De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Wetgeving  Nieuw besluit van de Vlaamse regering van 4 september 2009  Gewijzigde omzendbrief PERS/2005/21 van 25 oktober 2005 betreffende de cumulatieregeling  Gewijzigde omzendbrief 13CC/IF/GDH van 6 oktober 2000 betreffende schaarste aan onderwijsverstrekkers - opnieuw in actieve dienst treden  Nieuwe omzendbrief PERS/2009/11 van 25/09/2009 – een gepensioneerde die in het onderwijs in dienst treedt  Terug te vinden op:

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Doelstelling  Wijzigingen regelgeving Cumulatie vanaf 01/09/09  Onderscheid kennen tussen hoofdambt en bijbetrekking  Bezoldigingswijze bepalen van bijbetrekking en vervanging van sommige afwezigheden  Wijzigingen regelgeving Herindiensttreding en Gepensioneerden vanaf 01/09/09  Elektronische melding aan het werkstation

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud Doelstelling 1.Algemene bepalingen 2.Cumulatie binnen het onderwijs 3.Bezoldigingswijze 4.Herindiensttreding 5.Gepensioneerden

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene bepalingen  Cumulatie ‘Buiten het onderwijs’ wordt niet meer opgevraagd. Geen rekening houden met:  Inkomsten (501) van zelfstandige of loontrekkende  Voltijdse prestaties als loontrekkende  GEEN RL-8 meer

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 1 Een personeelslid is voor 7/22 aangesteld als leraar in het DKO. Daarnaast heeft het nog een opdracht van 38/38 als medewerker bij de gemeente.  De school moet niet langer via een RL 8 meedelen of het richtgetal werd overschreden (netto-belastbaar: €12 400) en of het al of niet om een voltijdse prestatie buiten het onderwijs gaat.

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 2 Een personeelslid is voor 14/22 en 3/20 aangesteld als leraar in het DKO. Daarnaast heeft hij nog inkomsten als orkestmusicus.  De school moet niet langer via een RL 8 meedelen of het richtgetal werd overschreden (netto-belastbaar: € ).

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene bepalingen  Geen rekening meer houden met:  Hoger onderwijs  Centra voor basiseducatie  Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling  Tellen niet mee voor de maximumgrens van 140%

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 3 Leraar DKO voor 19/22 + nog een aanstelling in het hoger onderwijs voor 50%.  De opdracht in het hoger onderwijs wordt beschouwd als een opdracht buiten het onderwijs  voor bezoldiging DKO geen rekening meer houden met prestaties in het hoger onderwijs.

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene bepalingen  Maximale bezoldiging van onderwijsprestaties tot 140%  Opgelet: dit maximum zal voor BBA zelden of nooit bereikt worden  Waarvoor geldt deze nieuwe maximumgrens wel? −FT in dagonderwijs + bijbetrekking in DKO (leraar, begeleider, studiemeester-opvoeder,… −FT în dagonderwijs + hoofdambt in DKO, indien opsteller −bezoldiging nu mogelijk voor maximum 140% i.p.v. 133%  Onbezoldigde dienstonderbrekingen tellen niet mee  Afschaffing 2/3-regeling in CVO en DKO

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 4 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: school A (SO): 14/20 school B (SO): 6/20 school C (DKO): 10/20  Hoofdambt: 14/20 (A) + 6/20 (B) Bijbetrekking: 8/20 (C) = 140% Niet-subsidieerbaar: 2/20 (C)

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 5  Een personeelslid heeft volgende opdrachten: School A (BaO): 24/24 onderwijzer School B (DKO): 19/38 opsteller  Hoofdambt: 24/24 (A) Hoofdambt: 16/38 (B) = 140% Niet-subsidieerbaar: 3/38 (B)

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Cumulatie binnen het onderwijs Principes van vaststelling blijven voor: - Hoofdambt - Bijbetrekking (enkel nog door cumulatie binnen onderwijs) - Best bezoldigd ambt

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hoofdambt/bijbetrekking  Onderwijsopdracht in het DKO wordt bijbetrekking wanneer: het personeelslid reeds een ambt met volledige prestaties uitoefent in het dagonderwijs (SO en/of BaO).  Onderwijsopdracht in het DKO blijft hoofdambt indien dit niet het geval is

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Hoofdambt/bijbetrekking  Ambt met volledige prestaties:  voor een lid van het onderwijzend- en het hulpopvoedend personeel zijn de prestaties volledig wanneer aan één of meerdere scholen in het dagonderwijs ten minste het minimum aantal lesuren dat voor zijn/haar ambt is vastgelegd wordt gepresteerd (via ponderatie de eenheid bereiken). Beperking van het aantal uren van de bijkomende prestaties in het DKO die nog voor bezoldiging in aanmerking komen (140%) en bezoldiging als bijbetrekking.

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 6 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: SO: 11/22 en 18/36 DKO: 5/20 Ponderatie: 11/22 = 5000/ /36 = 5000/ /10000 Opdracht in SO = hoofdambt (fulltime) Opdracht in DKO = bijbetrekking

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Best bezoldigd ambt  Bezoldigingswijze van onderwijsdiensten gepresteerd in hoofdambt die de FT overschrijden: - hetzij enkel in het DKO - hetzij in een combinatie van onvolledige prestaties in het dagonderwijs + onvolledige prestaties in het DKO.  Berekening van het maandsalaris:  10/20 (501) + 12/22 (301) - Jaarsalaris (501) x 1/12 x 10/20 - Jaarsalaris (301) x 1/12 x 12/22  22/22 (301) + 4/20 (501) - Jaarsalaris (301) x 1/12 x 22/22 - Jaarsalaris (501) x 1/12 x 4/20  Maar beperking brutosalaris tot FT salaris best bezoldigd ambt.  10/20 x /22 x 301 = maximum 501 FT  22/22 x /20 x 501 = maximum 501 FT

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 7 Een personeelslid heeft volgende opdrachten (enkel DKO):  8/20 salarisschaal 501 (10 j anc)  17/22 salarisschaal 301 (10 j anc) Bezoldiging voor 24 uur volledig en voor 1 uur gedeeltelijk. Aftopping aan salaris voor 20/20, ssc 501, 10 j anc = GEEN WIJZIGING AAN BEZOLDIGING VOOR BBA

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 8 Een personeelslid heeft volgende opdrachten:  SO: 11/22 salarisschaal 301 (15 j anc)  DKO: 12/20 salarisschaal 347 (15 j anc) Bezoldiging voor:  21 uur volledig  voor 22e uur gedeeltelijk  23 e uur niet bezoldigd Aftopping aan salaris voor 20/20, ssc 347, 15 j anc = GEEN WIJZIGING AAN BEZOLDIGING VOOR BBA

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 9 Een personeelslid heeft volgende opdrachten: Leraar: 11/22 + 5/20 = hoofdambt Opsteller: 26/38 = hoofdambt Bezoldiging: Leraar 11/22 + 5/20 140% Opsteller 25/38 Niet subsidieerbaar: 1/38 Leraar + Opsteller: geen BBA (ambt van opsteller nooit bijbetrekking)

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldigingswijze 3.1. Recht op bezoldiging - bijbetrekking - vervanging van sommige afwezigheden 3.2. Bezoldiging van bijbetrekking 3.3. Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Recht op bezoldiging 1.Beperking qua te bezoldigen uren: Prestaties in het onderwijs ten minste gelijk aan ambt met volledige prestaties Beperking van de bijkomende prestaties in het onderwijs met 40% (zie opmerking m.b.t. toepassing van BBA!).

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Recht op bezoldiging 2.Geen ander geschikt kandidaat gevonden:  Voorwaarden: −Nagaan of iemand kan aangesteld worden overeenkomstig TBSOB/R/W −Voorrangsregeling tijdelijken gerespecteerd −Geen verklaring op eer meer nodig vanaf 1/9/09

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging van bijbetrekking Uitbreiding betere bezoldiging van bijbetrekking  Voor wie?  Alle ambten en personeelscategorieën  Alle onderwijsniveaus  Wat is de ‘betere bezoldiging’?  Noemer uit hoofdambt  Geldelijke anciënniteit uit hoofdambt  Begrenzing tot 140%

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging van bijbetrekking  Wat is het verschil met hoofdambt?  Hogere fiscale afhoudingen voor bijbetrekking  Jaarwedde wordt verminderd met de indexbijslag voor bijbetrekking (= 1137,54 euro)  Nettoverschil met hoofdambt  Geen recht op UB, VG en EJT

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging van bijbetrekking  Gevolg?  Bijbetrekking ‘klassiek stelsel’ of overgangsregeling bestaat niet meer  1 vorm van bijbetrekking over de niveaus heen  Geen verklaring op eer meer nodig

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 10 Een personeelslid met 10 jaar geldelijke anciënniteit heeft de volgende opdrachten:  SO: 13/20 + 8/22  DKO: 8/22 Bezoldiging:  SO: hoofdambt 13/20 + 8/22, 10 j anc  DKO: bijbetrekking 8/22, 10 j anc

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 11 Een personeelslid DKO geniet van de overgangsmaatregel vanuit 1982 en staat als vastbenoemde in bijbetrekking met 5 jaar geblokkeerde geldelijke anciënniteit voor een opdracht van 4/22. Bezoldiging vanaf 1 september 2009:  Bijbetrekking 4/22, 32 jaar anc.

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden  Soorten:  VKA (ato 1 en ato 2), enkel BaO en SO  VBS (ato 1 en ato 2), enkel SO  Vervanging van DO 119 indien afwezigheid <10 werkdagen  Vervanging in 1-of 2klassige vestigingsplaatsen indien afwezigheid <10 werkdagen, enkel BaO  Vervanging in een bevorderingsambt indien afwezigheid <10 werkdagen

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldiging van een vervanging van sommige afwezigheden  Bezoldiging? -In hoofdambt -Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling van andere opdrachten -Tellen niet mee voor 140%  Bezoldiging van de al lopende opdracht(en) wijzigt niet, de nieuwe opdracht is steeds in hoofdambt en er is geen beperking tot 140%

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 12 VKA (ATO 1 én ATO 2) Een personeelslid heeft in het DKO een lopende opdracht van 18/22. Bijkomend presteert zij gedurende één dag een VKA van 22/22 in het SO.  Hoofdambt: 18/22 DKO Speciaal hoofdambt: 22/22 SO

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 13 VKA (ATO 1 én ATO 2) Een personeelslid heeft in het DKO een lopende opdracht van 6/22. Daarnaast wordt hij voor 24/24 in het BaO aangesteld in VKA ATO 2 gedurende een maand.  Hoofdambt: 6/22 DKO Speciaal hoofdambt: 24/24 BaO

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 14 Vervanging van een omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (DO 119) Een personeelslid heeft een lopende opdracht van 12/20 als leraar DKO. Het vervangt bijkomend een collega die minder dan 10 werkdagen afwezig is wegens omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind voor een opdracht van 22/22.  Hoofdambt: 12/20 Speciaal hoofdambt: 22/22

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 15 Vervanging van een directeur Een personeelslid heeft een lopende opdracht van 19/22 als leraar DKO. Bijkomend vervangt hij de directeur van de school voor 20/20 aangezien deze afwezig is wegens ziekte gedurende 1 werkdag.  Hoofdambt: 19/22 Speciaal hoofdambt: 20/20

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten Herindiensttreders  Uitbreiding naar:  Alle ambten en personeelscategorieën  Alle onderwijsniveaus (ook CVO en DKO)  Voor wie? Personeelsleden met:  VVP  AVP  TBSPA  DTBS58+  VTBS58+ en Bonus  Wanneer?  Indien geen ander geschikt kandidaat (geen verklaring op eer meer nodig)

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Herindiensttreders  Bezoldiging? -Als tijdelijke in hoofdambt -Geen invloed op de hoofd/bijambtbepaling van andere opdrachten -Tellen WEL mee voor 140%  Elektronische melding:  RL-1  Veld “Herwaardering”  Code 01: “Herintreder”

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 16 Een leraar DKO is voor 22/22 vast benoemd en is voor 11/22 met Bonus. Hij treedt opnieuw in actieve dienst voor 7/20, ato 1 als leraar DKO. Bezoldiging : 11/22 vast + 11/22 wachtgeld bonus + 7/20 tijdelijk Opmerking: het wachtgeld wegens bonus of VTBS58+ heeft geen invloed op de 140% bezoldiging Elektronische melding: RL-1: 22/22 met DO107 Bonus voor 11/22 RL-1: 7/20, ato 1, code 01 in veld “Herwaardering” Beide RL-1’s in 1 bericht zenden

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 17 Een leraar DKO is voor 18/22 vast benoemd en neemt voor 5/22 TBSPA. Hij treedt voor één maand opnieuw in actieve dienst voor 22/22. Bezoldiging: 13/22 vast + 18/22 tijdelijk (hoofdambt) 4/22 niet subsidieerbaar (boven 140%) Elektronische melding: RL-1: 18/22 met DO098 TBSPA voor 5/22 RL-1: 22/22, ato 1, code 01 in veld “Herwaardering” Beide RL-1’s in 1 bericht zenden

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gepensioneerden  Voor wie?  Alle definitief gepensioneerden (niet enkel uit het onderwijs) −Jonger dan 65 jaar (opbouw TADD, …) −Ouder dan 65 jaar (geen opbouw TADD)  Bezoldiging?  Gewone tijdelijke opdracht (met VG, EJT en UB)  Geldelijke anciënniteit Opgelet: Cumulatiegrenzen pensioen zijn van toepassing! Personeelslid moet zelf nagaan of er effecten zijn op pensioenbedrag.  Wanneer?  Indien geen ander geschikt kandidaat gevonden (geen verklaring op eer meer nodig)

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Gepensioneerden  Elektronische melding:  RL 1  Veld “Herwaardering”  Code 04: “werken na pensioen”  Niet als HI (herindiensttreder)

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 18 Een gepensioneerde leraar DKO van 66 jaar met een geldelijke anciënniteit van 30 jaar wordt aangesteld als begeleider voor 12/22 (ATO 1).  RL-1: ambt begeleider, ato 1, 12/22, code 04 in veld “Herwaardering” volledige geldelijke anciënniteit verwerft geen dienstanciënniteit kan geen TADD-rechten verwerven

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 19 Een gepensioneerde ambtenaar van 60 jaar met een geldelijke anciënniteit van 33 jaar (na validering van andere diensten) wordt aangesteld als leraar folkviool voor 11/22 (ATO 2).  RL-1: instrument folkviool, ato 2, 11/22, code 04 in veld “Herwaardering” volledige geldelijke anciënniteit (na validering) verwerft dienstanciënniteit kan TADD-rechten verwerven


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 – 2010 Cumulatie."

Verwante presentaties


Ads door Google