De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi Overzicht VERLOVEN  Verminderde prestaties (VVP/AVP)  Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)  Loopbaanonderbreking (LBO) 2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

3 www.agodi.be AgODi Verminderde prestaties 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation 3 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

4 www.agodi.be AgODi Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj) 4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

5 www.agodi.be AgODi Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015) 5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

6 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist 6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

7 www.agodi.be AgODi  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume 7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

8 www.agodi.be AgODi VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur 8 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

9 www.agodi.be AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf 01-07-1982) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) 9 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

10 www.agodi.be AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee 10 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

11 www.agodi.be AgODi Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties 11 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

12 www.agodi.be AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van 01-09-2012 tot 31-08-2013  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen 12 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

13 www.agodi.be AgODi Overzicht TBSPA 1.Reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Aanvang, duur en einde 5.Prestaties tijdens periode TBSPA 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten 13 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

14 www.agodi.be AgODi Reglementering  TBSPA = Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  Reglementering:  BVR 16/10/2009  omzendbrief van 24/09/2009 14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

15 www.agodi.be AgODi Voorwaarden  voor alle personeelscategorieën  zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden  geen bijkomende voorwaarden  toestemming schoolbestuur is vereist 15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

16 www.agodi.be AgODi Volume-aanvang-duur-einde  te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan  aanvang: op elk moment  duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar)  einde:geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) 16 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

17 www.agodi.be AgODi Prestaties tijdens TBSPA  in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen – eventueel via systeem van “herindiensttreders”  buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten 17 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

18 www.agodi.be AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Voorbeeld:  voltijds vast benoemd onderwijzer neemt TBSPA voor 24/24 van 01/09/2012 tot 31/08/2013  RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u DO 098 van 01/09/2012 met einddatum 31/08/2013 18 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

19 www.agodi.be AgODi Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation 19 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

20 www.agodi.be AgODi Herindiensttreders  om tekort aan personeel op te vangen  in alle personeelscategorieën  kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA  geen ander geschikt kandidaat gevonden  verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort 20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

21 www.agodi.be AgODi Herindiensttreders  voorbeeld elektronische melding : tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1  school A : RL-1 onderwijzer (24/24) met DO 010 voor 6/24  school B : RL-1 onderwijzer (12/24) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) 21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

22 www.agodi.be AgODi Vragen? 22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

23 www.agodi.be AgODi Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang, einde en duur 6.LBO voor een beroepsopleiding 7.Aanvraag 8.Melding aan het werkstation 9.Aandachtspunten 23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

24 www.agodi.be AgODi Reglementering  KB van 12/08/1991  BVR van 09/09/2011  Omzendbrief van 15/06/2011 (pers/2011/05) 24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

25 www.agodi.be AgODi Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) 1/5 : LBO-1/5 (DO 151)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j  Halftijds : HLBO50+ (DO 029)  1/5 : LBO50+ - 1/5 (DO 153)  GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j  Halftijds : HLBO55+ (DO 182)  1/5 : LBO55+ - 1/5 (DO 183) 25 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

26 www.agodi.be AgODi Soorten  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV) 1/5 : LBOOV-1/5 (DO 154)  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/5 : LBOPZ-1/5 (DO 156)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/5 : LBOMB-1/5 (DO 155) 26 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

27 www.agodi.be AgODi Soorten  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5 : LBOBO-1/5 (DO 152) 27 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

28 www.agodi.be AgODi Toepassingsgebied GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd recht - 1/5= gunst! Absoluut recht (indien voldaan aan voorwaarden!) 28 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

29 www.agodi.be AgODi Voorwaarden GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht - 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (afronden naar boven) Min. leeftijd 55 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid 29 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

30 www.agodi.be AgODi Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2012: 12/24 vast benoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5)  GLBO55+ is niet-OK (niet half en niet 1/5) 30 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

31 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 2 17/24 vast benoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO: half en 1/5 zijn OK!  GLBO55+ kan halftijds mét voorwaarde! Voorwaarden 31 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

32 www.agodi.be AgODi Voorwaarden Voorbeeld 3 24/24 vast benoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk zorgcoördinator (TAO)  VLBO is OK  GLBO is OK (zowel half als 1/5)  GLBO55+ is OK (zowel half als 1/5): TAO! 32 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

33 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 4 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2012 tot 21/12/2012 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden 33 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

34 www.agodi.be AgODi Aanvang–einde–duur (1) GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (extra opmerkingen)opmerkingen 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen)uitzonderingen Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 Duur tot en met vooravond pensioen/uitstap VLBO : 60 maanden GLBO : 60 maanden (half + 1/5 samen) Dus 10 jaar maximum 34 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

35 www.agodi.be AgODi Aanvang-einde-duur (1) Opmerkingen bij GLBO55+:GLBO55+  overstap van 1/5 naar halftijds  eens gestopt = altijd gestopt  in 3 situaties nog GLBO50+ mogelijk : 1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/2012 2. aanvraag vόόr 1/7/2012 bij RVA 3. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start 35 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

36 www.agodi.be AgODi Aanvang-einde-duur (1) Uitzonderingen aanvang gewone LBO:gewone LBO  na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming  na ouderschapsverlof (volume!)  opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand  administratief medewerker 36 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

37 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2012 tot 25/11/2012  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2012 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 07/01/2013 tot 06/04/2013  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5) Aanvang (voorbeelden) 37 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

38 www.agodi.be AgODi Voorbeeld 3 GLBO van 01/09/2012 tot 31/08/2013  19/11/2012 tot 18/12/2012  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  19/12/2012 (aansluitend)  GLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 25/09/2012:  ingangsdatum maandag 1/10/2012  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang (voorbeelden) 38 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

39 www.agodi.be AgODi Aanvang–einde–duur (2) LBOOV (V-H-1/5) Aanvang -geen vaste datum -uiterlijk vooravond 12 e verjaardag kind Eindelaatste dag aangevraagde periode Duur kind geboren < 8/3/12Kind geboren ≥ 8/3/12 recht op (mdn) met uitkering recht op (mdn) met uitkering VLBOOV4344 HLBOOV8688 LBOOV-1/5201520 39 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

40 www.agodi.be AgODi Aanvang-einde-duur (2) Opmerkingen bij ouderschapsverlof:  éénmalig extra maanden nieuwe regelgeving opnemen  tijdelijk aangesteld: max. 10 (12) mdn  periode opsplitsen voor/na zomervakantie  meerling: OV mogelijk voor elk kind  Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠ ouderschapsverlof van LBO 40 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

41 www.agodi.be AgODi Aanvang–einde–duur (3) LBOMB (V-H-1/5) LBOPZ (V-H-1/5) Aanvangeerste dag van de week volgend op aanvraagdatum Einddatumlaatste dag aangevraagde periode (of overlijden patient) Duur -aanvraag : min. 1 mnd en max. 3 mnd -max. 12 mnd volledig of 24 mnd gedeeltelijk -moet geen volledige maand zijn boven 1 mnd -uitzondering : alleenstaande en kind < 16j : verdubbeling mdn 1 maand ononderbroken + eventueel verlengen met 1 maand 41 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

42 www.agodi.be AgODi LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 VLBOBO van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 contingent VLBO: - 3 maanden 42 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

43 www.agodi.be AgODi Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA: zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie: zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch)zie wetwijs 43 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

44 www.agodi.be AgODi  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA  kan per mail via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Meldingen aan WS 44 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

45 www.agodi.be AgODi  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden & VKA niet mogelijk  LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel  LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting!  indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en periode die voorbij is moet omgezet worden naar TBSPA of AVP (uitzonderingen = overlevingspensioen en OV bij kind geboren voor 8/3/2012) Aandachtspunten 45 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

46 www.agodi.be AgODi Vragen? En na vandaag ? - www.ond.vlaanderen.be/wetwijs - uw werkstation 46 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google