De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Overzicht programma Verificatie basisonderwijs: 1.Inschrijvingsregister – leerlingendatabank stamboekregister 2.Inschrijvingsdocumenten 3.Afwijking op de leeftijdsvoorwaarden 4.Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5) 5.Herberekening in het kleuteronderwijs 6.Onthaalonderwijs 7.Aanwezigheidsregisters 8.Revalidatie 9.Klasseren en bewaren

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Verificatie basisonderwijs  Regelgeving:  Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/04 BaO/2006/05  op http://www.ond.vlaanderen.be/http://www.ond.vlaanderen.be/

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Inschrijvingsregister - leerlingendatabank - stamboekregister  Inschrijvingsregister  Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Per schooljaar en per vestigingsplaats  Transparant inschrijvingsbeleid  Leerlingendatabank – stamboekregister  Manueel of elektronisch stamboek  Uniek stamboeknummer voor elke leerling  Uitprint bij bezoek verificateur  Document overzichtslijst

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Inschrijvingsdocumenten  Identificatiedocument  Formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  Telling leerlingen aan 1,5  Formulier leerlingenkenmerken  Melding van schoolverandering  Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Identificatiedocument  Rijksregisternummer  Via officieel bewijsstuk, bij voorkeur SIS-kaart  Correcte naam, geboortedatum, geslacht  Aandacht voor bisnummers en aangevulde rijksregisternummers bij de terugzending via (Web)Edison

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Formulier levensbeschouwelijke vakken  Regelgeving: Omzendbrief GD/2002/05 Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer (15-07-2002)GD/2002/05  Verplicht in officiële scholen  Ouders bepalen de keuze of vragen vrijstelling

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 Telling leerlingen aan 1,5  Enkel in het gewoon onderwijs  Verblijvend in Centra voor Kindzorg en Gezinsondersteuning  Verblijvend in de tehuizen voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben  Geplaatst door jeugdrechter of Comité Bijzondere Jeugdzorg (*)  Behorend tot de trekkende bevolking (*) (*) Bevestiging met officieel document

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Formulier leerlingenkenmerken  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Gewoon en BO type 1 en 3 externen en semi-internen  Kenmerken:  Thuisloos (niet in BO)  Trekkende bevolking (niet in BO)  Taal  Opleiding moeder  Gekende kenmerken (taal en opleiding moeder) worden de school ter beschikking gesteld via Edison  Formulier: Bijlage van de omzendbrieven Controle van de leerlingen in het gewoon onderwijs/BO

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Melding van schoolverandering  Regelgeving: Omzendbrief BaO/97/12 Schoolveranderen (17/06/1997)BaO/97/12  Schriftelijk na 1 ste schooldag van september  Verantwoordelijkheid nieuwe school  Aangetekend of getekend en gedateerd ontvangstbewijs  Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007)BaO/2007/02  Bestaat uit attest en protocol

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Afwijking op de leeftijdsvoorwaarden  Omzendbrief BaO/2001/10 Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs (10/08/2001)BaO/2001/10 Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007)BaO/2007/02  Advies CLB/klassenraad bij afwijking op de leeftijdsvoorwaarde  Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs  Vervroegde instap in het lager onderwijs  Verlengd verblijf in het lager onderwijs

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)  Enkel in het gewoon basisonderwijs  Overzicht van leerlingen die in- en/of uitgeschreven worden  Pas na controle van de verificateur  Per vestigingsplaats  Ondertekenen en opsturen:  1 exemplaar en enkel naar uw verificateur  Kopieën van inschrijvingsdocumenten bijvoegen !  = Bijlage 5 van omzendbrief BaO/2006/04 Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006)BaO/2006/04

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Herberekening in het kleuteronderwijs  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2003/04 Invullen van de BAO-formulierenBaO/2003/04  Enkel in het gewoon onderwijs  Enkel indien kleuteraantal op een instapdag > aantal kleuters op de berekeningsdatum lestijdenpakket

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 15 Herberekening in het kleuteronderwijs  Instapdagen:  1 ste schooldag na de zomervakantie  1 ste schooldag na de herfstvakantie  1 ste schooldag na de kerstvakantie  1 ste schooldag van februari  1 ste schooldag na de krokusvakantie  1 ste schooldag na de paasvakantie  1 ste schooldag na hemelvaartsdag  BaO herberekening:  1 exemplaar naar uw schoolbeheerteam  2 exemplaren naar uw verificateur

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 16 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/03 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (30/06/2003)BaO/2006/03  Enkel in het gewoon onderwijs  Hoe tellen?  Per school  Per scholengemeenschap  Anderstalige nieuwkomers:  5 basisvoorwaarden  of attest van verblijf in open asielcentrum  Lijst per school en per schooljaar  Gewezen anderstalige nieuwkomers:  vorig schooljaar onthaalonderwijs genoten

17 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 17 Aanwezigheidsregisters  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)BaO/2002/11  Elektronisch of manueel  Afwezigheidscodes:  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs en leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs  Problematische afwezigheden:  Begeleidingsdossier (+10 halve dagen code B)  Elektronische zending (vanaf 30 halve dagen code B)

18 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 18 Revalidatie  Regelgeving: Omzendbrief III/GB/WW/RD/NM Revalidatie - aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lesuren (23/01/78) III/GB/WW/RD/NM  Notitie in aanwezigheidsregister:  Kolom ‘opmerkingen’  H-code  Toevoegen aan aanwezigheidsregister:  Week- of maandplanning  Afwijking mogelijk

19 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 19 Klasseren en bewaren  Op stamboeknummer klasseren, uitgezonderd formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken  Bewaartermijnen Regelgeving omzendbrief: BaO/2005/03 Bewaartermijn van leerlinggebonden documentenBaO/2005/03

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 20 Adressen en contactpersonen  uw verificateur  www.agodi.be www.agodi.be  vragen?


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google