De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 2 Reglementering  Wet van 21/07/1844  Eenheidswet van 14/02/1961  Wet van 15/05/1984  Wet van 28/12/2011, Titel 8, Hoofdstuk 1  allen op www.just.fgov.be  geconsol. wetg.www.just.fgov.be  OZ 12/10/2012 ref. PERS/2012/07  Via wetwijs  pensioenwetwijs

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 3 Inhoud 1.Algemene beginselen van een overheidspensioen 2.Het onmiddellijk rustpensioen 3.Uitgesteld rustpensioen 4.Vroegtijdige pensionering wegens ziekte  definitief vervroegd rustpensioen  tijdelijk vervroegd rustpensioen 5.Ambtshalve pensionering 6.Overlevingspensioen 7.Capelo

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 4 1. Algemene beginselen van een overheidspensioen

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 5 1. Basisvoorwaarden  Vastbenoemd  Nooit voor 60 jaar  Uitgezonderd pensioen wegens ziekte  Vanaf de P-datum  5 jaar staatsdiensten  Ontslag aanbieden  Aanvraag indienen

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 6 1. Geen recht op een staatspensioen  Personeelsleden die nooit vastbenoemd werden  CODO’s en GECO’s  Onderwijsdiensten gepresteerd na een voorgaand ontslag uit een vastbenoemde opdracht  Indien geen nieuwe vaste benoeming

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 7 1. Aanvraagtermijnen  Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum  Indien de aanvraag later dan 1 jaar na de ingangsdatum wordt aangevraagd zal de betaling pas ingaan op de eerste van de maand volgend op de aanvraag  Ideaal: 1 jaar vóór de ingangsdatum

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 8 1. Aanvraag  Pensioen moet altijd aangevraagd worden  Bij de PDOS  Adres: zie omzendbrief  PDOS zal antwoorden aan:  School  Personeelslid

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 9 1. Documenten  Document “Pensioenaanvraag” van de Administratie der Pensioenen  1 exemplaar  Wetwijs  http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs  trefwoord: pensioen (aanvraag)

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 10 1. Zendingen  RL4 met de datum van oppensioenstelling  Niet vergeten!  Anders reusachtige terugvordering!  Na goedkeuring aanvraag PDOS  AgODi controleert de juistheid van de pensioendatum niet!

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 11 1. Welke prestaties worden opgenomen in de berekening?  Onderwijsdiensten (noemer 55)  Overheidsdiensten (noemer 60)  Diplomabonificaties  leerkrachten SO/DKO aan noemer 55  bijkomend aantal jaren afhankelijk van basisdiploma (hoger onderwijs of universiteit)  indien geen 20 jaren dienst die in aanmerking komen voor een rustpensioen: beperking wanneer diploma niet financieel gevalideerd

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 12 1. Welke periodes worden opgenomen in de berekening?  Leeftijdscomplement: bijkomend percentage bovenop het pensioenbedrag  Nieuwe regeling wordt uitgewerkt

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 13 1. Info pensioenberekening  Op website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)  http://www.pdos.fgov.be http://www.pdos.fgov.be  Ga naar “contact”  “pensioenpunten”  Via Wetwijs

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 14 2. Het onmiddellijk rustpensioen

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 15 2. Maximumleeftijd  Personeelslid moet met pensioen gaan na de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt.  Jaarlijkse verlenging met 1 schooljaar mogelijk mits goedkeuring IM  Blijft vaste benoeming behouden  Kan ook als tijdelijke terugkeren (PEN- code)

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 16 2. Maximumleeftijd MVDP  Met pensioen op de eerste van de maand volgend op de 65 ste verjaardag  Verlenging is mogelijk telkens met 1 jaar

17 www.agodi.be AgODi 2. Minimumleeftijd  Geboren vóór 1953  60 jaar  Geboren vanaf 1953  Vroegste pensioendatum (=P-datum) hangt af van loopbaanvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 17

18 www.agodi.be AgODi 2. Loopbaanvoorwaarden  Zie brochure op www.pdos.bewww.pdos.be  Icoontje hervorming brochure  http://pdos.fgov.be/pdos/pdf/professional s/pension_reform.03.nl.pdf http://pdos.fgov.be/pdos/pdf/professional s/pension_reform.03.nl.pdf  Breuk 1/55  MVDP in dienst na 01/11/1972: breuk 1/60  Recht op pensioen vanaf 1 ste v/d maand volgend op 65 jaar  Ongeacht loopbaan opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 18

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 19 3. Het uitgesteld rustpensioen

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 20 3. Voorwaarden  Vanaf P-datum  In het onderwijs in dienst geweest zijn na 31/12/1976  Speciale aandacht voor personeelsleden die ontslag namen uit het onderwijs en daarna opnieuw in het onderwijs stapten

21 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 21 3. Aanvraagprocedure  Indienen 1 jaar voor P-datum  School niet betrokken

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 22 4. Vroegtijdige pensionering wegens ziekte

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 23 4. Situatie  Vastbenoemd  Geen leeftijds- of loopbaanvoorwaarde  Terbeschikkinggesteld wegens ziekte  Op verzoek van het werkstation roept “MEDEX – cel Pensioenen” het personeelslid op  MEDEX treft beslissing  Definitief ongeschikt  Ongeschikt voor huidige functie  Tijdelijk rustpensioen

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 24 4. Definitief ongeschikt  Ambtshalve pensionering op de eerste dag van de maand volgend op de betekening aan het personeelslid  Beroepsmogelijkheid  beslissing bevestigd  eerste beslissing blijft van kracht  nieuwe beslissing  gaat in op de eerste van de maand volgend op de betekening aan betrokkene  indien alleen wijziging betreffende artikel 11  oorspronkelijke datum blijft behouden

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 25 4. Definitief ongeschikt PENSIOENAANVRAAG  Ten laatste 1 jaar na de ingangsdatum van de pensionering

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 26 4. Ongeschikt voor huidige functie  MEDEX-beslissing: personeelslid niet geschikt voor huidig ambt maar wel voor een ander ambt  Keuze personeelslid: TBSOB of TBS ziekte Keuze TBS ziekte  Blijft TBS ziekte  pensionering 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid −Ingangsdatum 1 ste van de maand erop volgend

27 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 27 4. Ongeschikt voor huidige functie Keuze TBSOB  IM kan personeelslid TBSOB te stellen  IM weigert  blijft TBS ziekte  IM stelt TBSOB  in organieke betrekking!  Geen opdracht 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid  verplichte pensionering  Ingangsdatum 1 ste van de maand er op volgend  Bij wedertewerkstelling geen recht op pensionering wegens ziekte  Betrekking waarvoor TBSOB wordt VACANT

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 28 4. Ongeschikt voor huidige functie PENSIOENAANVRAAG  Enkele maanden voor het verstrijken van de termijn

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 29 4. Tijdelijk rustpensioen  MEDEX-beslissing: tijdelijk arbeidsongeschikt  Ten hoogste twee jaar  Daarna definitieve beslissing  opnieuw arbeidsgeschikt  definitief arbeidsongeschikt  Gedurende tijdelijke ongeschiktheid krijgt het personeelslid een tijdelijk rustpensioen  Aanvraag : op dezelfde wijze als bij een gewoon rustpensioen

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 30 4. Tijdelijk rustpensioen  Dit pensioen moet ook aangevraagd worden  Zelfde documenten en termijnen als voor een gewoon rustpensioen  Elektronische zending: RL2, code 095  Betrekking mag niet vacant verklaard worden  Geen ontslag

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 31 4. Tijdelijk rustpensioen: opnieuw arbeidsgeschikt  Personeelslid moet zijn vastbenoemde opdracht terug opnemen  Periode van afwezigheid wordt in anciënniteit opgenomen  Personeelslid behoudt aanspraak op een selectie- of bevorderingsambt of op een hogere salarisschaal

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 32 4. Tijdelijk rustpensioen: definitief arbeidsongeschikt  Personeelslid gaat definitief met pensioen  Geen nieuwe pensioenaanvraag nodig  Elektronische zending RL4 met datum oppensioenstelling  Gesloten scholen: PERS 3

33 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 33 5. Ambtshalve pensionering

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 34 5. Ambtshalve pensionering 1.365 dagen ziek na de leeftijd van 60 jaar 2.Geen terbeschikkingstelling na de P-datum indien 30 jaren dienst

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 35 5.1. 365 dagen ziek na 60 jaar  Vastbenoemd  365 dagen ziek na leeftijd van 60 jaar  Niet aaneensluitend  Komen niet in aanmerking voor de berekening van de 365 dagen, afwezigheid wegens:  arbeidsongeval of beroepsziekte  VVP ziekte: wordt proportioneel aangerekend

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 36 5.1. 365 dagen ziek na 60 jaar  Aanvraag  vanaf het moment dat de grens van 365 dagen nadert

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 37 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst  P-datum is bereikt  30 jaar dienst  Berekening 30 dienstjaren  alle onderwijsdiensten  overheidsdiensten  militaire dienst  diplomabonificatie  telt niet mee: nuttige ervaring

38 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 38 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst  Uitzonderingen  gedeeltelijke TBSOB  gereaffecteerd of wedertewerkgesteld  TBSPA  Bonus  Ingangsdatum: eerste van de maand volgend op het voorkomen van de situatie

39 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 39 6. Overlevingspensioen

40 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 40 6. Voor wie  Echtgeno(o)t(e) van een overleden personeelslid uit het onderwijs  ook geldig voor uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) voor de periode dat hij/zij gehuwd was met de overledene tijdens diens/haar onderwijsloopbaan  Kinderen waarvan beide ouders overleden zijn

41 www.agodi.be AgODi 7. Capelo  Alle personeelsleden ontvangen een loopbaanfiche van de PDOS  Periode 2013-2016  Oudste eerst  Loopbaanfiche controleren op juistheid  Indien fouten  WS contacteren opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 41

42 www.agodi.be AgODi 7. Capelo: loopbaanoverzicht  Elementen:  Diploma −Alleen indien minstens hoger onderwijs in volledig leerplan  Loopbaangegevens −Onderwijsdiensten −Andere overheden −Geen privé- of zelfstandige diensten  Salarisgegevens −Periode 2006-2010 −Alleen voor vast benoemde opdrachten in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 42

43 www.agodi.be AgODi 7. Diploma opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 43

44 www.agodi.be AgODi 7. Loopbaangegevens opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 44

45 www.agodi.be AgODi 7. Salarisopgave opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 45


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi HET PENSIOENDOSSIER."

Verwante presentaties


Ads door Google