De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veelgestelde vragen financieel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veelgestelde vragen financieel"— Transcript van de presentatie:

1 Veelgestelde vragen financieel
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

2 INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen
Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

3 Subsidie voor inkomenstarief
TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Trap 2 Inclusieve opvang Individuele: vanaf vergunning Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Centra voor inclusieve opvang: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig Meer info: > kinderopvang > nieuw-decreet > subsidies

4 INHOUD Inkomenstarief: veranderingen Subsidies Bestellen is betalen
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

5 HET INKOMENSTARIEF Vanaf 1 april 2014: alle ouders in opvang met inkomenstarief voor de opvang van baby’s en peuters betalen een inkomenstarief Geen geleidelijke instap meer mogelijk Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin: attest inkomenstarief Berekening = hetzelfde als vandaag basis: gezamenlijk belastbaar inkomen ministerieel besluit

6 INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF
Werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie Ouder kan vanaf 1 april 2014 aan OCMW individueel verminderd inkomenstarief vragen = minimumtarief of 50% van berekende tarief Attesten voor 1 april 2014 met lager tarief of sociaal tarief Ouder met attest lager inkomenstarief door inkomensdaling 20%: geldig tot 31 december 2014 Ouder met attest sociaal tarief: geldig tot 31 maart 2015 Financiële moeilijkheden: ouder kan nadien individueel verminderd tarief aanvragen

7 INHOUD Bestellen is betalen Subsidies Inkomenstarief: veranderingen
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

8 WAAROM? Film Efficiënt gebruik beschikbare plaatsen
Goede planning & bezetting: verhoging inkomsten Tijd tot 1 april 2015: zelf keuze voor eerder

9 BESTELLEN = BETALEN: OPVANGPLAN
= Overzicht waarin je met het gezin zo goed mogelijk afspreekt wanneer het kind naar de opvang zal komen Dagen en eventueel ook uren dat kind naar opvang komt Of afspraken over hoe de planning opgemaakt wordt (bv bij wisselende werkroosters) Onderling akkoord op basis van onderhandelingen Afspraken over hoe omgegaan wordt met gezinsvakantie, lange ziekte,… Deel van de schriftelijke overeenkomst, neem zeker op: hoelang een opvangplan geldig is of en hoe de ouders of jij het opvangplan kan wijzigen gevolgen als ouders opvangplan niet naleven Aandacht voor kwetsbare gezinnen

10 BESTELLEN = BETALEN: AFWEZIGHEDEN
Sluitingsdagen: ouders moeten niet betalen Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor ouders niet moeten betalen Min. 18 dagen per volledig kalenderjaar en voltijds opvangplan Keuze voor opvang om meer te geven Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen Vrij te bepalen tarief (bovengrens = max. tarief) Dag waarop kind afwezig is, terwijl die dag gereserveerd was in het opvangplan of extra afgesproken

11 BESTELLEN = BETALEN: FINANCIEEL?
Enkel van toepassing indien subsidie voor inkomenstarief (trap 2) Subsidie vanuit K&G: Op basis van aantal plaatsen, dus onafhankelijk van prestaties: Basissubsidie (trap 1) Component leeftijd subsidie voor inkomenstarief (trap 2) Op basis van prestaties, dus enkel voor aanwezigheden: Component prestaties subsidie voor inkomenstarief (trap 2) Gereserveerde dagen tellen in bezettingsberekening mee voor realiseren minimale bezetting 2014: 70% 2015: 75% 2016: 80%

12 INHOUD Buitenschoolse: financieel Subsidies
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

13 ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS EN KINDERDAGVERBLIJVEN MET IKG
In dezelfde lokalen als baby’s en peuters, kinderen buitenschools opvangen Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Inkomenstarief voor: Opvang van baby’s en peuters Opvang in overgangsperiode naar school tot max. 3,5 jaar Vrij te bepalen prijs voor: Kinderen die voltijds naar school gaan

14 AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS BIJ DIENST EN ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN
In dezelfde lokalen als baby’s en peuters, kinderen buitenschools opvangen Voldoen aan vergunningsvoorwaarden Aangesloten onthaalouders die enkel buitenschoolse doen doen: ook vergunning Voor buitenschoolse: ook inkomenstarief (ook 1/3de dagen)

15 INHOUD Flexibele: financieel Subsidies Inkomenstarief: veranderingen
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

16 Huidige systemen voor flexibele opvang worden behouden: wel kleine bijsturingen en stroomlijningen
Wie subsidie flexibele opvang krijgt = behouden Op termijn: op basis van evaluatie en onderzoek wel een nieuw concept uitbouwen

17 SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG
Zelfstandige kinderdagverblijven met financiële ondersteuning flexibele opvang Vanaf trap 1 Bedrag hetzelfde: 113,64 euro per plaats per jaar Zelfde voorwaarden 440 extra openinguren op flexibele openingstijden per jaar Indien subsidie inkomenstarief Flexibele prestatie tussen 6 en 20 uur: telt mee voor subsidie inkomenstarief Flexibele prestatie buiten die uren: telt niet mee Opvangprestaties langer dan 11 uur en nachtopvang: vrij te bepalen prijs Omzetting voor huidig aantal plaatsen

18 SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE URENPAKKETTEN
Erkende kinderdagverblijven met flexibele urenpakketten Vanaf trap 2 2660,41 € per urenpakket Minstens 150 kindaanwezigheden per urenpakket Inkomenstarief volgen voor prestaties langer dan 11u en ‘s nachts Beleid, opnemen in huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek Rekening houden met draagkracht van het kind Omzetting voor huidig aantal urenpakketten Omzetting ploegplaatsen

19 SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG
Huidige subsidie voor aangesloten onthaalouder en dienst Vanaf trap 2 10,75 € per plaats per jaar (voor organisator) + 2,87 € per prestatie (voor onthaalouder) (indien restbudget: verdelen) Opvang langer dan 11u of nachtopvang: ook prestatievergoeding trap 2 Inkomenstarief volgen voor prestaties langer dan 11u en ‘s nachts Beleid, opnemen in huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek Rekening houden met draagkracht van het kind

20 INHOUD Registratie en facturatie Subsidies
Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving INHOUD Subsidies Inkomenstarief: veranderingen Bestellen is betalen Buitenschoolse: financieel Flexibele: financieel Registratie en facturatie

21 REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES
Berekening voor deel subsidies Formulier: elektronisch doorgeven aan Kind en Gezin Per maand alle types aanwezigheden en afwezigheden Op basis van kindcodes (zie attest inkomenstarief) Via pdf of xml Maandelijks insturen: Rechtzettingen: gecorrigeerde formulier met aanwezigheden alle kinderen opnieuw versturen

22 REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES
Buitenschoolse opvang Ook door te geven indien inkomenstarief (dus erkend kinderdagverblijf en aangesloten onthaalouder) In dat geval ook 1/3de dagen Flexibele opvang Toestemming op prestaties te registreren: automatisch vink Registeren: prestaties tussen 6 en 20 uur + prestaties ‘s nachts en vanaf 11 uur

23 FACTURATIE Film Vanaf 1 april 2014: elke organisator staat zelf in voor facturatie Voor zelfstandige IKG-voorzieningen: aanbod Intrum via Kind en Gezin (einde 2014) Info softwareleveranciers registratie- en facturatieprogramma op website Infosessies Agentschap ondernemen

24 FACTUREN Maandelijks een factuur
Organisator kiest zelf systeem: cash, bancontact of overschrijving, voorschotten,… Geen verplichting tot domiciliëring Algemene factuurvoorwaarden Factuur vermeldt: aantal dagen en uren waarop kind opgevangen werd Aantal gerechtvaardigde afwezigheden Aantal ongerechtvaardigde afwezigheden en tarief Bijkomende tarieven bovenop inkomenstarief

25 WAT BETALEN DE GEZINNEN?
Baby’s en peuters Aan inkomenstarief of individueel verminderd inkomenstarief Voor de aanwezigheden: Opvangdagen gereserveerd in opvangplan en kind aanwezig Extra overeengekomen dagen Naargelang de duur Opvang gedurende 5 tot uur: 100% tarief Opvang minder dan 5 uur: 60% tarief Verblijfstijden verschillende tijdstippen op één dag: samengevoegd Aan prijs die opvang zelf bepaalt (met max.) Voor ongerechtvaardigde afwezigheden Maximum max. inkomenstarief (27,71 euro)

26 Schoolgaande kinderen
Afhankelijk van regeling opvang tot 31 maart 2014 Regeling in jouw opvang opnemen in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Vanaf 1 april: geen overgang voorzien Wie Wat aanrekenen? Zelfstandige IKG- opvangvoorzieningen Kinderen in overgangsperiode tot max. 3,5 jaar: inkomenstarief Kinderen die voltijds naar school gaan: vrij te bepalen prijs Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2013 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen (aangesloten onthaalouders, erkende kinderdagverblijven in dezelfde lokalen als baby’s en peuters, lokale diensten baby’s en peuters) Volgens inkomenstarief : tot 2.59 uur: 40% van het inkomenstarief; van 3 tot 4.59 uur: 60% van het inkomenstarief; van 5 tot uur: 100% van het inkomenstarief.

27 Opvang ‘s nachts en voor opvangprestaties die langer dan 11u duren
Afhankelijk van regeling opvang tot 31 maart 2014 Regeling in jouw opvang opnemen in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Wie Wat aanrekenen? Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2013 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden (sommige erkende voorzieningen) Aangesloten onthaalouders Opvang ’s nachts (20-6 uur) die minder dan 11 uur duurt: inkomenstarief Opvang (overdag of ’s nachts) die 11 uur of langer duurt: 160% van het inkomenstarief Alle anderen: zelfstandige opvangvoorzieningen (zowel zij die basissubsidie flexibele opvang kregen als niet) erkende opvangvoorzieningen die geen gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden Vrij te bepalen

28 Eventuele bijkomende kosten
Je mag bijkomende kosten vragen direct verbonden aan kinderopvang: Opvang voor of na de uren, zonder akkoord organisator Vervoer Verzorgingsproducten, afvalverwerking luiers, noodzakelijke uitgaven individueel kind (voorzien in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst) Administratie- en facturatiekosten (max 3,5 euro per kind) Inningskosten wanbetaling Verlies of beschadiging materiaal Buitenschoolse opvang met inkomenstarief: warme maaltijden voor een niet verwittigde afwezigheid

29 Inschrijvingsprijs, waarborg,…
Enkel als waarborg voor verplichtingen uit schriftelijke overeenkomst of huishoudelijk reglement Naleven schriftelijke reservatie van opvangplaats; Betalen facturen; Naleven opzegbepalingen. Verplichtingen voldaan = geld terug betalen of verrekenen Max. 250 euro, gezinnen met gez. belastbaar inkomen lager dan = max. 50 euro

30 HOE OMGAAN MET BESTELLEN IS BETALEN?
Volgens principe opvang bestellen is opvang betalen (toe te passen uiterlijk vanaf 1 april 2015, vroeger mag) Ondertussen huidige bepalingen in het huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst

31 WAT BETEKENT DAT OP 1 APRIL VOOR BESTAANDE CONTRACTEN?
Verandering voor vroegere zelfstandige IKG-voorzieningen Nieuwe IKG-voorziening: geen keuze voor vaste prijs meer, maar inkomenstarief vanaf 1 april Deeltijds school – deeltijds opvang Voldoende om enkel informatie over prijs aan te passen


Download ppt "Veelgestelde vragen financieel"

Verwante presentaties


Ads door Google