De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi HET PENSIOENDOSSIER

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering  Wet van 21/07/1844  Eenheidswet van 14/02/1961  Wet van 15/05/1984  Wet van 28/12/2011, Titel 8, Hoofdstuk 1  allen op  geconsol. wetg.www.just.fgov.be  OZ 12/10/2012 ref. PERS/2012/07  Via wetwijs  pensioenwetwijs

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud 1.Algemene beginselen van een overheidspensioen 2.Het onmiddellijk rustpensioen 3.Uitgesteld rustpensioen 4.Vroegtijdige pensionering wegens ziekte  definitief vervroegd rustpensioen  tijdelijk vervroegd rustpensioen 5.Ambtshalve pensionering 6.Overlevingspensioen 7.Capelo

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Algemene beginselen van een overheidspensioen

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Basisvoorwaarden  Vastbenoemd  Nooit voor 60 jaar  Uitgezonderd pensioen wegens ziekte  Vanaf de P-datum  5 jaar staatsdiensten  Ontslag aanbieden  Aanvraag indienen

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geen recht op een staatspensioen  Personeelsleden die nooit vastbenoemd werden  CODO’s en GECO’s  Onderwijsdiensten gepresteerd na een voorgaand ontslag uit een vastbenoemde opdracht  Indien geen nieuwe vaste benoeming

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvraagtermijnen  Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum  Indien de aanvraag later dan 1 jaar na de ingangsdatum wordt aangevraagd zal de betaling pas ingaan op de eerste van de maand volgend op de aanvraag  Ideaal: 1 jaar vóór de ingangsdatum

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvraag  Pensioen moet altijd aangevraagd worden  Bij de PDOS  Adres: zie omzendbrief  PDOS zal antwoorden aan:  School  Personeelslid

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Documenten  Document “Pensioenaanvraag” van de Administratie der Pensioenen  1 exemplaar  Wetwijs   trefwoord: pensioen (aanvraag)

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Zendingen  RL4 met de datum van oppensioenstelling  Niet vergeten!  Anders reusachtige terugvordering!  Na goedkeuring aanvraag PDOS  AgODi controleert de juistheid van de pensioendatum niet!

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Welke prestaties worden opgenomen in de berekening?  Onderwijsdiensten (noemer 55)  Overheidsdiensten (noemer 60)  Diplomabonificaties  leerkrachten SO/DKO aan noemer 55  bijkomend aantal jaren afhankelijk van basisdiploma (hoger onderwijs of universiteit)  indien geen 20 jaren dienst die in aanmerking komen voor een rustpensioen: beperking wanneer diploma niet financieel gevalideerd

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Welke periodes worden opgenomen in de berekening?  Leeftijdscomplement: bijkomend percentage bovenop het pensioenbedrag  Nieuwe regeling wordt uitgewerkt

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Info pensioenberekening  Op website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)   Ga naar “contact”  “pensioenpunten”  Via Wetwijs

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Het onmiddellijk rustpensioen

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Maximumleeftijd  Personeelslid moet met pensioen gaan na de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt.  Jaarlijkse verlenging met 1 schooljaar mogelijk mits goedkeuring IM  Blijft vaste benoeming behouden  Kan ook als tijdelijke terugkeren (PEN- code)

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Maximumleeftijd MVDP  Met pensioen op de eerste van de maand volgend op de 65 ste verjaardag  Verlenging is mogelijk telkens met 1 jaar

17 AgODi 2. Minimumleeftijd  Geboren vóór 1953  60 jaar  Geboren vanaf 1953  Vroegste pensioendatum (=P-datum) hangt af van loopbaanvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi 2. Loopbaanvoorwaarden  Zie brochure op  Icoontje hervorming brochure  s/pension_reform.03.nl.pdf s/pension_reform.03.nl.pdf  Breuk 1/55  MVDP in dienst na 01/11/1972: breuk 1/60  Recht op pensioen vanaf 1 ste v/d maand volgend op 65 jaar  Ongeacht loopbaan opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Het uitgesteld rustpensioen

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  Vanaf P-datum  In het onderwijs in dienst geweest zijn na 31/12/1976  Speciale aandacht voor personeelsleden die ontslag namen uit het onderwijs en daarna opnieuw in het onderwijs stapten

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvraagprocedure  Indienen 1 jaar voor P-datum  School niet betrokken

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vroegtijdige pensionering wegens ziekte

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Situatie  Vastbenoemd  Geen leeftijds- of loopbaanvoorwaarde  Terbeschikkinggesteld wegens ziekte  Op verzoek van het werkstation roept “MEDEX – cel Pensioenen” het personeelslid op  MEDEX treft beslissing  Definitief ongeschikt  Ongeschikt voor huidige functie  Tijdelijk rustpensioen

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Definitief ongeschikt  Ambtshalve pensionering op de eerste dag van de maand volgend op de betekening aan het personeelslid  Beroepsmogelijkheid  beslissing bevestigd  eerste beslissing blijft van kracht  nieuwe beslissing  gaat in op de eerste van de maand volgend op de betekening aan betrokkene  indien alleen wijziging betreffende artikel 11  oorspronkelijke datum blijft behouden

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Definitief ongeschikt PENSIOENAANVRAAG  Ten laatste 1 jaar na de ingangsdatum van de pensionering

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ongeschikt voor huidige functie  MEDEX-beslissing: personeelslid niet geschikt voor huidig ambt maar wel voor een ander ambt  Keuze personeelslid: TBSOB of TBS ziekte Keuze TBS ziekte  Blijft TBS ziekte  pensionering 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid −Ingangsdatum 1 ste van de maand erop volgend

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ongeschikt voor huidige functie Keuze TBSOB  IM kan personeelslid TBSOB te stellen  IM weigert  blijft TBS ziekte  IM stelt TBSOB  in organieke betrekking!  Geen opdracht 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid  verplichte pensionering  Ingangsdatum 1 ste van de maand er op volgend  Bij wedertewerkstelling geen recht op pensionering wegens ziekte  Betrekking waarvoor TBSOB wordt VACANT

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ongeschikt voor huidige functie PENSIOENAANVRAAG  Enkele maanden voor het verstrijken van de termijn

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk rustpensioen  MEDEX-beslissing: tijdelijk arbeidsongeschikt  Ten hoogste twee jaar  Daarna definitieve beslissing  opnieuw arbeidsgeschikt  definitief arbeidsongeschikt  Gedurende tijdelijke ongeschiktheid krijgt het personeelslid een tijdelijk rustpensioen  Aanvraag : op dezelfde wijze als bij een gewoon rustpensioen

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk rustpensioen  Dit pensioen moet ook aangevraagd worden  Zelfde documenten en termijnen als voor een gewoon rustpensioen  Elektronische zending: RL2, code 095  Betrekking mag niet vacant verklaard worden  Geen ontslag

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk rustpensioen: opnieuw arbeidsgeschikt  Personeelslid moet zijn vastbenoemde opdracht terug opnemen  Periode van afwezigheid wordt in anciënniteit opgenomen  Personeelslid behoudt aanspraak op een selectie- of bevorderingsambt of op een hogere salarisschaal

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Tijdelijk rustpensioen: definitief arbeidsongeschikt  Personeelslid gaat definitief met pensioen  Geen nieuwe pensioenaanvraag nodig  Elektronische zending RL4 met datum oppensioenstelling  Gesloten scholen: PERS 3

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambtshalve pensionering

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Ambtshalve pensionering dagen ziek na de leeftijd van 60 jaar 2.Geen terbeschikkingstelling na de P-datum indien 30 jaren dienst

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten dagen ziek na 60 jaar  Vastbenoemd  365 dagen ziek na leeftijd van 60 jaar  Niet aaneensluitend  Komen niet in aanmerking voor de berekening van de 365 dagen, afwezigheid wegens:  arbeidsongeval of beroepsziekte  VVP ziekte: wordt proportioneel aangerekend

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten dagen ziek na 60 jaar  Aanvraag  vanaf het moment dat de grens van 365 dagen nadert

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst  P-datum is bereikt  30 jaar dienst  Berekening 30 dienstjaren  alle onderwijsdiensten  overheidsdiensten  militaire dienst  diplomabonificatie  telt niet mee: nuttige ervaring

38 AgODi opleiding schoolsecretariaten Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst  Uitzonderingen  gedeeltelijke TBSOB  gereaffecteerd of wedertewerkgesteld  TBSPA  Bonus  Ingangsdatum: eerste van de maand volgend op het voorkomen van de situatie

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overlevingspensioen

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voor wie  Echtgeno(o)t(e) van een overleden personeelslid uit het onderwijs  ook geldig voor uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) voor de periode dat hij/zij gehuwd was met de overledene tijdens diens/haar onderwijsloopbaan  Kinderen waarvan beide ouders overleden zijn

41 AgODi 7. Capelo  Alle personeelsleden ontvangen een loopbaanfiche van de PDOS  Periode  Oudste eerst  Loopbaanfiche controleren op juistheid  Indien fouten  WS contacteren opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi 7. Capelo: loopbaanoverzicht  Elementen:  Diploma −Alleen indien minstens hoger onderwijs in volledig leerplan  Loopbaangegevens −Onderwijsdiensten −Andere overheden −Geen privé- of zelfstandige diensten  Salarisgegevens −Periode −Alleen voor vast benoemde opdrachten in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi 7. Diploma opleiding schoolsecretariaten

44 AgODi 7. Loopbaangegevens opleiding schoolsecretariaten

45 AgODi 7. Salarisopgave opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER."

Verwante presentaties


Ads door Google