een periode van maximaal 6 maanden

8 Meer bepaald In voorbereiding In voorbereiding: KB tot wijziging van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de doorstromingsstages Inwerkingtreding voorzien op 1 januari 2013

9 Gevolgen voor de OCMW-gerechtigden? De OCMW-gerechtigden die aan de voorwaarden voldoen om tot de stage te worden toegelaten zullen het volgende genieten: Leefloon Maandelijkse vergoeding van 200 Euro ten laste van de stage-aanbieder

10 Gevolgen voor de OCMW-gerechtigden? Maandelijkse vergoeding van 200 Euro ten laste van de stage-aanbieder vrijgestelde inkomsten → Princiepsakkoord van de Staatssecretaris dat deze vergoeding vrijgestelde inkomsten zijn: voorzien in een wijziging van artikel 22 van het KB houdende algemeen reglement inzake het recht op maatschappelijke integratie

11 Gevolgen voor de OCMW-gerechtigden? Gelet op de voordelen voor de OCMW- gerechtigden: Voorrang aan deze vorm van stage om kennis te maken met de arbeidsmarkt


Download ppt "Doorstromingsstages. Juli 2012 Relancestrategie Relancestrategie van de federale Regering 3 assen: de koopkracht van de burgers ondersteunen de competitiviteit."

Verwante presentaties


Ads door Google