De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde prestaties Terbeschikkingstelling TBS persoonlijke aangelegenheden 1

2 De algemene stelsels: -Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking (GLBO) -Gedeeltelijke loopbaanonderbreking 55+ (GLBO55+) -Loopbaanonderbreking voor een beroepsopleiding (LBOBO) 2

3 De specifieke stelsels: -Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (LBOOV) -Loopbaanonderbreking voor medische bijstand (LBOMB) -Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorg (LBOPZ) 3

4 * Reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar ** te presteren opdracht afronden naar boven (vb HLBO wordt 11/21, LBO-1/5 wordt 18/22, 20/24…) 4

5 - met inkomsten uit een politiek mandaat - met een bijkomende activiteit als loontrekkende  die reeds uitgeoefend werd (minstens 3 maand) voor de loopbaanonderbreking te samen met opdrachten in het onderwijs  waarvan de tewerkstellingsbreuk niet groter is dan deze van de geschorste arbeidsprestaties voorbeeld: LBO voor 10/20 en 20/38 in privé kan niet - met de uitoefening van een zelfstandige activiteit  uitsluitend bij een VLBO én slechts gedurende één jaar 5

6 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof * Binnen de periode van aanstelling 6

7 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Indien LBOOV genomen vóór 1/09/12 mogelijkheid om ononderbroken: -1 maand VLBOOV extra op te nemen -2 maanden HLBOOV extra op te nemen -5 tot 14 maanden LBOOV-1/5 extra op te nemen (vroeger maar 6 mnd LBOOV-1/5mogelijk) 7

8 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Zorg voor familielid tot de tweede graad * Binnen de periode van aanstelling Vervroegde hervatting mogelijk bij overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur LBOMB voor kind jonger dan 16 jaar - periode wordt verdubbeld voor alleenstaande ouder 8

9 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Zorg voor om het even wie * Binnen de periode van aanstelling Vervroegde hervatting mogelijk na overlijden – mits goedkeuring schoolbestuur 9

10 Premie van de RVA Het bedrag van de premie kan je vinden op de website van de RVA rubriek loopbaanonderbreking/tijdskrediet bedragen - onderwijs http://rva.be/frames/frameset.aspx?Language=NL&Path=D_opdracht_LBO/&Items=3 Het 2 de jaar LBO wordt de premie met 5% verminderd Aanmoedigingspremie Vlaamse overheid: • een periode van maximum 2 jaar • bij elke volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (algemeen of specifiek) • voorwaarde: indien het personeelslid gedurende de periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking  ononderbroken in eenzelfde arbeidsregeling tewerkgesteld is geweest  effectieve arbeidsprestaties verricht heeft http://www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies/openbare-sector/hoeveel- bedraagt-de-premie 10

11 Voorbeeld: een personeelslid is voor 20/20 vast benoemd 11 algemeen verlofstelsel loopbaanonderbreking niet gepresteerde urenPremie RVA VLBO20/20361,81 HLBO10/20140,91 LBO1/54/2066,71 HLBO55+10/20261,67 LBO1/5 55+4/20133,41 thematisch verlof: ouderschapsverlof - medische bijstand - palliatief verlof niet gepresteerde urenPremie 55-Premie 55+ volledig20/20707,08 halftijds10/20325,92552,84 1/54/20130,37221,34 Aanmoedigingspremie : volledig 110,31 – halftijds 66,19 – één vijfde 44,13

12 Verloven voor verminderde prestaties - gewettigd door sociale of familiale redenen (VVP/SF) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (VVP2k <14j) Afwezigheid voor verminderde prestaties - wegens persoonlijke aangelegenheid (AVP/PA) - voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP 50j) - voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar ten laste hebben (AVP 2k <14j) 12

13 13 VVP = verlof verminderde prestatiesAVP = afwezigheid verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenenPA = persoonlijke aangelegenheden VVP/SFVVP 50j of 2 kinderen <14jAVP/PAAVP 50j of 2 kinderen < 14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaarNiet voor tijdelijke uren volumeten minste 1uur presteren vervangendeonderwijs: geen winstgevendeuitzondering: herintreder activiteiten en hogeschool buiten onderwijs: geenbuiten onderwijs: mogelijk uitz. sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief aanvangbij noodzaak;vaste begindata:vaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april motivering vereist1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duurmaximum 5 jaar alle VVP samengeen maximumduur eindevolgens overeenkomststeeds einde schooljaar (31/8) geldelijkegeen gevolg anciënniteit weddepro rata voor de gepresteerde opdracht

14 14 VVP = verlof verminderde prestaties SF= sociale of familiale redenen VVP/SFVVP 50j of 2 kinderen <14j Hoofdambt Vast benoemd Tijdelijk: reaffecatievrij en aanstelling volledig schooljaar volumeten minste 1uur presteren vervangendeonderwijs: geen winstgevendeuitzondering: herintreder activiteiten buiten onderwijs: geen uitz. sommige politieke verloven zie punt 4.1. van de omzendbrief aanvangbij noodzaak; motivering vereistvaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duurmaximum 5 jaar alle VVP samen eindevolgens overeenkomststeeds einde schooljaar (31/8) geldelijkegeen gevolg anciënniteit weddepro rata voor de gepresteerde opdracht

15 15 AVP = afwezigheid verminderde prestaties PA = persoonlijke aangelegenheden AVP/PAAVP 50j of 2 kinderen < 14j Hoofdambt Vast benoemd Niet voor tijdelijke uren volumeten minste 1uur presteren vervangendeonderwijs: geen winstgevendeuitzondering : herintreder activiteitenen hogeschool buiten onderwijs: mogelijk aanvangvaste begindata: 1 sept, 1 okt, 1 jan, 1 april duurgeen maximumduur eindesteeds einde schooljaar (31/8) geldelijkegeen gevolg anciënniteit weddepro rata voor de gepresteerde opdracht

16 • wie: vastbenoemde personeelsleden of tijdelijke personeelsleden binnen de periode van aanstelling • volume: TBSPA kan genomen worden  voor alle prestaties in één of meerdere instellingen  voor een gedeelte van de prestaties in één of meerdere instellingen • begin- en einddatum: volgens overeenkomst • termijn: alle periodes samen maximum 60 maanden 16

17 Bezoldiging • tijdens een periode TBSPA heeft het personeelslid voor de prestaties waarvoor het ter beschikking gesteld is geen recht op wedde + verlies van geldelijke anciënniteit binnen de maand waarin TBSPA genomen wordt. • weerslag op bezoldiging tijdens zomervakantie: vastbenoemden: vermindering van het salaris tijdens de zomervakantie tijdelijken: de uitgestelde bezoldiging wordt in evenredige mate verminderd Voorbeeld: TBSPA van 15/10 tot 13/12= 60 dagen - verlies wedde op die dagen - 3 maanden verlies geldelijke anc. - 12 dagen niet betaald in de zomervakantie (juli) (60 dagen van 10 maanden = 1/5 1/5 van de zomervakantie = 12 dagen) 17

18 cumulatie • buiten het onderwijs: alles toegelaten • in het onderwijs: - een personeelslid kan tijdens een periode TBSPA een onderwijsopdracht tijdelijk opnemen - dit kan niet als ‘herintreder’ opmerking : het personeelslid verliest het recht op gezondheidzorg en moet zich zelf in orde stellen met ziekenfonds pensioen komt niet in aanmerking 18

19 De omzendbrieven per trefwoord http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/ Cursus schoolsecretariaten http://www.ond.vlaanderen.be/cursusschoolsecretariaten/SOen DKO/cursus_op_papier_SO.htm 19


Download ppt "Loopbaanonderbreking gewone loopbaanonderbreking specifieke loopbaanonderbreking Verminderde prestaties verlof verminderde prestaties afwezigheid verminderde."

Verwante presentaties


Ads door Google