De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013

2 Samenwerken met gezinnen
Huishoudelijk reglement Schriftelijke overeenkomst Inlichtingenfiche

3 Huishoudelijk reglement
Bevat verplichte informatie Ondertekening voor ontvangst en kennisneming bij ondertekening van de schriftelijke overeenkomst Wijzigingen schriftelijk voorleggen ter ondertekening Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties

4 Schriftelijke overeenkomst
Bevat verplichte informatie Overgangsbepalingen voor erkende kinderopvang, voorzieningen met een attest van toezicht of met toestemming: er moet geen schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen, waarvoor er geen schriftelijke overeenkomst is en die ingeschreven zijn op datum van de inwerkingtreding er moet wel een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt voor kinderen die worden ingeschreven na de datum van de inwerkingtreding Overgangsbepaling tot 1 april 2015 voor bestaande opvanglocaties en startende opvanglocaties

5 Inlichtingenfiche In kader van de veiligheid van het kind
Bevat verplichte informatie

6 Inkomenstarief en aanwezigheidsregistratie
Opvang bestellen is opvang betalen Berekening van het inkomenstarief Inkomenstarief Aanwezigheidsregistratie

7 Opvang bestellen is opvang betalen
Huidige situatie Ouders betalen enkel het effectieve gebruik, niet het overeengekomen aantal opvangdagen Mogelijkheid van sanctionerende vergoeding Niet-optimaal gebruik van het bestaande aanbod is te vermijden

8 Opvang bestellen is opvang betalen
Toekomstige situatie Artikel 8, §3 decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van de kinderopvang van baby’s en peuters …De nadere regels voor de prijs van de kinderopvang voor de gezinnen, met inbegrip van het principe dat de gezinnen betalen voor de door hen gereserveerde kinderopvangdagen … Opvangplan is de basis voor de aanrekening van het inkomenstarief plus eventueel extra overeengekomen opvangdagen

9 Opvang bestellen is opvang betalen
Geen betaling door de ouders voor: Sluitingsdagen van de crèche Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: kind is afwezig op een gereserveerde opvangdag Betaling door de ouders voor: Gereserveerde aanwezigheidsdagen Inclusief niet gerechtvaardigde afwezigheidsdagen: afwezigheid is niet tijdig gemeld zoals bepaald in huishoudelijk reglement

10 Opvang bestellen is opvang betalen
Voorziening ontvangt telkens T1-subsisidie Vaste leeftijdscomponent in de T2-subsidie Respijtdagen tellen mee voor het bezettingsminimum Geen prestatievergoeding in T2-subsidie

11 Berekening van het inkomenstarief
Aanvraag via ‘Mijn Kind en Gezin’ door de ouder, indien nodig moet de organisator de ouder informeren en ondersteunen Aanmelden met E-id of federaal token Elektronische bevraging van de gezinssituatie op basis van het Rijksregisternummer Elektronische bevraging van de fiscale gegevens bij de FOD Financiën

12

13 Berekening inkomenstarief
De berekening: Op basis van het aanslagbiljet, bij start opvang Op basis huidig inkomen, binnen de 2 maand na de start van de opvang Aanpassingen aan aanvraag beperkt in tijd

14 Inkomenstarief Inkomenstarief voor een aantal uren kinderopvang, met uitzondering van ‘s nachts, halve en volle dagen (geen 1/3de dag, tenzij buitenschools) Mogelijkheid tot het vragen van bijkomende kosten Mogelijkheid tot het vragen van een waarborg Verminderd tarief na beslissing door het OCMW of via automatische rechtentoekenning Nadere bepalingen volgen hierover nog

15 Inkomenstarief Herberekeningsmomenten Indexatie van het inkomenstarief
Wijziging van de gezinssamenstelling Wijzing in het aantal kinderen ten laste Niet bij een daling van het gezinsinkomen nog te bevestigen door de minister

16 Berekening van het inkomenstarief
Wat is attest kindcode? Verplichte code voor aanwezigheidsregistratie Kindcode = uniek identificatienummer voor elk kind Bevat identificatiegegevens en inkomenstarief Na goedkeuring van de berekening Attest kindcode in tweevoud. Controle is mogelijk via steekproef. Ouders bezorgen attest Kindcode aan de opvang.

17 Aanwezigheidsregistratie
Dagelijkse aanwezigheidsregistratie Tot op de minuut De ouders bevestigen schriftelijk of elektronisch de aanwezigheden Belangrijk bij betwisting

18 Aanwezigheidsregistratie
Periodieke registratie voor Kind en Gezin Overzicht van aantal aanwezigheden /per opvangblok/per kind met unieke kindcode Vermeld naam van de verantwoordelijke Via elektronische doorsturing naar Kind en Gezin Beperkte tijd voor doorgeven van aanpassingen

19 Aanwezigheidsregistratie
Overgangsbepaling periodieke registratie: 3 jaar voor periodiek doorsturen aan Kind en Gezin (met uitzondering van Trap 2 en 3) Gedurende deze 3 jaar éénmalige registratie gedurende 1 week

20 Facturatie

21 Facturatie Facturatie gebeurt door de opvangvoorzieningen
Contract met Intrum stopt Wanbetalingen: verkenning van de mogelijkheden

22 Timing

23 Timing Geen herberekening op 1 oktober 2013
Herberekening voor alle voorschoolse kinderen op 1 januari 2014 via de webmodule Vanaf april 2014 nieuwe bepalingen van kracht.


Download ppt "Inkomenstarief en kindcode voor ouders en opvang 22 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google