De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014

2 www.agodi.be AgODi 2 Leerlingenvervoer Organisatiestructuur opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014 Andere agentschappen AgoDi Departement Onderwijs & Vorming Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds kunstonderwijs Cel leerlingenvervoer Cel …Andere Afdelingen

3 www.agodi.be AgODi 3 Leerlingenvervoer 1.Wat is leerlingenvervoer, individueel en collectief vervoer? 2.Wanneer heeft een leerling recht op leerlingevervoer? 1.Gewoon onderwijs (individueel en collectief vervoer) 2.Buitengewoon onderwijs (individueel en collectief vervoer) 3.Hoe recht op vervoer aanvragen? 1.Gewoon onderwijs 2.Buitengewoon onderwijs 1.Webapplicatie en documenten 4.Omzendbrief 5.Contact & Vragen opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

4 www.agodi.be AgODi 4 1. Leerlingenvervoer, individueel en collectief vervoer  Het leerlingenvervoer omvat het vervoer van en naar school in het buitengewoon onderwijs en het gewoon onderwijs.  Individueel vervoer: de ouders brengen de leerling naar school of de leerling verplaatst zich zelfstandig met trein, bus of metro.  Collectief vervoer: de leerling wordt opgehaald met de bus voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. Collectief vervoer: de leerling wordt opgehaald met de bus voor het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

5 www.agodi.be AgODi 5 2. Wanneer recht op leerlingenvervoer?  De overheid garandeert het recht op vrije schoolkeuze binnen een redelijke afstand in een aantal gevallen. Dit kan op twee manieren:  Door scholen op te nemen in de financierings- of subsidiëringsregeling.  Door tussen te komen in de vervoerskosten naar dergelijke school.  Dit is afzonderlijk geregeld voor het gewoon basis- en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs.  Leerlingen uit het gewoon onderwijs die binnen een redelijke afstand geen vrije-keuzeschool vinden, kunnen onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tussenkomst van de overheid in hun vervoerskosten. Deze leerlingen noemt men rechthebbende leerlingen. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

6 www.agodi.be AgODi 6 2.1 Gewoon basisonderwijs  Ouders hebben de vrije keuze tussen officieel onderwijs en vrij onderwijs.  De redelijke afstand binnen het gewoon basisonderwijs bedraagt 4 kilometer.  Het Gemeenschapsonderwijs organiseert voor de rechthebbende leerlingen zelf gratis leerlingenvervoer en garandeert op die wijze de vrije keuze.  Op basis van art. 25 van het decreet basisonderwijs komt de overheid ook tussen in de vervoerskosten van rechthebbende leerlingen uit het vrij onderwijs (OGO en VGO).  In de zones binnen het zonaal leerlingenvervoer organiseert De Lijn gratis vervoer voor de rechthebbende leerlingen uit alle netten. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

7 www.agodi.be AgODi 7 2.1 Individueel vervoer in het gewoon basisonderwijs  Leerlingen van het gewoon basisonderwijs die binnen de redelijke afstand geen officieel gesubsidieerde of vrij gesubsidieerde school vinden die de vrije keuze verzekert, hebben recht op een tussenkomst in de vervoerskosten.  De ouders van een vrije-keuzeleerling ontvangen een tussenkomst in de kosten van het vervoer van hun kind tot aan de dichtstbijzijnde vrije-keuzeschool, ook al bezoekt dit kind een verder gelegen vrije- keuzeschool.  Een aanvraag voor individueel vervoer gebeurt via het formulier 'Aanvraag van individueel vervoer voor leerlingen uit het gewoon basisonderwijs' (bijlage 10). De onkosten voor het individueel vervoer worden per schooltrimester terugbetaald via de school met het formulier 'Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon basisonderwijs' (bijlage 11). opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

8 www.agodi.be AgODi 8 2.2 Buitengewoon onderwijs  Ouders hebben de vrije keuze tussen een school of vestigingsplaats voor buitengewoon onderwijs uit één van de volgende groepen:  Het Gemeenschapsonderwijs (GO!)  Het gesubsidieerd officieel onderwijs  Het gesubsidieerd vrij onderwijs naargelang van de onderscheiden godsdiensten  Het gesubsidieerd vrij niet-confessioneel onderwijs (niet gebaseerd op een erkende godsdienst)  Een leerling in het buitengewoon onderwijs heeft recht op leerlingenvervoer indien hij de dichtstbijzijnde school in het net van de vrije keuze bezoekt, die het type aanbiedt waarnaar het attest van de leerling verwijst. Binnen het buitengewoon onderwijs bestaat er geen redelijke afstand. Het vervoer is voor rechthebbende leerlingen gratis. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

9 www.agodi.be AgODi 9 2.2 Individueel leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs  Als rechthebbende leerlingen geen gebruik maken van het collectief vervoer dan hebben de ouders recht op een tussenkomst in de vervoerskosten of op een gratis abonnement van het openbaar vervoer.  Een aanvraag voor collectief vervoer sluit een aanvraag voor individueel vervoer uit. Een aanvraag voor individueel vervoer sluit een aanvraag voor collectief vervoer uit.  Een rechthebbende leerling behoudt het recht voor de duur van het onderwijsniveau (basis- of secundair onderwijs) op voorwaarde dat de leerling ondertussen niet verhuist of van school verandert. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

10 www.agodi.be AgODi 10 2.2 Collectief leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs  Zonaal leerlingenvervoer is woon- schoolvervoer voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, alsook voor een klein aantal gemeenten opgenomen in het zonaal leerlingenvervoer. In deze gemeenten nemen de scholen voor gewoon onderwijs eveneens deel aan het zonaal leerlingenvervoer.  Voor wat betreft het woon- schoolvervoer in het gewoon onderwijs, voor gemeenten die niet zijn opgenomen in het zonaal leerlingenvervoer, zijn de scholen zelf verantwoordelijk voor het al dan niet organiseren van busvervoer.  In het zonaal leerlingenvervoer kan in de regel niemand anders dan De Lijn leerlingenvervoer organiseren, tenzij in het:  gewoon secundair onderwijs;  gewoon basisonderwijs bij ritten met minder dan 5 rechthebbende leerlingen. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

11 www.agodi.be AgODi 11 3. Hoe recht op vervoer aanvragen? 3.1 Gewoon onderwijs  Een aanvraag voor individueel vervoer gebeurt via het formulier 'Aanvraag van individueel vervoer voor leerlingen uit het gewoon basisonderwijs' (bijlage 10).  De onkosten voor het individueel vervoer worden per schooltrimester - na vervallen termijn - aan het gezinshoofd terugbetaald via de school, met het formulier 'Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon basisonderwijs' (bijlage 11).  De lijst van gemeenten waar leerlingen uit het gewoon onderwijs gebruik kunnen maken van het collectief vervoer vindt u in bijlage 4. Deze bijlagen vindt u terug in de Omzendbrief Leerlingenvervoer. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

12 www.agodi.be AgODi 12 3. Hoe recht op vervoer aanvragen? 3.2 Buitengewoon onderwijs  Het recht op individueel en collectief vervoer wordt aangevraagd via de webapplicatie.  Enkel scholen voor het buitengewoon onderwijs kunnen een aanvraag indienen. Om toegang te krijgen tot deze applicatie heeft u een elektronische identiteitskaart (eID) en de bijhorende pincode nodig.  De webapplicatie zal de aanvragen deels automatisch behandelen, afwijkingen worden manueel behandeld door het coördinatiepunt.  De nodige documenten vindt u als bijlage terug in de Omzendbrief Leerlingenvervoer. opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

13 www.agodi.be AgODi 13 4. Omzendbrief Leerlingenvervoer  De huidige regelgeving met betrekking tot leerlingenvervoer vindt u in de Omzendbrief Leerlingenvervoer, via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/ document.asp?docid=13979 opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

14 www.agodi.be AgODi 14 Contact  E-mail: leerlingenvervoer@vlaanderen.be  Telefoon: 02/553.88.46  Fax: 02/553.91.45  Adres: Cel Leerlingenvervoer Departement Onderwijs en Vorming Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014

15 www.agodi.be AgODi 15 Vragen opleiding schoolsecretariaten 2013 – 2014


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google