De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen? Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen? Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen? Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010

2 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 2 Voorwaarden •Vastbenoemd •Minimumleeftijd 60 jaar Personeelslid krijgt slechts een wedde(ntoelage) tot en met de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt. • 5 jaar staatsdiensten •Ontslag aanbieden •Aanvraag indienen Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum Ideaal: 9 maand vóór de ingangsdatum

3 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 3 Welke prestaties worden opgenomen in de berekening •Overheidsdiensten (noemer 60) •Onderwijsdiensten (noemer 55) •Diplomabonificaties =Het minimum aantal jaren die vereist zijn om het basisdiploma (vereist voor de uitoefening van de functie) te behalen. Zie tabel

4 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 4 Diplomabonificaties DiplomaDuurNoemer Kleuterleider2-3 jaar55 Onderwijzer2 jaar of 3 jaar55 Regent algemene vakken3 jaar55 (diploma behaald vóór 01 januari 1970) Regent algemene vakken2 jaar55 (diploma behaald na 01 januari 1970) Geaggr. L.S.O.2 of 3 jaar55 na onderzoek Geaggr. H.S.O4 jaar55 Regent technische vakken.2 jaar55 Vroegere huishoudregentessen1 jaar55

5 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 5 Weerslag van arbeidsvermindering Sommige dienstonderbrekingen voor vermindering van arbeidsprestaties tellen volledig mee voor de berekening van het rustpensioen en andere dan weer helemaal niet. Daarnaast bestaan er ook dienstonderbrekingen, die meetellen voor het pensioen, maar tot een zekere grens. •Deze grens noemt men de 20%-regel. Zij houdt in dat de gezamenlijke duur van deze welomschreven dienstonderbrekingen niet meer mag bedragen dan 20% van de effectief geleverde prestaties tijdens onderwijsloopbaan. Alle periodes van afwezigheid, die deze 20%-grens overschrijden tellen niet meer mee voor de pensioenberekening. Voorbeeld •Voor iemand die 20 jaren dienst heeft, die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen, kunnen hierondervermelde diensten voor maximum 4 jaren in aanmerking genomen worden.

6 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 6 dienstonderbrekingen onderworpen aan de 20%-regel •Het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen •Het verlof voor verminderde prestaties wegens de leeftijd van 50 jaar •Het verlof voor verminderde prestaties wegens 2 of meer kinderen beneden de 14 jaar •Zelf of automatisch gevalideerde loopbaanonderbrekingen (GLBO/VLBO, GLBO50+) met een maximum van 5 jaar •Het borstvoedingsverlof •De volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en bonus voor personeelsleden geboren na 31-12-1946!!!!!!!!!!

7 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 7 Welke diensten tellen altijd mee voor het pensioen? •Ziekteverlof en verlof wegens verminderde prestaties wegens ziekte •Arbeidsongeval •De militaire diensten. •De gevalideerde perioden van loopbaanonderbreking wegens palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en medische bijstand.

8 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 8 Dienstonderbrekingen die nooit meetellen voor het pensioen •alle afwezigheden voor verminderde prestaties •de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden •niet-gevalideerde loopbaanonderbrekingen •politiek verlof •afwezigheid lange duur om familiale redenen •…

9 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 9 Voorbeeld Loopbaan Duur werkelijk periodes gepresteerde diensten van afwezigheid (20%) 1-9-1975 tot 31-08-1990 15 jaar voltijdse prestaties ___ 1-9-1990 tot 31-08-1992 2 j. x 50% = 1 j. 2 j. x 50% = 1 j. VVP/SF(50%)___ 1-9-1992 tot 31-08-1993 1 j. VLBO - ambtshalve gevalideerd ___ 1-09-1993 tot 31-8-1994 VLBO - niet gevalideerd _________________ 1-9-1994 tot 31-08-1995 1 j.x50% = 6 m. GLBO - niet gevalideerd __________________________ 1-9-1995 tot 31-8-19972 j. x 50 % = 1 j. 2 j.x50%= 1 j. VVP/SF – 50%___ 1-9-1997 tot 31-8-2005 8 j. voltijdse prestaties___ Totaal 25 jaar en 6 maanden 3 jaar = 306 maanden = 36 maanden

10 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 10 Voorbeeld -20% van de werkelijk gepresteerde diensten : 20% van 306 maanden = 61,2 maanden -de duur van de verloven die vallen onder de 20% regel = 36 maanden -36 maanden < 61,2maanden -dit betekent dat deze 36 maanden in aanmerking komen voor het pensioen

11 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 11 Info pensioenberekening •Op website van de Pensioendienst voor de Overheidsector (PDOS) –http://www.pdos.fgov.behttp://www.pdos.fgov.be –Ga naar “contact”  “inlichtingenbureausinlichtingenbureaus

12 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen 12 Cumulatie •U geniet een pensioen en u wenst nog te werken? •http://www.pdos.fgov.be/pdos/faq/faq_903. htmhttp://www.pdos.fgov.be/pdos/faq/faq_903. htm


Download ppt "Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen? Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google