De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET PENSIOENDOSSIER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET PENSIOENDOSSIER."— Transcript van de presentatie:

1 HET PENSIOENDOSSIER

2 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Reglementering Wet van 21/07/1844 Eenheidswet van 14/02/1961 Wet van 15/05/1984 Wet van 28/12/2011, Titel 8, Hoofdstuk 1 allen op  geconsol. wetg. OZ 12/10/2012 ref. PERS/2012/07 Via wetwijs  pensioen opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
Inhoud Algemene beginselen van een overheidspensioen Het onmiddellijk rustpensioen Uitgesteld rustpensioen Vroegtijdige pensionering wegens ziekte definitief vervroegd rustpensioen tijdelijk vervroegd rustpensioen Ambtshalve pensionering Overlevingspensioen Capelo opleiding schoolsecretariaten

4 1. Algemene beginselen van een overheidspensioen
opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1. Basisvoorwaarden Vastbenoemd Nooit voor 60 jaar Uitgezonderd pensioen wegens ziekte Vanaf de P-datum 5 jaar staatsdiensten Ontslag aanbieden Aanvraag indienen opleiding schoolsecretariaten

6 1. Geen recht op een staatspensioen
Personeelsleden die nooit vastbenoemd werden CODO’s en GECO’s Onderwijsdiensten gepresteerd na een voorgaand ontslag uit een vastbenoemde opdracht Indien geen nieuwe vaste benoeming opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1. Aanvraagtermijnen Ten vroegste 1 jaar vóór en nooit later dan 1 jaar na de ingangsdatum Indien de aanvraag later dan 1 jaar na de ingangsdatum wordt aangevraagd zal de betaling pas ingaan op de eerste van de maand volgend op de aanvraag Ideaal: 1 jaar vóór de ingangsdatum opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1. Aanvraag Pensioen moet altijd aangevraagd worden Bij de PDOS Adres: zie omzendbrief PDOS zal antwoorden aan: School Personeelslid opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1. Documenten Document “Pensioenaanvraag” van de Administratie der Pensioenen 1 exemplaar Wetwijs trefwoord: pensioen (aanvraag) opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
1. Zendingen RL4 met de datum van oppensioenstelling Niet vergeten! Anders reusachtige terugvordering! Na goedkeuring aanvraag PDOS AgODi controleert de juistheid van de pensioendatum niet! opleiding schoolsecretariaten

11 1. Welke prestaties worden opgenomen in de berekening?
Onderwijsdiensten (noemer 55) Overheidsdiensten (noemer 60) Diplomabonificaties leerkrachten SO/DKO aan noemer 55 bijkomend aantal jaren afhankelijk van basisdiploma (hoger onderwijs of universiteit) indien geen 20 jaren dienst die in aanmerking komen voor een rustpensioen: beperking wanneer diploma niet financieel gevalideerd opleiding schoolsecretariaten

12 1. Welke periodes worden opgenomen in de berekening?
Leeftijdscomplement: bijkomend percentage bovenop het pensioenbedrag Nieuwe regeling wordt uitgewerkt opleiding schoolsecretariaten

13 1. Info pensioenberekening
Op website van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) Ga naar “contact”  “pensioenpunten” Via Wetwijs opleiding schoolsecretariaten

14 2. Het onmiddellijk rustpensioen
opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
2. Maximumleeftijd Personeelslid moet met pensioen gaan na de laatste dag van het schooljaar waarin hij/zij 65 jaar oud wordt. Jaarlijkse verlenging met 1 schooljaar mogelijk mits goedkeuring IM Blijft vaste benoeming behouden Kan ook als tijdelijke terugkeren (PEN-code) opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
2. Maximumleeftijd MVDP Met pensioen op de eerste van de maand volgend op de 65ste verjaardag Verlenging is mogelijk telkens met 1 jaar opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
2. Minimumleeftijd Geboren vóór 1953 60 jaar Geboren vanaf 1953 Vroegste pensioendatum (=P-datum) hangt af van loopbaanvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
2. Loopbaanvoorwaarden Zie brochure op Icoontje hervorming brochure Breuk 1/55 MVDP in dienst na 01/11/1972: breuk 1/60 Recht op pensioen vanaf 1ste v/d maand volgend op 65 jaar Ongeacht loopbaan opleiding schoolsecretariaten

19 3. Het uitgesteld rustpensioen
opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
3. Voorwaarden Vanaf P-datum In het onderwijs in dienst geweest zijn na 31/12/1976 Speciale aandacht voor personeelsleden die ontslag namen uit het onderwijs en daarna opnieuw in het onderwijs stapten opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
3. Aanvraagprocedure Indienen 1 jaar voor P-datum School niet betrokken opleiding schoolsecretariaten

22 4. Vroegtijdige pensionering wegens ziekte
opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
4. Situatie Vastbenoemd Geen leeftijds- of loopbaanvoorwaarde Terbeschikkinggesteld wegens ziekte Op verzoek van het werkstation roept “MEDEX – cel Pensioenen” het personeelslid op MEDEX treft beslissing Definitief ongeschikt Ongeschikt voor huidige functie Tijdelijk rustpensioen opleiding schoolsecretariaten

24 4. Definitief ongeschikt
Ambtshalve pensionering op de eerste dag van de maand volgend op de betekening aan het personeelslid Beroepsmogelijkheid beslissing bevestigd  eerste beslissing blijft van kracht nieuwe beslissing  gaat in op de eerste van de maand volgend op de betekening aan betrokkene indien alleen wijziging betreffende artikel 11  oorspronkelijke datum blijft behouden opleiding schoolsecretariaten

25 4. Definitief ongeschikt
PENSIOENAANVRAAG Ten laatste 1 jaar na de ingangsdatum van de pensionering opleiding schoolsecretariaten

26 4. Ongeschikt voor huidige functie
MEDEX-beslissing: personeelslid niet geschikt voor huidig ambt maar wel voor een ander ambt Keuze personeelslid: TBSOB of TBS ziekte Keuze TBS ziekte Blijft TBS ziekte pensionering 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid Ingangsdatum 1ste van de maand erop volgend opleiding schoolsecretariaten

27 4. Ongeschikt voor huidige functie
Keuze TBSOB IM kan personeelslid TBSOB te stellen IM weigert  blijft TBS ziekte IM stelt TBSOB  in organieke betrekking! Geen opdracht 12 maanden na de verklaring van ongeschiktheid  verplichte pensionering Ingangsdatum 1ste van de maand er op volgend Bij wedertewerkstelling geen recht op pensionering wegens ziekte Betrekking waarvoor TBSOB wordt VACANT opleiding schoolsecretariaten

28 4. Ongeschikt voor huidige functie
PENSIOENAANVRAAG Enkele maanden voor het verstrijken van de termijn opleiding schoolsecretariaten

29 4. Tijdelijk rustpensioen
MEDEX-beslissing: tijdelijk arbeidsongeschikt Ten hoogste twee jaar Daarna definitieve beslissing opnieuw arbeidsgeschikt definitief arbeidsongeschikt Gedurende tijdelijke ongeschiktheid krijgt het personeelslid een tijdelijk rustpensioen Aanvraag : op dezelfde wijze als bij een gewoon rustpensioen opleiding schoolsecretariaten

30 4. Tijdelijk rustpensioen
Dit pensioen moet ook aangevraagd worden Zelfde documenten en termijnen als voor een gewoon rustpensioen Elektronische zending: RL2, code 095 Betrekking mag niet vacant verklaard worden Geen ontslag opleiding schoolsecretariaten

31 4. Tijdelijk rustpensioen: opnieuw arbeidsgeschikt
Personeelslid moet zijn vastbenoemde opdracht terug opnemen Periode van afwezigheid wordt in anciënniteit opgenomen Personeelslid behoudt aanspraak op een selectie- of bevorderingsambt of op een hogere salarisschaal opleiding schoolsecretariaten

32 4. Tijdelijk rustpensioen: definitief arbeidsongeschikt
Personeelslid gaat definitief met pensioen Geen nieuwe pensioenaanvraag nodig Elektronische zending RL4 met datum oppensioenstelling Gesloten scholen: PERS 3 opleiding schoolsecretariaten

33 5. Ambtshalve pensionering
opleiding schoolsecretariaten

34 5. Ambtshalve pensionering
365 dagen ziek na de leeftijd van 60 jaar Geen terbeschikkingstelling na de P-datum indien 30 jaren dienst opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
dagen ziek na 60 jaar Vastbenoemd 365 dagen ziek na leeftijd van 60 jaar Niet aaneensluitend Komen niet in aanmerking voor de berekening van de 365 dagen, afwezigheid wegens: arbeidsongeval of beroepsziekte VVP ziekte: wordt proportioneel aangerekend opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
dagen ziek na 60 jaar Aanvraag vanaf het moment dat de grens van 365 dagen nadert opleiding schoolsecretariaten

37 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst
P-datum is bereikt 30 jaar dienst Berekening 30 dienstjaren alle onderwijsdiensten overheidsdiensten militaire dienst diplomabonificatie telt niet mee: nuttige ervaring opleiding schoolsecretariaten

38 5.2. Geen TBS na P-datum indien 30 jaar dienst
Uitzonderingen gedeeltelijke TBSOB gereaffecteerd of wedertewerkgesteld TBSPA Bonus Ingangsdatum: eerste van de maand volgend op het voorkomen van de situatie opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
6. Overlevingspensioen opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
6. Voor wie Echtgeno(o)t(e) van een overleden personeelslid uit het onderwijs ook geldig voor uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e) voor de periode dat hij/zij gehuwd was met de overledene tijdens diens/haar onderwijsloopbaan Kinderen waarvan beide ouders overleden zijn opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
7. Capelo Alle personeelsleden ontvangen een loopbaanfiche van de PDOS Periode Oudste eerst Loopbaanfiche controleren op juistheid Indien fouten  WS contacteren opleiding schoolsecretariaten

42 7. Capelo: loopbaanoverzicht
Elementen: Diploma Alleen indien minstens hoger onderwijs in volledig leerplan Loopbaangegevens Onderwijsdiensten Andere overheden Geen privé- of zelfstandige diensten Salarisgegevens Periode Alleen voor vast benoemde opdrachten in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

43 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
7. Diploma opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
7. Loopbaangegevens opleiding schoolsecretariaten

45 opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013
7. Salarisopgave opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "HET PENSIOENDOSSIER."

Verwante presentaties


Ads door Google