De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie betaald educatief verlof BEV Infosessie oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie betaald educatief verlof BEV Infosessie oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie betaald educatief verlof BEV Infosessie oktober 2012

2 Principe – Wie ?  Voltijds of deeltijdse (min 80%) werknemers in privé-sector, uitgezonderd variabel uurrooster  Behoud van loon  BEV voor deeltijdse werknemer : aantal uren is à ratio van gepresteerde diensten  Niet voor onderwijzend personeel, betrekking aan de staat, zowel vast benoemd als contractueel

3 Welke opleidingen ?  Lassen  Talen  Houtbewerking  Informatica  Bedrijfsbeheer

4 Duur van het verlof  Algemene opleiding (taal, informatica, bedrijfsbeheer) : 80 uur  Beroepsopleiding (houtbewerking, lassen) : 100 u  Beroepsopleiding indien werk en opleiding samenvallen : 120 u (bv : bijvoorbeeld iemand die altijd in late shift werkt)  Enkel BEV voor uren die je effectief aanwezig bent geweest, (vb : 2 keer ziek  6u minder)

5 Duur van het verlof  Opnemen tussen eerste les en laatste examendag  Planning verlof : afhankelijk van de grootte van het bedrijf : verschillende regelingen (brochure)

6 Vergoeding  Zie brochure  Of : LINK brochure

7 Verlies van recht op BEV  Indien je de opleiding in de loop van de module stopt, onmiddellijk melden werkgever  Uren die je gevolgd hebt kan je in die periode nog opnemen  Onvoldoende nauwgezetheid, max. 10% onwettig afwezig, gerekend per periode (verlies BEV voor 6 maanden), dus max 1 keer ongewettigd afwezig per 3 maanden.  Periode = 3 maanden : sept  nov, dec  feb, maart  mei (+1week juni)

8 Verlies van recht op BEV  Voorbeeld : informatica  1 module loopt van 1 september tot 23 januari  gespreid over 2 trimesters.  Periode van 1/9 tot 30/11 max 1 keer ongewettigd afwezig  Periode van 1/12 tot 23/01 : NOOIT ongewettigd afwezig

9 Wat is gewettigde afwezigheid ?  Ziekte gestaafd door doktersattest of voor ziekte familielid onder hetzelfde dak  Staking openbaar vervoer  Staking of ziekte leraar  Sluiting centrum om bepaalde reden  Uitzonderlijke weersomstandigheden  Afwezigheid om beroepsredenen (attest werkgever !)  Klein verlet

10 Wat is geen gewettigde afwezigheid ?  Verlof/vakantie  Uitzondering : enkel bij verklaring werkgever dat je enkel dan verlof kan opnemen, dus buiten de schoolvakanties  Les vervroegd verlaten : bij controle verificateur : ongewettigd afwezig

11 Gebruik verlof  Geen winstgevende activiteit tijdens BEV, ook niet als werknemer bij andere firma  Je mag max 2 keer mislukken in een eenzelfde module, behalve als het buiten je wil om gebeurt  Wanneer je geslaagd bent voor een module kan je de module niet met volgen met recht op BEV

12 Formaliteiten  Begin schooljaar documenten voor werkgever en aftekenblad afhalen op secretariaat  Voor 31 oktober attest bij werkgever indienen (of zo snel mogelijk als opleiding later start)  Aftekenlijst elke les laten aftekenen door leerkracht, afwezigheidsbewijzen bevestig je aan de aftekenlijst. In geen geval in afwezigheidslijst steken of op secretariaat afgeven. Afwezigheid staven is uw verantwoordelijkheid.

13 Formaliteiten  Vraag aan uw leerkracht niet om een handtekening te zetten indien u de week voordien afwezig bent geweest. Dit is FRAUDE en hij/zij kan hiervoor gestraft worden.  Verlies aftekenlijst : aanwezigheidslijst secretariaat = basis  Aftekenlijst binnen brengen op einde laatste les van de lopende periode  Eerste les van de nieuwe periode : afhalen attest voor werkgever.  Attest aan werkgever overhandigen, NIET VERGETEN


Download ppt "Infosessie betaald educatief verlof BEV Infosessie oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google