De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veelgestelde vragen financieel Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veelgestelde vragen financieel Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Veelgestelde vragen financieel Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

2 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie

3 • Inclusieve opvang – Individuele: vanaf vergunning – Structurele: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig – Centra voor inclusieve opvang: minstens subsidie voor inkomenstarief nodig • Meer info: www.kindengezin.be > kinderopvang > nieuw-decreet > subsidies TRAPPENSYSTEEM Trap 3 Plussubsidie Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie Trap 1 1 Basissubsidie Trap 2 Subsidie voor inkomenstarief Basissubsidie

4 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

5 • Vanaf 1 april 2014: alle ouders in opvang met inkomenstarief voor de opvang van baby’s en peuters betalen een inkomenstarief – Geen geleidelijke instap meer mogelijk • Ouder berekent inkomenstarief via website Kind en Gezin: attest inkomenstarief • Berekening = hetzelfde als vandaag – basis: gezamenlijk belastbaar inkomen – ministerieel besluit HET INKOMENSTARIEF

6 • Werkloosheid, leefloon of een moeilijke financiële situatie – Ouder kan vanaf 1 april 2014 aan OCMW individueel verminderd inkomenstarief vragen = minimumtarief of 50% van berekende tarief • Attesten voor 1 april 2014 met lager tarief of sociaal tarief – Ouder met attest lager inkomenstarief door inkomensdaling 20%: geldig tot 31 december 2014 – Ouder met attest sociaal tarief: geldig tot 31 maart 2015 – Financiële moeilijkheden: ouder kan nadien individueel verminderd tarief aanvragen INDIVIDUEEL VERMINDERD TARIEF

7 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

8 • Film Film • Efficiënt gebruik beschikbare plaatsen • Goede planning & bezetting: verhoging inkomsten • Tijd tot 1 april 2015: zelf keuze voor eerder WAAROM?

9 • = Overzicht waarin je met het gezin zo goed mogelijk afspreekt wanneer het kind naar de opvang zal komen – Dagen en eventueel ook uren dat kind naar opvang komt – Of afspraken over hoe de planning opgemaakt wordt (bv bij wisselende werkroosters) • Onderling akkoord op basis van onderhandelingen • Afspraken over hoe omgegaan wordt met gezinsvakantie, lange ziekte,… • Deel van de schriftelijke overeenkomst, neem zeker op: – hoelang een opvangplan geldig is – of en hoe de ouders of jij het opvangplan kan wijzigen – gevolgen als ouders opvangplan niet naleven • Aandacht voor kwetsbare gezinnen BESTELLEN = BETALEN: OPVANGPLAN

10 • Sluitingsdagen: ouders moeten niet betalen • Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarvoor ouders niet moeten betalen – Min. 18 dagen per volledig kalenderjaar en voltijds opvangplan – Keuze voor opvang om meer te geven • Ongerechtvaardigde afwezigheidsdagen – Vrij te bepalen tarief (bovengrens = max. tarief) – Dag waarop kind afwezig is, terwijl die dag gereserveerd was in het opvangplan of extra afgesproken BESTELLEN = BETALEN: AFWEZIGHEDEN

11 – Enkel van toepassing indien subsidie voor inkomenstarief (trap 2) – Subsidie vanuit K&G: • Op basis van aantal plaatsen, dus onafhankelijk van prestaties: – Basissubsidie (trap 1) – Component leeftijd subsidie voor inkomenstarief (trap 2) • Op basis van prestaties, dus enkel voor aanwezigheden: – Component prestaties subsidie voor inkomenstarief (trap 2) – Gereserveerde dagen tellen in bezettingsberekening mee voor realiseren minimale bezetting • 2014: 70% • 2015: 75% • 2016: 80% BESTELLEN = BETALEN: FINANCIEEL?

12 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

13 • In dezelfde lokalen als baby’s en peuters, kinderen buitenschools opvangen – Voldoen aan vergunningsvoorwaarden • Inkomenstarief voor: – Opvang van baby’s en peuters – Opvang in overgangsperiode naar school tot max. 3,5 jaar • Vrij te bepalen prijs voor: – Kinderen die voltijds naar school gaan ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS EN KINDERDAGVERBLIJVEN MET IKG

14 • In dezelfde lokalen als baby’s en peuters, kinderen buitenschools opvangen – Voldoen aan vergunningsvoorwaarden • Aangesloten onthaalouders die enkel buitenschoolse doen doen: ook vergunning • Voor buitenschoolse: ook inkomenstarief (ook 1/3 de dagen) AANGESLOTEN ONTHAALOUDERS BIJ DIENST EN ERKENDE KINDERDAGVERBLIJVEN

15 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

16 • Huidige systemen voor flexibele opvang worden behouden: wel kleine bijsturingen en stroomlijningen • Wie subsidie flexibele opvang krijgt = behouden • Op termijn: op basis van evaluatie en onderzoek wel een nieuw concept uitbouwen

17 • Zelfstandige kinderdagverblijven met financiële ondersteuning flexibele opvang • Vanaf trap 1 • Bedrag hetzelfde: 113,64 euro per plaats per jaar • Zelfde voorwaarden – 440 extra openinguren op flexibele openingstijden per jaar • Indien subsidie inkomenstarief – Flexibele prestatie tussen 6 en 20 uur: telt mee voor subsidie inkomenstarief – Flexibele prestatie buiten die uren: telt niet mee – Opvangprestaties langer dan 11 uur en nachtopvang: vrij te bepalen prijs • Omzetting voor huidig aantal plaatsen SUBSIDIE FLEXIBELE GROEPSOPVANG

18 • Erkende kinderdagverblijven met flexibele urenpakketten • Vanaf trap 2 • 2660,41 € per urenpakket • Minstens 150 kindaanwezigheden per urenpakket • Inkomenstarief volgen voor prestaties langer dan 11u en ‘s nachts • Beleid, opnemen in huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek • Rekening houden met draagkracht van het kind • Omzetting voor huidig aantal urenpakketten • Omzetting ploegplaatsen SUBSIDIE VOOR FLEXIBELE URENPAKKETTEN

19 • Huidige subsidie voor aangesloten onthaalouder en dienst • Vanaf trap 2 • 10,75 € per plaats per jaar (voor organisator) + 2,87 € per prestatie (voor onthaalouder) (indien restbudget: verdelen) • Opvang langer dan 11u of nachtopvang: ook prestatievergoeding trap 2 • Inkomenstarief volgen voor prestaties langer dan 11u en ‘s nachts • Beleid, opnemen in huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek • Rekening houden met draagkracht van het kind SUBSIDIE FLEXIBELE GEZINSOPVANG

20 INHOUD 1.Subsidies 2.Inkomenstarief: veranderingen 3.Bestellen is betalen 4.Buitenschoolse: financieel 5.Flexibele: financieel 6.Registratie en facturatie Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving

21 • Berekening voor deel subsidies • Formulier: elektronisch doorgeven aan Kind en Gezin – Per maand alle types aanwezigheden en afwezigheden – Op basis van kindcodes (zie attest inkomenstarief) – Via pdf of xml – Maandelijks insturen: ko.formulieren@kindengezin.be. – Rechtzettingen: gecorrigeerde formulier met aanwezigheden alle kinderen opnieuw versturen REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES

22 • Buitenschoolse opvang – Ook door te geven indien inkomenstarief (dus erkend kinderdagverblijf en aangesloten onthaalouder) – In dat geval ook 1/3 de dagen • Flexibele opvang – Toestemming op prestaties te registreren: automatisch vink – Registeren: prestaties tussen 6 en 20 uur + prestaties ‘s nachts en vanaf 11 uur REGISTRATIE VAN DE OPVANGPRESTATIES

23 • Film Film • Vanaf 1 april 2014: elke organisator staat zelf in voor facturatie – Voor zelfstandige IKG-voorzieningen: aanbod Intrum via Kind en Gezin (einde 2014) – Info softwareleveranciers registratie- en facturatieprogramma op websitewebsite – Infosessies Agentschap ondernemen FACTURATIE

24 • Maandelijks een factuur • Organisator kiest zelf systeem: cash, bancontact of overschrijving, voorschotten,… • Geen verplichting tot domiciliëring • Algemene factuurvoorwaarden • Factuur vermeldt: – aantal dagen en uren waarop kind opgevangen werd – Aantal gerechtvaardigde afwezigheden – Aantal ongerechtvaardigde afwezigheden en tarief – Bijkomende tarieven bovenop inkomenstarief FACTUREN

25 • Aan inkomenstarief of individueel verminderd inkomenstarief – Voor de aanwezigheden: • Opvangdagen gereserveerd in opvangplan en kind aanwezig • Extra overeengekomen dagen – Naargelang de duur • Opvang gedurende 5 tot 10.59 uur: 100% tarief • Opvang minder dan 5 uur: 60% tarief • Verblijfstijden verschillende tijdstippen op één dag: samengevoegd • Aan prijs die opvang zelf bepaalt (met max.) – Voor ongerechtvaardigde afwezigheden – Maximum max. inkomenstarief (27,71 euro) WAT BETALEN DE GEZINNEN? Baby’s en peuters

26 • Afhankelijk van regeling opvang tot 31 maart 2014 • Regeling in jouw opvang opnemen in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst • Vanaf 1 april: geen overgang voorzien Schoolgaande kinderen WieWat aanrekenen? Zelfstandige IKG- opvangvoorzieningen • Kinderen in overgangsperiode tot max. 3,5 jaar: inkomenstarief • Kinderen die voltijds naar school gaan: vrij te bepalen prijs Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2013 een inkomenstarief voor schoolgaande kinderen mochten vragen (aangesloten onthaalouders, erkende kinderdagverblijven in dezelfde lokalen als baby’s en peuters, lokale diensten baby’s en peuters) Volgens inkomenstarief : • tot 2.59 uur: 40% van het inkomenstarief; • van 3 tot 4.59 uur: 60% van het inkomenstarief; • van 5 tot 10.59 uur: 100% van het inkomenstarief.

27 • Afhankelijk van regeling opvang tot 31 maart 2014 • Regeling in jouw opvang opnemen in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Opvang ‘s nachts en voor opvangprestaties die langer dan 11u duren WieWat aanrekenen? • Opvangvoorzieningen die tot 31 maart 2013 gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden (sommige erkende voorzieningen) • Aangesloten onthaalouders • Opvang ’s nachts (20-6 uur) die minder dan 11 uur duurt: inkomenstarief • Opvang (overdag of ’s nachts) die 11 uur of langer duurt: 160% van het inkomenstarief Alle anderen: • zelfstandige opvangvoorzieningen (zowel zij die basissubsidie flexibele opvang kregen als niet) • erkende opvangvoorzieningen die geen gesubsidieerde urenpaketten of ploegplaatsen hadden Vrij te bepalen

28 • Je mag bijkomende kosten vragen direct verbonden aan kinderopvang: – Opvang voor of na de uren, zonder akkoord organisator – Vervoer – Verzorgingsproducten, afvalverwerking luiers, noodzakelijke uitgaven individueel kind (voorzien in huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst) – Administratie- en facturatiekosten (max 3,5 euro per kind) – Inningskosten wanbetaling – Verlies of beschadiging materiaal – Buitenschoolse opvang met inkomenstarief: warme maaltijden – voor een niet verwittigde afwezigheid Eventuele bijkomende kosten

29 • Enkel als waarborg voor verplichtingen uit schriftelijke overeenkomst of huishoudelijk reglement – Naleven schriftelijke reservatie van opvangplaats; – Betalen facturen; – Naleven opzegbepalingen. • Verplichtingen voldaan = geld terug betalen of verrekenen • Max. 250 euro, gezinnen met gez. belastbaar inkomen lager dan 27000 = max. 50 euro Inschrijvingsprijs, waarborg,…

30 • Volgens principe opvang bestellen is opvang betalen (toe te passen uiterlijk vanaf 1 april 2015, vroeger mag) • Ondertussen huidige bepalingen in het huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst HOE OMGAAN MET BESTELLEN IS BETALEN?

31 • Verandering voor vroegere zelfstandige IKG-voorzieningen – Nieuwe IKG-voorziening: geen keuze voor vaste prijs meer, maar inkomenstarief vanaf 1 april – Deeltijds school – deeltijds opvang • Voldoende om enkel informatie over prijs aan te passen WAT BETEKENT DAT OP 1 APRIL VOOR BESTAANDE CONTRACTEN?


Download ppt "Veelgestelde vragen financieel Stand van zaken op vandaag, onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de regelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google