De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Verminderde prestaties: 1.Soorten en reglementering 2.Voorwaarden 3.Volume 4.Schematisch overzicht 5.Opschorting 6.Melding aan het werkstation 7.Aandachtspunten

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering  Twee groepen  Verlof verminderde prestaties (VVP)  Afwezigheid verminderde prestaties (AVP)  Reglementering:  BVR 26/04/1990  omzendbrief van 14/11/2000 (13AC/CR/JVM/hj)

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Soorten  VVP wegens  sociale of familiale redenen (DO 010)  50+ (DO 011)  twee kinderen -14 jaar (DO 012)  AVP wegens  persoonlijke aangelegenheid (DO 013)  50+ (DO 014)  twee kinderen -14 jaar (DO 015)

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden  opdracht uitoefenen in hoofdambt  vastbenoemd zijn  of tijdelijk zijn: enkel VVP (geen AVP) indien aangesteld  voor een volledig schooljaar (in vacante of niet-vacante betrekking)  betrekking(en) niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling  toestemming schoolbestuur is vereist

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten  wekelijkse prestaties: tenminste één volledige lestijd of uur blijven presteren  het volume van het verlof of de afwezigheid voor verminderde prestaties kan gedurende de betrokken periode NIET meer wijzigen Voorbeelden: 1. 15/24 vastbenoemd  VVP of AVP – minstens 1/24 blijven presteren 2. 36/36 tijdelijk (aanstelling volledig schooljaar en reaffectatievrij)  enkel VVP mogelijk - minstens 1/36 blijven presteren (AVP kan niet) Volume

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten VVP - AVP VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j AVP PAAVP 50 j of 2 kinderen <14 j. Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Tijdelijk: - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur Vastbenoemd Niet voor tijdelijke uren Hoofdambt Prestaties: ten minste 1 uur

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PA AVP 50 j of 2 kinderen <14 j. begindata: bij noodzaak vaste begindata: 1-9, 1-10, 1-1 of 1-4 duur: maximum 5 jaar, alle VVP’s samen (vanaf ) geen maximumduur einde: volgens overeenkomst steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8) steeds einde schooljaar (31/8)

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten VVP S/FVVP 50 j of 2 kinderen < 14 j. AVP PAAVP 50 j of 2 kindern < 14 j. - dienstactiviteit - geen gevolg voor geld. anc. - non-activiteit (voor niet-gepresteerde deel) - geen gevolg voor geld. anc. Salaris: pro rata de gepresteerde opdracht - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: 20%- 25% regel - opening van het recht op een rustpensioen: telt mee - berekening: telt niet mee

10 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opschorting  bevallingsverlof  onbezoldigd ouderschapsverlof  ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking .... (zie punt 10 van de omzendbrief) Opgelet  ziekteverlof schort een VVP of AVP niet op  bij TBS wegens ziekte wordt het wachtgeld berekend op de effectieve prestaties

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Elektronische melding  Opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL 1)  Opmerking: opschorting van een VVP of AVP door een ander verlofstelsel  begin- en einddatum VVP/AVP niet aanpassen bij opschorting  Voorbeeld:  VVP50+ van tot  opschorting door een volledige LBO – palliatieve zorgen  VVP50+ niet wijzigen  Enkel RL 2 – volledige LBO - palliatieve zorgen

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aandachtspunten  Checken van voorwaarden  kan het personeelslid deze dienstonderbreking wel nemen?  Dienstonderbreking zo vlug mogelijk zenden  Einddatum VVP - AVP!!!  Zendingen vermijden op einde betaling!  Herindiensttreders (omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH)omzendbrief van 06/10/2000 kenm. 13CC/IF/GDH  Bij twijfel: contacteer uw werkstation

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen?

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Overzicht programma Loopbaanonderbreking 1.Reglementering 2.Soorten loopbaanonderbreking 3.Toepassingsgebied 4.Voorwaarden 5.Aanvang en einde 6.Duur 7.LBO voor een beroepsopleiding 8.Aanvraag 9.Melding aan het werkstation 10.Aandachtspunten

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering  BVR van 16/12/1997  Omzendbrief van 17/07/2007 (pers/2007/04)

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Soorten  LBO: loopbaanonderbreking gewoon stelsel  volledig : VLBO (DO 027)  gedeeltelijk : GLBO (DO 028)  GLBO50+: gedeeltelijk vanaf 50j (DO 029)  LBOOV: ouderschapsverlof  volledig : VLBOOV (DO 097)  gedeeltelijk : GLBOOV (DO 122)

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Soorten  LBOPZ: palliatieve zorgen  volledig : VLBOPZ (DO 087)  gedeeltelijk : GLBOPZ (DO 089)  LBOMB: medische bijstand  volledig : VLBOMB (DO 104)  gedeeltelijk : GLBOMB (DO 105)  LBOBO: beroepsopleiding  volledig : VLBOBO (DO 088)  gedeeltelijk : GLBOBO (DO 094)

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Alle personeelscategorieën Vastbenoemd Enkel vastbenoemde uren! Tijdelijk : - reaffectatievrij - aangesteld voor volledig schooljaar Tijdelijk : - binnen periode aanstelling Hoofdambt Absoluut recht (voldaan aan voorwaarden!) Toepassingsgebied

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Prestaties bij een volledige loopbaanonderbreking : - aangesteld voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht - geen prestaties meer tijdens LBO Prestaties bij een gedeeltelijke loopbaanonderbreking : - aangesteld voor ten minste de helft van een voltijdse opdracht + 1 uur - exact de helft van een voltijdse opdracht tijdens de LBO Min. leeftijd 50 jaar Kind < 4 jaar - PZ = bijstand van zieke in terminale fase - MB = bijstand van een gezins- of familielid

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorwaarden Voorbeeld 1 01/09/2009: 12/24 vastbenoemd  VLBO is OK  GLBO is niet-OK  GLBO50+ is niet-OK

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 2 17/24 vastbenoemd + 7/24 tijdelijk (reaffectatievrij en aangesteld voor een volledig schooljaar)  VLBO is OK  GLBO is OK  GLBO50+ is OK met voorwaarden Voorwaarden

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 3 10/22 vastbenoemd + 12/22 tijdelijk van 1/9/2009 tot 15/12/2009 Enkel mogelijk:  LBO ouderschapsverlof  LBO medische bijstand  LBO palliatieve zorgen Alle andere loopbaanonderbrekingen kunnen niet! Voorwaarden

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvang en einde GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) Aanvang 1 september of 1 oktober (opgelet : uitzonderingen) geen vaste datum eerste dag van de week volgend op de aanvraagdatum Einddatum tot vooravond pensioen/uitstap 31/8 uiterlijk vooravond 4e verjaardag kind laatste dag aangevraagde periode

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 1 Bevallingsverlof van 20/08/2009 tot 25/11/2009  GLBO/VLBO kan pas ingaan op 26/11/2009 Voorbeeld 2 Volledig ouderschapsverlof van 05/01/2010 tot 04/04/2010  aansluitend wel een VLBO (aanvraag vóór OV)  aansluitend geen GLBO Aanvang

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voorbeeld 3 VLBO van 01/09/2009 tot 31/08/2010  17/11/2009 tot 16/12/2009  VLBO of GLBO voor palliatieve zorgen  17/12/2009 (aansluitend)  VLBO Voorbeeld 4 Aanvraag VLBOPZ op dinsdag 29/09/2009:  ingangsdatum maandag 5/10/2009  kan vroeger mits akkoord van schoolbestuur Aanvang

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten Duur GLBO 50+ Gewone LBO (V/G) LBOOV (V/G) LBOPZ-LBOMB (V/G) tot vooravond pensioen of uitstap VLBO : 72 mnd GLBO : 72 mnd (in totaal 12 jaar) VLBOOV : ononderbroken max. 3 mnd GLBOOV : ononderbroken max. 6 mnd PZ : 1 maand ononderbr. + ev. verlenging 1 mnd MB : - aanvraag min. 1 mnd max.3 mnd - max. 12 mnd volledig en 24 mnd gedeeltelijk per patient - moet geen volledige mnd

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten LBO voor een beroepsopleiding  toepassingsgebied en voorwaarden identiek aan andere stelsels  aanvang, duur en einde gelijk aan opleiding  telt mee voor maximum duur van 72 maanden

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanvraag  Toestemming schoolbestuur  Uitkering RVA : zie wetwijszie wetwijs  2 soorten formulieren: −C 61 −C 61-SV  Aanmoedigingspremie : zie wetwijs  bij collega’s van Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economiezie wetwijs

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten  Volledige loopbaanonderbreking  niet-opdrachtgebonden DO - RL 2  Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  opdrachtgebonden DO - RL 1 (met de opdracht)  Documenten voor de werkstations:  document C62 = de goedkeuring door de RVA Meldingen aan WS

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten  tijdens periode van LBO: geen uitbreiding opdracht  herindiensttreden / VKA niet mogelijk  LBO niet opgeschort door ander verlofstelsel  GLBO50+ gestopt = altijd gestopt Aandachtspunten

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten Opgelet :  Ouderschapsverlof in het kader van LBO ≠ Onbezoldigd Ouderschapsverlof!  Weigering LBO door RVA of ministerie: periode omgezet naar TBS-PA Aandachtspunten

32 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vragen? En na vandaag ? - - uw werkstation


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google