De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde

Verwante presentaties


Presentatie over: "V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde"— Transcript van de presentatie:

1 V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde
Het Rustpensioen Van toepassing op de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie die vast benoemd zijn. V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde

2

3 1. Ambtshalve rustpensioen wegens het bereiken van de uiterste leeftijdsgrens.
Het personeelslid kan zijn functie blijven uitoefenen tot de leeftijd van 65 jaar. Op die leeftijd wordt het ambtshalve gepensioneerd. Uitwerking: op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin men 65 wordt.

4 2. Vervroegd rustpensioen op aanvraag
Het personeelsid maakt vrijwillig een einde aan zijn loopbaan ten vroegste vanaf de volgende leeftijden: Officieren + Calog ! De aanvraag moet bij de overheid worden ingediend, twaalf maand voor de gewenste ingangsdatum van het pensioen Basiskader Middenkader

5 Overgangsmaatregelen
De gevrijwaarde pensioenleeftijd van ex-rijkswachters : Basiskader/Middenkader : 56 jaar Officierskader, ingeschaald op 1 april 2001 in O1, O2, O3, O4, O4bis : 54 jaar Opgelet !!! de personeelsleden van het officierskader, ingeschaald vanaf 1 april 2001 in O2 en die de graad hadden van adjudant of adjudant-chef bij de rijkswacht : 56 jaar . Officierskader ingeschaald op latere datum dan 1 april 2001 in loonschaal O1, O2, O3, O4, O4bis : 56 jaar Officierskader bezoldigd in de loonschaal O5 of O6 : 56 jaar Officierskader bezoldigd in de loonschaal O7 : 58 jaar

6 3. Ambtshalve rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

7 Het minimum aantal dienstjaren als ambtenaar
Teneinde van een rustpensioen te kunnen genieten moet het personeelslid een aantal jaren aanneembare diensten hebben vervuld. Ogenblik van de opruststelling Minimum aantal dienstjaren Opruststelling wegens bereiken uiterste leeftijd van 65 jaar 20 jaar Opruststelling wegens het bereiken leeftijd van 60 jaar 5 jaar Vervroegde pensionering vóór de leeftijd van 60 jaar Opruststelling wegens lichamelijke ongeschiktheid - Opmerking: het uitgesteld rustpensioen noodzaakt een minimum van 5 dienstjaren

8 Welke diensten geven recht op een pensioen ten laste van de openbare schatkist ?
Het gaat om alle werkelijk gepresteerde diensten als vast benoemde ambtenaar: - bij de Staat; - in het onderwijs; - bij de politiediensten; - … Diensten verricht als contractuele of tijdelijke diensten worden eveneens in aanmerking genomen op voorwaarde vast benoemd te zijn geweest.

9 Berekeningswijze van het pensioen
+ = Rustpensioen 1. Referentiewedde ¤ tantième: breukdeel bepaald in functie van de aard van de aanneembare dienstprestaties. Kan verschillen volgens de aard van de aanneembare prestaties.

10 1. De referentiewedde De wedde welke in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het rustpensioen is deze genoten tijdens de laatste vijf jaar van de loopbaan, berekend op basis van de weddenschalen van toepassing op het ogenblik van de op pensioenstelling. Er wordt rekening gehouden met de wedden verbonden aan de functies waarin het personeelslid vanaf vast benoemd werd en in voorkomend geval met ieder weddesupplement dat aan die functie verbonden is.

11 2. Aanneembare diensten en periodes
Naast de effectieve dienstjaren en bepaalde periodes van afwezigheden wordt ook rekening gehouden met tijdsbonificaties. Het bezit van een diploma geeft aanleiding tot een tijdsbonificatie in functie van het studieniveau = minimale duur van de studies en enkel toegekend indien het bezit noodzakelijk was als toetredingsvoorwaarde of benoeming Vermindering van de bonificatie indien: -aanneembare diensten tijdens de studies -een beroepsactiviteit uitgevoerd tijdens studies. -minder dan 20 jaar aanneembare dienstjaren

12 Beperking van het pensioenbedrag

13 Cumul met een beroepsactiviteit

14 Bijzondere maatregel: Het verlof voorafgaand aan de pensionering
Tot 01/04/2006 kunnen de statutaire personeelsleden, wanneer zij aan zekere voorwaarden voldoen, een verlof voorafgaand aan de pensionering bekomen. Voor de lokale politie hangt deze mogelijkheid af van een beslissing van de lokale overheid. Deze periode komt in aanmerking voor de berekening van het pensioen aan een tantième van 1/60

15 Besluit LEVE HET PENSIOEN


Download ppt "V.S.O.A. - Politie Lispet Manu - Vast Afgevaardigde"

Verwante presentaties


Ads door Google