De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht VERLOVEN  Verminderde prestaties (VVP/AVP)  Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)  Loopbaanonderbreking (LBO) 2 Opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Verminderde prestaties 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation 3 Opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj) 4 Opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015) 5 Opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist 6 Opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume 7 Opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur 8 Opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf ) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) 9 Opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee 10 Opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties 11 Opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen 12 Opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi Overzicht TBSPA 1.Reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Aanvang, duur en einde 5.Prestaties tijdens periode TBSPA 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten 13 Opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi Reglementering  TBSPA = Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  Reglementering:  BVR 16/10/2009  omzendbrief van 24/09/ Opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi Voorwaarden  voor alle personeelscategorieën  zowel voor vast benoemde als voor tijdelijke personeelsleden  geen bijkomende voorwaarden  toestemming schoolbestuur is vereist 15 Opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi Volume-aanvang-duur-einde  te nemen voor de volledige opdracht of een deel ervan  aanvang: op elk moment  duur: naar keuze (wel beperkt tot max. 5 jaar)  einde:geen vaste einddatum (zoals overeengekomen met werkgever) 16 Opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi Prestaties tijdens TBSPA  in het onderwijs: personeelslid kan een onderwijsopdracht (opnieuw) opnemen – eventueel via systeem van “herindiensttreders”  buiten het onderwijs: activiteiten buiten het onderwijs zijn toegelaten 17 Opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Voorbeeld:  voltijds vast benoemd onderwijzer neemt TBSPA voor 24/24 van 01/09/2012 tot 31/08/2013  RL-1 onderwijzer ATO 4 voor 24/24 met 24u DO 098 van 01/09/2012 met einddatum 31/08/ Opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation 19 Opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi Herindiensttreders  om tekort aan personeel op te vangen  in alle personeelscategorieën  kan zowel bij VVP/AVP als bij TBSPA  geen ander geschikt kandidaat gevonden  verlofstelsel wordt (geheel of gedeeltelijk) opgeschort 20 Opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi Herindiensttreders  voorbeeld elektronische melding : tijdelijk onderwijzer (24/24) in school A met VVPSFR (voor 6/24) – opnieuw in dienst in school B (voor 12/24) van 16/1 tem 20/1  school A : RL-1 onderwijzer (24/24) met DO 010 voor 6/24  school B : RL-1 onderwijzer (12/24) met code 01 (= herintreder) in veld “herwaardering” (van 16/1 tot 20/1) 21 Opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi Vragen? 22 Opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang, einde en duur 6.LBO voor een beroepsopleiding 7.Aanvraag 8.Melding aan het werkstation 9.Aandachtspunten 23 Opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi Reglementering  KB van 12/08/1991  BVR van 09/09/2011  Omzendbrief van 15/06/2011 (pers/2011/05) 24 Opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk: halftijds : HLBO (DO 028) (GLBO) 1/5 : LBO-1/5 (DO 151)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j  Halftijds : HLBO50+ (DO 029)  1/5 : LBO /5 (DO 153)  GLBO55+: gedeeltelijk vanaf 55j  Halftijds : HLBO55+ (DO 182)  1/5 : LBO /5 (DO 183) 25 Opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi Soorten  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : halftijds : HLBOOV (DO 122) (GLBOOV) 1/5 : LBOOV-1/5 (DO 154)  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOPZ (DO 089) (GLBOPZ) 1/5 : LBOPZ-1/5 (DO 156)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOMB (DO 105) (GLBOMB) 1/5 : LBOMB-1/5 (DO 155) 26 Opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi Soorten  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk: halftijds : HLBOBO (DO 094) (GLBOBO) 1/5 : LBOBO-1/5 (DO 152) 27 Opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Toepassingsgebied GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt - H=geconditioneerd recht - 1/5= gunst! - V en H = geconditioneerd recht - 1/5= gunst! Absoluut recht (indien voldaan aan voorwaarden!) 28 Opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Voorwaarden GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) LBOOV (V-H-1/5) LBOPZ-LBOMB (V-H-1/5) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij halftijdse loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO Prestaties bij 1/5 loopbaanonderbreking : - aangesteld zijn voor een voltijdse opdracht - 4/5 van een voltijdse opdracht blijven presteren tijdens de LBO (afronden naar boven) Min. leeftijd 55 jaar Starten vόόr kind 12 jaar wordt ! - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid 29 Opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2012: 12/24 vast benoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK (niet half en niet 1/5)  GLBO55+ is niet-OK (niet half en niet 1/5) 30 Opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Voorbeeld 2 17/24 vast benoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO: half en 1/5 zijn OK!  GLBO55+ kan halftijds mét voorwaarde! Voorwaarden 31 Opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Voorwaarden Voorbeeld 3 24/24 vast benoemd + 12/24 verlof TAO + 18/36 tijdelijk zorgcoördinator (TAO)  VLBO is OK  GLBO is OK (zowel half als 1/5)  GLBO55+ is OK (zowel half als 1/5): TAO! 32 Opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Voorbeeld 4 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2012 tot 21/12/2012 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden 33 Opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi Aanvang–einde–duur (1) GLBO 55+ (H-1/5) Gewone LBO (V-H-1/5) Aanvang 1 september of 1 oktober (extra opmerkingen)opmerkingen 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen)uitzonderingen Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 Duur tot en met vooravond pensioen/uitstap VLBO : 60 maanden GLBO : 60 maanden (half + 1/5 samen) Dus 10 jaar maximum 34 Opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi Aanvang-einde-duur (1) Opmerkingen bij GLBO55+:GLBO55+  overstap van 1/5 naar halftijds  eens gestopt = altijd gestopt  in 3 situaties nog GLBO50+ mogelijk : 1. GLBO50+ was al bezig op 1/7/ aanvraag vόόr 1/7/2012 bij RVA 3. beroepsloopbaan ≥ 28j bij start 35 Opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi Aanvang-einde-duur (1) Uitzonderingen aanvang gewone LBO:gewone LBO  na bevallingsverlof, bedreiging beroepsziekte, moederschapsbescherming  na ouderschapsverlof (volume!)  opschorting door ouderschapsverlof, palliatieve zorgen of medische bijstand  administratief medewerker 36 Opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2012 tot 25/11/2012  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2012 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 07/01/2013 tot 06/04/2013  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO (noch halftijds, noch 1/5) Aanvang (voorbeelden) 37 Opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi Voorbeeld 3 GLBO van 01/09/2012 tot 31/08/2013  19/11/2012 tot 18/12/2012  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  19/12/2012 (aansluitend)  GLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 25/09/2012:  ingangsdatum maandag 1/10/2012  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang (voorbeelden) 38 Opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi Aanvang–einde–duur (2) LBOOV (V-H-1/5) Aanvang -geen vaste datum -uiterlijk vooravond 12 e verjaardag kind Eindelaatste dag aangevraagde periode Duur kind geboren < 8/3/12Kind geboren ≥ 8/3/12 recht op (mdn) met uitkering recht op (mdn) met uitkering VLBOOV4344 HLBOOV8688 LBOOV-1/ Opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi Aanvang-einde-duur (2) Opmerkingen bij ouderschapsverlof:  éénmalig extra maanden nieuwe regelgeving opnemen  tijdelijk aangesteld: max. 10 (12) mdn  periode opsplitsen voor/na zomervakantie  meerling: OV mogelijk voor elk kind  Onbezoldigd ouderschapsverlof ≠ ouderschapsverlof van LBO 40 Opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi Aanvang–einde–duur (3) LBOMB (V-H-1/5) LBOPZ (V-H-1/5) Aanvangeerste dag van de week volgend op aanvraagdatum Einddatumlaatste dag aangevraagde periode (of overlijden patient) Duur -aanvraag : min. 1 mnd en max. 3 mnd -max. 12 mnd volledig of 24 mnd gedeeltelijk -moet geen volledige maand zijn boven 1 mnd -uitzondering : alleenstaande en kind < 16j : verdubbeling mdn 1 maand ononderbroken + eventueel verlengen met 1 maand 41 Opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 60 maanden Voorbeeld: opleiding bij Syntra van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 VLBOBO van 17/09/2012 t.e.m. 21/12/2012 contingent VLBO: - 3 maanden 42 Opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA: zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie: zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (aanvraag kan ook elektronisch)zie wetwijs 43 Opleiding schoolsecretariaten

44 AgODi  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA  kan per mail via Meldingen aan WS 44 Opleiding schoolsecretariaten

45 AgODi  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden & VKA niet mogelijk  LBO wordt niet opgeschort door een ander verlofstelsel  LBO na TBS ziekte of onbezoldigd ziek kan niet zonder effectieve werkhervatting!  indien geen uitkering RVA -> geen LBO mogelijk en periode die voorbij is moet omgezet worden naar TBSPA of AVP (uitzonderingen = overlevingspensioen en OV bij kind geboren voor 8/3/2012) Aandachtspunten 45 Opleiding schoolsecretariaten

46 AgODi Vragen? En na vandaag ? - - uw werkstation 46 Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google