De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013

2 • Huishoudelijk reglement • Schriftelijke overeenkomst • Inlichtingenfiche Samenwerken met gezinnen

3 • Bevat verplichte informatie • Ondertekening voor ontvangst en kennisneming bij ondertekening van de schriftelijke overeenkomst • Wijzigingen schriftelijk voorleggen ter ondertekening • Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties Huishoudelijk reglement

4 • Bevat verplichte informatie • Overgangsbepalingen voor erkende kinderopvang, voorzieningen met een attest van toezicht of met toestemming: – er moet geen schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen, waarvoor er geen schriftelijke overeenkomst is en die ingeschreven zijn op datum van de inwerkingtreding – er moet wel een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen die worden ingeschreven na de datum van de inwerkingtreding • Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties Schriftelijke overeenkomst

5 • In kader van de veiligheid van het kind • Bevat verplichte informatie Inlichtingenfiche

6 • Opvang bestellen is opvang betalen • Berekening van het inkomenstarief • Inkomenstarief • Aanwezigheidsregistratie Inkomenstarief en aanwezigheidsregistratie

7 • Huidige situatie – Ouders betalen enkel het effectieve gebruik, niet het overeengekomen aantal opvangdagen – Mogelijkheid van sanctionerende vergoeding – Niet-optimaal gebruik van het bestaande aanbod is te vermijden Opvang bestellen is opvang betalen

8 • Toekomstige situatie – Artikel 8, §3 decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters • …De nadere regels voor de prijs van de kinderopvang voor de gezinnen, met inbegrip van het principe dat de gezinnen betalen voor de door hen gereserveerde kinderopvangdagen … – Opvangplan is de basis voor de aanrekening van het inkomenstarief plus eventueel extra overeengekomen opvangdagen Opvang bestellen is opvang betalen

9 • Geen betaling door de ouders voor: – Sluitingsdagen van de crèche – Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: kind is afwezig op een gereserveerde opvangdag • Betaling door de ouders voor: – Gereserveerde aanwezigheidsdagen – Inclusief niet gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: afwezigheid is niet tijdig gemeld zoals bepaald in huishoudelijk reglement Opvang bestellen is opvang betalen

10 • Voorziening ontvangt telkens • T1-subsisidie • Vaste leeftijdscomponent in de T2-subsidie • Respijtdagen tellen mee voor het bezettingsminimum • Geen prestatievergoeding in T2-subsidie Opvang bestellen is opvang betalen

11 • Aanvraag via ‘Mijn Kind en Gezin’ door de ouder, indien nodig moet de organisator de ouder informeren en ondersteunen • Aanmelden met E-id of federaal token • Elektronische bevraging van de gezinssituatie op basis van het Rijksregisternummer • Elektronische bevraging van de fiscale gegevens bij de FOD Financiën Berekening van het inkomenstarief

12

13 • De berekening: – Op basis van het aanslagbiljet, bij start opvang – Op basis huidig inkomen, binnen de 2 maand na de start van de opvang – Aanpassingen aan aanvraag beperkt in tijd Berekening inkomenstarief

14 • Inkomenstarief voor een aantal uren kinderopvang, met uitzondering van ‘s nachts, halve en volle dagen (geen 1/3 de dag, tenzij buitenschools) • Mogelijkheid tot het vragen van bijkomende kosten • Mogelijkheid tot het vragen van een waarborg • Verminderd tarief na beslissing door het OCMW of via automatische rechtentoekenning • Nadere bepalingen volgen hierover nog Inkomenstarief

15 • Herberekeningsmomenten – Indexatie van het inkomenstarief – Wijziging van de gezinssamenstelling – Wijzing in het aantal kinderen ten laste – Niet bij een daling van het gezinsinkomen nog te bevestigen door de minister Inkomenstarief

16 • Wat is attest kindcode? – Verplichte code voor aanwezigheidsregistratie – Kindcode = uniek identificatienummer voor elk kind – Bevat identificatiegegevens en inkomenstarief • Na goedkeuring van de berekening – Attest kindcode in tweevoud. – Controle is mogelijk via steekproef. – Ouders bezorgen attest Kindcode aan de opvang. Berekening van het inkomenstarief

17 • Dagelijkse aanwezigheidsregistratie – Tot op de minuut – De ouders bevestigen schriftelijk of elektronisch de aanwezigheden – Belangrijk bij betwisting Aanwezigheidsregistratie

18 • Periodieke registratie voor Kind en Gezin – Overzicht van aantal aanwezigheden /per opvangblok/per kind met unieke kindcode – Vermeld naam van de verantwoordelijke – Via elektronische doorsturing naar Kind en Gezin – Beperkte tijd voor doorgeven van aanpassingen Aanwezigheidsregistratie

19 • Overgangsbepaling periodieke registratie: – 3 jaar voor periodiek doorsturen aan Kind en Gezin (met uitzondering van Trap 2 en 3) – Gedurende deze 3 jaar éénmalige registratie gedurende 1 week Aanwezigheidsregistratie

20 Facturatie

21 • Facturatie gebeurt door de opvangvoorzieningen • Contract met Intrum stopt • Wanbetalingen: verkenning van de mogelijkheden Facturatie

22 Timing

23 • Geen herberekening op 1 oktober 2013 • Herberekening voor alle voorschoolse kinderen op 1 januari 2014 via de webmodule • Vanaf april 2014 nieuwe bepalingen van kracht. Timing


Download ppt "Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google