De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen?
Scholengroep Sint-Rembert Januari 2010

2 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen
Voorwaarden Vastbenoemd Minimumleeftijd 60 jaar Personeelslid krijgt slechts een wedde(ntoelage) tot en met de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt. 5 jaar staatsdiensten Ontslag aanbieden Aanvraag indienen Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum Ideaal: 9 maand vóór de ingangsdatum Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

3 Welke prestaties worden opgenomen in de berekening
Overheidsdiensten (noemer 60) Onderwijsdiensten (noemer 55) Diplomabonificaties =Het minimum aantal jaren die vereist zijn om het basisdiploma (vereist voor de uitoefening van de functie) te behalen. Zie tabel Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

4 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen
Diplomabonificaties Diploma Duur Noemer Kleuterleider 2-3 jaar 55 Onderwijzer 2 jaar of 3 jaar Regent algemene vakken 3 jaar (diploma behaald vóór 01 januari 1970) 2 jaar (diploma behaald na 01 januari 1970) Geaggr. L.S.O. 2 of 3 jaar na onderzoek Geaggr. H.S.O 4 jaar Regent technische vakken. Vroegere huishoudregentessen 1 jaar Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

5 Weerslag van arbeidsvermindering
Sommige dienstonderbrekingen voor vermindering van arbeidsprestaties tellen volledig mee voor de berekening van het rustpensioen en andere dan weer helemaal niet. Daarnaast bestaan er ook dienstonderbrekingen, die meetellen voor het pensioen, maar tot een zekere grens. Deze grens noemt men de 20%-regel. Zij houdt in dat de gezamenlijke duur van deze welomschreven dienstonderbrekingen niet meer mag bedragen dan 20% van de effectief geleverde prestaties tijdens onderwijsloopbaan. Alle periodes van afwezigheid, die deze 20%-grens overschrijden tellen niet meer mee voor de pensioenberekening. Voorbeeld Voor iemand die 20 jaren dienst heeft, die in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen, kunnen hierondervermelde diensten voor maximum 4 jaren in aanmerking genomen worden. Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

6 dienstonderbrekingen onderworpen aan de 20%-regel
Het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen Het verlof voor verminderde prestaties wegens de leeftijd van 50 jaar Het verlof voor verminderde prestaties wegens 2 of meer kinderen beneden de 14 jaar Zelf of automatisch gevalideerde loopbaanonderbrekingen (GLBO/VLBO, GLBO50+) met een maximum van 5 jaar Het borstvoedingsverlof De volledige terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen en bonus voor personeelsleden geboren na !!!!!!!!!! Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

7 Welke diensten tellen altijd mee voor het pensioen?
Ziekteverlof en verlof wegens verminderde prestaties wegens ziekte Arbeidsongeval De militaire diensten. De gevalideerde perioden van loopbaanonderbreking wegens palliatieve zorgen, ouderschapsverlof en medische bijstand. Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

8 Dienstonderbrekingen die nooit meetellen voor het pensioen
alle afwezigheden voor verminderde prestaties de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden niet-gevalideerde loopbaanonderbrekingen politiek verlof afwezigheid lange duur om familiale redenen Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

9 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen
Voorbeeld Loopbaan Duur werkelijk periodes gepresteerde diensten van afwezigheid (20%) tot jaar voltijdse prestaties ___ tot j. x 50% = 1 j j. x 50% = 1 j. VVP/SF(50%) ___ tot j. VLBO - ambtshalve gevalideerd ___ tot VLBO - niet gevalideerd _________________ tot j.x50% = 6 m. GLBO - niet gevalideerd __________________________ tot j. x 50 % = 1 j j.x50%= 1 j. VVP/SF – 50% ___ tot j. voltijdse prestaties ___ Totaal jaar en 6 maanden jaar = 306 maanden = 36 maanden Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

10 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen
Voorbeeld 20% van de werkelijk gepresteerde diensten : 20% van 306 maanden = 61,2 maanden de duur van de verloven die vallen onder de 20% regel = 36 maanden 36 maanden < 61,2maanden dit betekent dat deze 36 maanden in aanmerking komen voor het pensioen Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

11 Info pensioenberekening
Op website van de Pensioendienst voor de Overheidsector (PDOS) Ga naar “contact”  “inlichtingenbureaus Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen

12 Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen
Cumulatie U geniet een pensioen en u wenst nog te werken? Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen


Download ppt "Wat is de invloed van de verlofstelsels op mijn pensioen?"

Verwante presentaties


Ads door Google